SFS 2018:725 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2018-725.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:VRWQDY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:KXWONZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:KXWONZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:ZSITGZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:21px;line-height:39px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:18px;line-height:29px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:11px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:11px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft38{font-size:17px;line-height:28px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:11px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:18px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft47{font-size:5px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:9px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft49{font-size:13px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft410{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:5px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:17px;font-family:YYKITS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:11px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft57{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft58{font-size:9px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft59{font-size:13px;font-family:CEIGXK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft510{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2004:297) om bank- och </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>finansieringsr�relse <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:297) om bank- </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och finansieringsr�relse </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 3 kap. 9 �, 12 kap. 12, 5, 6 d, 7, 7 a, 9 a10, 11 a, 1214, 17, 18, </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">20 och 29 ��, 13 kap. 1 och 10 �� och 15 kap. 19 � ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 12 kap. 12 a och 12 b ��, och </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">n�rmast f�re 12 kap. 12 b � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>3 kap. <br/>9 �</b>2 Ett aktiebolag och en ekonomisk f�rening f�r ans�ka om tillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">innan f�retaget registrerats i aktiebolags-, europabolags-, f�renings- eller </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">europakooperativsregistret. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett aktiebolag har ans�kt om tillst�nd inom sex m�nader fr�n stiftelse-</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">urkundens undertecknande, r�knas den tid som anges i 2 kap. 22 � aktie-</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bolagslagen (2005:551) fr�n tillst�ndsbeslutet. Om en ekonomisk f�rening </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">har ans�kt om tillst�nd inom sex m�nader fr�n det att f�reningen bildades, </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">r�knas den tid som anges i 2 kap. 2 � f�rsta stycket lagen (2018:672) om </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ekonomiska f�reningar fr�n tillst�ndsbeslutet. </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>12 kap. <br/>1 �</b>3 F�r kreditmarknadsf�reningar g�ller f�reskrifterna f�r ekonomiska </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reningar i allm�nhet, om inte n�got annat f�ljer av denna lag eller �r </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�rskilt f�reskrivet. H�nvisningar i lagen (2018:672) om ekonomiska f�r-</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eningar till best�mmelser i samma lag ska i f�rekommande fall avse de </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">best�mmelser i denna lag som g�ller i st�llet f�r eller ut�ver best�mmelserna </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i lagen om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som f�reskrivs om Bolagsverket i 16 kap. 20 � lagen om ekonomiska </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reningar ska, i fr�ga om kreditmarknadsf�reningar, i st�llet g�lla Finans-</p> <p style="position:absolute;top:935px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">inspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 a �</b>4 Best�mmelserna om investerande medlemmar i lagen (2018:672) </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om ekonomiska f�reningar g�ller inte f�r kreditmarknadsf�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 �</b> Insatserna i en kreditmarknadsf�rening ska alltid fullg�ras i pengar. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft19"> Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft19"> Senaste lydelse 2006:612. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">Senaste lydelse 2009:711. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">4</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">Senaste lydelse 2016:117. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 2018:725 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">den 8 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">En utbetalning av insatsbelopp till en medlem som g�r ur en kredit-</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">marknadsf�rening f�r g�ras tidigast sex m�nader efter det att medlemskapet </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">har upph�rt. S�dana utbetalningar f�r verkst�llas bara en g�ng per kvartal </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">och efter Finansinspektionens tillst�nd. Finansinspektionen ska l�mna ett </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">s�dant tillst�nd, om inte kreditmarknadsf�reningens f�rm�ga att fullg�ra </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">sina skyldigheter �ventyras. </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r en kreditmarknadsf�rening ska sexm�nadersfristen enligt 10 kap. