SFS 2018:706 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2018-706.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1134) om

belastningsregister
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (1999:1134) om

belastningsregister ska ha följande lydelse.

14 §1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8–11, 13–15

eller 17 kap. brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), tullagen (2016:253),

lagen (2000:1225) om straff för smuggling, narkotikastrafflagen (1968:64),

tobakslagen (1993:581), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen

(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lagen

(1994:1564) om alkoholskatt, alkohollagen (2010:1622), lagen (1991:1969)

om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa

hälsofarliga varor, lagen (1994:1776) om skatt på energi, 9 kap. 1–2 §§

vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag eller lagen

(2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av

Skatteverket.

Uppgifterna ska lämnas ut för prövning av

1. upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt

lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

2. skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om

skatt på energi,

3. lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi,

lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller lagen

(2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, och

4. frivilligt skattskyldiga enligt lagen om skatt på energi.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som

anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Ulrika Söderqvist

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2017:216.

SFS 2018:706

Publicerad

den 8 juni 2018