SFS 2018:714 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

SFS2018-714.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:CCVJMO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ZVHRWU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ZVHRWU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:CCVJMO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ZVHRWU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:CCVJMO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:CCVJMO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ZVHRWU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:JQHTYB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:CCVJMO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ZTELOV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:ZVHRWU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>f�r de privatanst�l da <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (1987:1245) om styrelse-</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">representation f�r de privatanst�llda ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b>2 Med f�retag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rs�kringsf�retag och ekonomisk f�rening samt europakooperativ f�r vilket </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen g�ller enligt 1 b �. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">1 kap. 11 och 12 �� aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 � sparbankslagen </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(1987:619), 1 kap. 5 � lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller 1 kap. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">1014 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar �r moderf�retag och </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">dotterf�retag i f�rh�llande till varandra, eller f�retag som enligt 1316 �� </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2011:427) om europeiska f�retagsr�d ut�var ett best�mmande infly-</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tande �ver ett annat f�retag och de f�retag �ver vilka detta inflytande ut�vas. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">YLVA JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Catharina Nordlander </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Arbetsmarknadsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2011:428. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:714 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 8 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation

f�r de privatanst�l da
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (1987:1245) om styrelse-

representation f�r de privatanst�llda ska ha f�ljande lydelse.

2 �2 Med f�retag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut,

f�rs�kringsf�retag och ekonomisk f�rening samt europakooperativ f�r vilket

lagen g�ller enligt 1 b �.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt

1 kap. 11 och 12 �� aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 � sparbankslagen

(1987:619), 1 kap. 5 � lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller 1 kap.

1014 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar �r moderf�retag och

dotterf�retag i f�rh�llande till varandra, eller f�retag som enligt 1316 ��

lagen (2011:427) om europeiska f�retagsr�d ut�var ett best�mmande infly-

tande �ver ett annat f�retag och de f�retag �ver vilka detta inflytande ut�vas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2011:428.

SFS 2018:714

Publicerad

den 8 juni 2018

;