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">16 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar r�knas fr�n upps�gningen </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">av �verinsatsen. </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b> R�tten att teckna en kreditmarknadsf�renings firma f�r ut�vas bara av </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">tv� eller flera personer i f�rening, om inte n�got annat f�ljer av 7 kap. 36 � </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. Ingen annan inskr�nkning f�r </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">registreras. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 d �</b>5 I fr�ga om revisionsutskott ska en kreditmarknadsf�rening anses </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">som en s�dan ekonomisk f�rening som avses i 7 kap. 47 � lagen (2018:672) </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b>6 Ut�ver det som f�reskrivs om upplysningsplikt i 6 kap. 29 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">(2018:672) om ekonomiska f�reningar g�ller att upplysningar f�r l�mnas </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">bara om det kan g�ras utan n�mnv�rd ol�genhet f�r n�gon enskild. </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 6 kap. 31 och 32 �� lagen om ekonomiska f�reningar </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ska till�mpas ocks� n�r styrelsen har funnit att en upplysning som har be-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">g�rts enligt 6 kap. 29 och 30 �� samma lag inte kan l�mnas till en medlem </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">utan n�mnv�rd ol�genhet f�r n�gon enskild. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 a �</b>7 I st�llet f�r det som f�reskrivs i 6 kap. 48 � tredje stycket f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">meningen lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar om att v�cka talan </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">g�ller f�ljande. Ut�ver det som f�reskrivs i 6 kap. 48 � f�rsta stycket lagen </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">om ekonomiska f�reningar f�r talan inte v�ckas efter det att Finansinspek-</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">tionen genom ett beslut som har f�tt laga kraft har l�mnat tillst�nd att verk-</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">st�lla fusionsplanen enligt 1416 �� i detta kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 a �</b>8 Vid till�mpningen av 8 kap. 19 � lagen (2018:672) om ekonomiska </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�reningar om j�v f�r revisor ska kreditmarknadsf�reningar anses som f�r-</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eningar som avses i 8 kap. 14, 15 eller 53 � samma lag. </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 b �</b>9 I fr�ga om uppdragstid f�r revisorn ska en kreditmarknadsf�rening </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">anses som en s�dan ekonomisk f�rening som avses i 8 kap. 54 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">(2018:672) om ekonomiska f�reningar. M�jligheten enligt den paragrafen </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">att f�rl�nga revisionsuppdraget till h�gst tjugo eller tjugofyra �r g�ller dock </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">inte uppdrag i en kreditmarknadsf�rening. </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 c �</b>10 I fr�ga om revisionsber�ttelsens inneh�ll ska en kreditmarknads-</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rening anses som en s�dan ekonomisk f�rening som avses i 8 kap. 56</p> <p style="position:absolute;top:988px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">59 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">5</p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft26"> Senaste lydelse 2016:437. </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">6</p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft26">Senaste lydelse 2016:117. </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">7</p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft26">Senaste lydelse 2016:117. </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">8</p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft26">Senaste lydelse 2006:405. </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">9</p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft26">Senaste lydelse 2016:437. </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">10</p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft26">Senaste lydelse 2016:437. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>2018:725</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 d �</b>11 I fr�ga om koncernrevision ska en kreditmarknadsf�rening anses </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">som en s�dan ekonomisk f�rening som avses i 8 kap. 60 � lagen (2018:672) </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b> Ut�ver det som f�reskrivs om upplysningsplikt i 8 kap. 49 och 50 �� </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar g�ller att upplysningar f�r </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">l�mnas bara om det kan g�ras utan n�mnv�rd ol�genhet f�r n�gon enskild. </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 a �</b>12 I fr�ga om en domstols entledigande av revisorn ska en kredit-</p> <p style="position:absolute;top:232px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">marknadsf�rening anses som en s�dan ekonomisk f�rening som avses i </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">8 kap. 55 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b> En ans�kan om likvidation av en kreditmarknadsf�rening enligt </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">17 kap. 11 eller 16 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar f�r ocks� </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">g�ras av Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 a �</b> Vid till�mpningen av 17 kap. 11 � lagen (2018:672) om ekonomi-</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">ska f�reningar ska det som d�r s�gs i f�rsta stycket 2 och 3 om 8 kap. 3 och </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">16 �� �rsredovisningslagen (1995:1554) i st�llet avse 8 kap. 5 och 8 �� </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">bolag. