SFS 2018:720 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

SFS2018-720.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:DFMXBS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:YVUTJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:YVUTJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:DFMXBS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:YVUTJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:YVUTJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:DFMXBS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:DFMXBS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:YVUTJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:UAHNYK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:DFMXBS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:KYEFOE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:YVUTJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:YVUTJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>om �ndring i ellagen (1997:857) <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 12 kap. 8 � ellagen (1997:857) ska ha </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>12 kap. <br/>8 �</b>2 Et f�retag som bedriver n�tverksamhet ska betala en f�rseningsavgift </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om de handlingar som anges i 7 � inte har kommit in till n�tmyndigheten inom </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">sju m�nader fr�n r�kenskaps�rets utg�ng. Om f�retaget har beslutat om fortsat </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bolagsst�mma enligt 7 kap. 14 � andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller om fortsatt f�reningsst�mma enligt 6 kap. 13 � andra stycket lagen </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2018:672) om ekonomiska f�reningar, ska dock f�retaget betala f�rsenings-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">avgift f�rst om handlingarna inte har kommit in inom nio m�nader fr�n r�ken-</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">skaps�rets utg�ng. Avgiften ska uppg� til 10 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om de handlingar som anges i 7 � inte har kommit in inom tv� m�nader fr�n </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">det att en underr�ttelse skickades till f�retaget om ett beslut om f�rseningsavgift </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt f�rsta stycket, ska f�retaget betala en ny f�rseningsavgift. Den nya avgif-</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ten ska uppg� til 10 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om de handlingar som anges i 7 � inte har kommit in inom tv� m�nader fr�n </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">det att en underr�ttelse skickades till f�retaget om et beslut om f�rseningsavgift </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt andra stycket, ska f�retaget betala en ny f�rseningsavgift. Den nya avgif-</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ten ska uppg� til 20 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Egon Abresparr </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Milj�- och energidepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2016:114. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:720 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 8 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i ellagen (1997:857)
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 12 kap. 8 � ellagen (1997:857) ska ha

f�ljande lydelse.

12 kap.
8 �
2 Et f�retag som bedriver n�tverksamhet ska betala en f�rseningsavgift

om de handlingar som anges i 7 � inte har kommit in till n�tmyndigheten inom

sju m�nader fr�n r�kenskaps�rets utg�ng. Om f�retaget har beslutat om fortsat

bolagsst�mma enligt 7 kap. 14 � andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)

eller om fortsatt f�reningsst�mma enligt 6 kap. 13 � andra stycket lagen

(2018:672) om ekonomiska f�reningar, ska dock f�retaget betala f�rsenings-

avgift f�rst om handlingarna inte har kommit in inom nio m�nader fr�n r�ken-

skaps�rets utg�ng. Avgiften ska uppg� til 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 7 � inte har kommit in inom tv� m�nader fr�n

det att en underr�ttelse skickades till f�retaget om ett beslut om f�rseningsavgift

enligt f�rsta stycket, ska f�retaget betala en ny f�rseningsavgift. Den nya avgif-

ten ska uppg� til 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 7 � inte har kommit in inom tv� m�nader fr�n

det att en underr�ttelse skickades till f�retaget om et beslut om f�rseningsavgift

enligt andra stycket, ska f�retaget betala en ny f�rseningsavgift. Den nya avgif-

ten ska uppg� til 20 000 kronor.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Milj�- och energidepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2016:114.

SFS 2018:720

Publicerad

den 8 juni 2018

;