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>Uppl�sning utan f�reg�ende likvidation <br/>12 b �</b> Best�mmelserna i 18 kap. 17 �� lagen (2018:672) om ekonomiska </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">f�reningar om uppl�sning genom f�renklad avveckling g�ller inte f�r </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">kredit-marknadsf�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b>13 Vid fusion med en kreditmarknadsf�rening till�mpas inte 16 kap. </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">1719, 2123 och 41 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">I st�llet till�mpas 1416 �� i detta kapitel. N�r fusionen avser en kredit-</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">marknadsf�rening och ett hel�gt dotteraktiebolag g�ller 1416 �� i </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">till�mpliga delar. Det som f�reskrivs d�r om �verl�tande f�rening ska </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">i st�llet avse dotteraktiebolaget. </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b>14 N�r fusionsplanen har blivit g�llande i samtliga f�reningar, ska </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">s�v�l den eller de �verl�tande f�reningarna som den �vertagande f�reningen </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">ans�ka om tillst�nd att verkst�lla planen. Vid en gr�ns�verskridande fusion </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">ska ans�kan g�ras av den eller de svenska f�reningar som deltar i fusionen. </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">Ans�kan ska g�ras hos Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid fusion genom kombination ska f�reningarna dessutom ans�ka om </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">tillst�nd enligt 3 kap. 2 � och godk�nnande av stadgarna enligt 3 kap. 3 � f�r </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">den �vertagande f�reningen. Vid gr�ns�verskridande fusion g�ller detta bara </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">om den �vertagande f�reningen ska ha sin hemvist i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">En ans�kan enligt f�rsta stycket ska l�mnas in inom en m�nad efter det </p> <p style="position:absolute;top:954px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">att fusionsplanen g�ller i samtliga f�reningar och senast tv� �r efter det att </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">registreringen av planen har kungjorts enligt 19 kap. 5 � lagen (2018:672) </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Finansinspektionen ska underr�tta Bolagsverket och Skatteverket om </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">ans�kningar enligt f�rsta stycket. Finansinspektionen ska vidare underr�tta </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">11</p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft36"> Senaste lydelse 2016:437. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">12</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft36">Senaste lydelse 2016:437. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">13</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft36">Senaste lydelse 2009:711. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">14</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft36">Senaste lydelse 2009:711. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>2018:725</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">Bolagsverket om beslut som har f�tt laga kraft och som har meddelats med </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">anledning av s�dana ans�kningar. </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>17 �</b>15 I st�llet f�r det som f�reskrivs i 16 kap. 24 � andra stycket lagen </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">(2018:672) om ekonomiska f�reningar om tidpunkten f�r anm�lan av fusio-</p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">nen f�r registrering ska anm�lan g�ras senast tv� m�nader fr�n det att </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">Finansinspektionens tillst�nd att verkst�lla fusionsplanen har f�tt laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>18 �</b>16 I st�llet f�r 16 kap. 48 � andra stycket lagen (2018:672) om eko-</p> <p style="position:absolute;top:232px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">nomiska f�reningar g�ller f�ljande. Det s�rskilda bokslutet ska inneh�lla en </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">balansr�kning och en resultatr�kning. N�r dessa handlingar uppr�ttas ska </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">bolag till�mpas. Det s�rskilda bokslutet ska dessutom inneh�lla vissa </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">till�ggsupplysningar och specifikationer. D� g�ller 6 kap. 5 och 8 �� bok-</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�ringslagen (1999:1078) i till�mpliga delar. Bokslutet ska undertecknas och </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">l�mnas in till registreringsmyndigheten inom en m�nad fr�n utg�ngen av den </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">period som bokslutet omfattar. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>20 �</b>17 Det som f�reskrivs i 21 kap. 13 �� lagen (2018:672) om ekono-</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">miska f�reningar om ansvar vid �vertr�delse av den lagen, av till�mplig lag </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">om �rsredovisning och av stadgarna g�ller betr�ffande kreditmarknads-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�reningar �ven vid �vertr�delse av denna lag, f�rordning (EU) nr 575/2013, </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">bolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar. </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>29 �</b>18 R�tten att teckna firman f�r ett europakooperativ f�r ut�vas bara av </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">tv� eller flera personer i f�rening, om inte n�got annat f�ljer av 7 kap. 36 � </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>13 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:665px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"> </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>1 �</b>19 Registreringsmyndighet f�r banker och filialer till utl�ndska bank-</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�retag �r Bolagsverket. Hos registreringsmyndigheten f�rs ett bankregister. </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">I detta skrivs de uppgifter in som enligt denna lag, aktiebolagslagen </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">(2005:551), sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlems-</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">banker, lagen (1992:160) om utl�ndska filialer m.m. eller andra f�rfattningar </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">ska anm�las f�r registrering eller i �vrigt ska tas in i registret. </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">F�r registrering av kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsf�reningar </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">g�ller det som f�reskrivs i aktiebolagslagen respektive lagen (2018:672) om </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">ekonomiska f�reningar. F�r registrering av filialer till utl�ndska kredit-</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�retag g�ller lagen om utl�ndska filialer m.m. </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Registreringsmyndigheten ska l�mna ut uppgifter och handlingar i bank-</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">registret i elektronisk form, om det beg�rs. </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>10 �</b>20 En revisor eller en s�rskild granskare ska omg�ende rapportera till </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">Finansinspektionen om han eller hon vid fullg�randet av sitt uppdrag i ett </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">kreditinstitut f�r k�nnedom om f�rh�llanden som </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. kan utg�ra en v�sentlig �vertr�delse av de f�rfattningar som reglerar </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">institutets verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. kan p�verka institutets fortsatta drift negativt, eller </p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">15</p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft49"> Senaste lydelse 2009:711. </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">16</p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft49"> Senaste lydelse 2010:1530. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">17</p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft49"> Senaste lydelse 2014:982. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">18</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft49"> Senaste lydelse 2006:612. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">19</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft49"> Senaste lydelse 2007:1465. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">20</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft49"> Senaste lydelse 2005:932. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft410"><b>2018:725</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansr�kningen eller resultat-</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">r�kningen fastst�lls eller till anm�rkning enligt 9 kap. 33 eller 34 � aktie-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">bolagslagen (2005:551), 8 kap. 36 eller 37 � lagen (2018:672) om ekono-</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">miska f�reningar, 4 a kap. 14 eller 15 � sparbankslagen (1987:619) eller </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">7 a kap. 14 eller 15 � lagen (1995:1570) om medlemsbanker. </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">han eller hon f�r k�nnedom om f�rh�llanden som avses i f�rsta stycket vid </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">fullg�rande av uppdrag i kreditinstitutets moderf�retag eller dotterf�retag </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">eller i ett f�retag som har en likartad f�rbindelse med institutet. </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>15 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>19 �</b>21 Om ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk f�rening inte </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">f�ljer ett f�rel�ggande enligt 18 � f�rsta stycket att upph�ra med r�relsen, </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">ska allm�n domstol, efter ans�kan av Finansinspektionen, besluta att f�reta-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">get ska g� i likvidation. I dessa fall till�mpas best�mmelserna i 25 kap. 10, </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">25, 2844, 46 och 47 �� aktiebolagslagen (2005:551) och 17 kap. 18, 19, </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">2642, 44 och 45 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Ett beslut om likvidation ska dock inte meddelas om det under �rendets </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">handl�ggning vid tingsr�tten visas att r�relsen har upph�rt. </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Beslutet om likvidation g�ller omedelbart. </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">Erik Eldhagen </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft58">21</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft59"> Senaste lydelse 2005:932. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft510"><b>2018:725</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsr�relse
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsr�relse

dels att 3 kap. 9 �, 12 kap. 12, 5, 6 d, 7, 7 a, 9 a10, 11 a, 1214, 17, 18,

20 och 29 ��, 13 kap. 1 och 10 �� och 15 kap. 19 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 12 kap. 12 a och 12 b ��, och

n�rmast f�re 12 kap. 12 b � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

3 kap.
9 �
2 Ett aktiebolag och en ekonomisk f�rening f�r ans�ka om tillst�nd

innan f�retaget registrerats i aktiebolags-, europabolags-, f�renings- eller

europakooperativsregistret.

Om ett aktiebolag har ans�kt om tillst�nd inom sex m�nader fr�n stiftelse-

urkundens undertecknande, r�knas den tid som anges i 2 kap. 22 � aktie-

bolagslagen (2005:551) fr�n tillst�ndsbeslutet. Om en ekonomisk f�rening

har ans�kt om tillst�nd inom sex m�nader fr�n det att f�reningen bildades,

r�knas den tid som anges i 2 kap. 2 � f�rsta stycket lagen (2018:672) om

ekonomiska f�reningar fr�n tillst�ndsbeslutet.

12 kap.
1 �
3 F�r kreditmarknadsf�reningar g�ller f�reskrifterna f�r ekonomiska

f�reningar i allm�nhet, om inte n�got annat f�ljer av denna lag eller �r

s�rskilt f�reskrivet. H�nvisningar i lagen (2018:672) om ekonomiska f�r-

eningar till best�mmelser i samma lag ska i f�rekommande fall avse de

best�mmelser i denna lag som g�ller i st�llet f�r eller ut�ver best�mmelserna

i lagen om ekonomiska f�reningar.

Det som f�reskrivs om Bolagsverket i 16 kap. 20 � lagen om ekonomiska

f�reningar ska, i fr�ga om kreditmarknadsf�reningar, i st�llet g�lla Finans-

inspektionen.

1 a �4 Best�mmelserna om investerande medlemmar i lagen (2018:672)

om ekonomiska f�reningar g�ller inte f�r kreditmarknadsf�reningar.

2 � Insatserna i en kreditmarknadsf�rening ska alltid fullg�ras i pengar.

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2006:612.

3

Senaste lydelse 2009:711.

4

Senaste lydelse 2016:117.

SFS 2018:725

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS

En utbetalning av insatsbelopp till en medlem som g�r ur en kredit-

marknadsf�rening f�r g�ras tidigast sex m�nader efter det att medlemskapet

har upph�rt. S�dana utbetalningar f�r verkst�llas bara en g�ng per kvartal

och efter Finansinspektionens tillst�nd. Finansinspektionen ska l�mna ett

s�dant tillst�nd, om inte kreditmarknadsf�reningens f�rm�ga att fullg�ra

sina skyldigheter �ventyras.

F�r en kreditmarknadsf�rening ska sexm�nadersfristen enligt 10 kap.

16 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar r�knas fr�n upps�gningen

av �verinsatsen.

5 � R�tten att teckna en kreditmarknadsf�renings firma f�r ut�vas bara av

tv� eller flera personer i f�rening, om inte n�got annat f�ljer av 7 kap. 36 �

lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. Ingen annan inskr�nkning f�r

registreras.

6 d �5 I fr�ga om revisionsutskott ska en kreditmarknadsf�rening anses

som en s�dan ekonomisk f�rening som avses i 7 kap. 47 � lagen (2018:672)

om ekonomiska f�reningar.

7 �6 Ut�ver det som f�reskrivs om upplysningsplikt i 6 kap. 29 � lagen

(2018:672) om ekonomiska f�reningar g�ller att upplysningar f�r l�mnas

bara om det kan g�ras utan n�mnv�rd ol�genhet f�r n�gon enskild.

Best�mmelserna i 6 kap. 31 och 32 �� lagen om ekonomiska f�reningar

ska till�mpas ocks� n�r styrelsen har funnit att en upplysning som har be-

g�rts enligt 6 kap. 29 och 30 �� samma lag inte kan l�mnas till en medlem

utan n�mnv�rd ol�genhet f�r n�gon enskild.

7 a �7 I st�llet f�r det som f�reskrivs i 6 kap. 48 � tredje stycket f�rsta

meningen lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar om att v�cka talan

g�ller f�ljande. Ut�ver det som f�reskrivs i 6 kap. 48 � f�rsta stycket lagen

om ekonomiska f�reningar f�r talan inte v�ckas efter det att Finansinspek-

tionen genom ett beslut som har f�tt laga kraft har l�mnat tillst�nd att verk-

st�lla fusionsplanen enligt 1416 �� i detta kapitel.

9 a �8 Vid till�mpningen av 8 kap. 19 � lagen (2018:672) om ekonomiska

f�reningar om j�v f�r revisor ska kreditmarknadsf�reningar anses som f�r-

eningar som avses i 8 kap. 14, 15 eller 53 � samma lag.

9 b �9 I fr�ga om uppdragstid f�r revisorn ska en kreditmarknadsf�rening

anses som en s�dan ekonomisk f�rening som avses i 8 kap. 54 � lagen

(2018:672) om ekonomiska f�reningar. M�jligheten enligt den paragrafen

att f�rl�nga revisionsuppdraget till h�gst tjugo eller tjugofyra �r g�ller dock

inte uppdrag i en kreditmarknadsf�rening.

9 c �10 I fr�ga om revisionsber�ttelsens inneh�ll ska en kreditmarknads-

f�rening anses som en s�dan ekonomisk f�rening som avses i 8 kap. 56

59 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar.

5

Senaste lydelse 2016:437.

6

Senaste lydelse 2016:117.

7

Senaste lydelse 2016:117.

8

Senaste lydelse 2006:405.

9

Senaste lydelse 2016:437.

10

Senaste lydelse 2016:437.

2018:725

background image

3

SFS

9 d �11 I fr�ga om koncernrevision ska en kreditmarknadsf�rening anses

som en s�dan ekonomisk f�rening som avses i 8 kap. 60 � lagen (2018:672)

om ekonomiska f�reningar.

10 � Ut�ver det som f�reskrivs om upplysningsplikt i 8 kap. 49 och 50 ��

lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar g�ller att upplysningar f�r

l�mnas bara om det kan g�ras utan n�mnv�rd ol�genhet f�r n�gon enskild.

11 a �12 I fr�ga om en domstols entledigande av revisorn ska en kredit-

marknadsf�rening anses som en s�dan ekonomisk f�rening som avses i

8 kap. 55 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar.

12 � En ans�kan om likvidation av en kreditmarknadsf�rening enligt

17 kap. 11 eller 16 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar f�r ocks�

g�ras av Finansinspektionen.

12 a � Vid till�mpningen av 17 kap. 11 � lagen (2018:672) om ekonomi-

ska f�reningar ska det som d�r s�gs i f�rsta stycket 2 och 3 om 8 kap. 3 och

16 �� �rsredovisningslagen (1995:1554) i st�llet avse 8 kap. 5 och 8 ��

lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappers-

bolag.

Uppl�sning utan f�reg�ende likvidation
12 b �
Best�mmelserna i 18 kap. 17 �� lagen (2018:672) om ekonomiska

f�reningar om uppl�sning genom f�renklad avveckling g�ller inte f�r

kredit-marknadsf�reningar.

13 �13 Vid fusion med en kreditmarknadsf�rening till�mpas inte 16 kap.

1719, 2123 och 41 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar.

I st�llet till�mpas 1416 �� i detta kapitel. N�r fusionen avser en kredit-

marknadsf�rening och ett hel�gt dotteraktiebolag g�ller 1416 �� i

till�mpliga delar. Det som f�reskrivs d�r om �verl�tande f�rening ska

i st�llet avse dotteraktiebolaget.

14 �14 N�r fusionsplanen har blivit g�llande i samtliga f�reningar, ska

s�v�l den eller de �verl�tande f�reningarna som den �vertagande f�reningen

ans�ka om tillst�nd att verkst�lla planen. Vid en gr�ns�verskridande fusion

ska ans�kan g�ras av den eller de svenska f�reningar som deltar i fusionen.

Ans�kan ska g�ras hos Finansinspektionen.

Vid fusion genom kombination ska f�reningarna dessutom ans�ka om

tillst�nd enligt 3 kap. 2 � och godk�nnande av stadgarna enligt 3 kap. 3 � f�r

den �vertagande f�reningen. Vid gr�ns�verskridande fusion g�ller detta bara

om den �vertagande f�reningen ska ha sin hemvist i Sverige.

En ans�kan enligt f�rsta stycket ska l�mnas in inom en m�nad efter det

att fusionsplanen g�ller i samtliga f�reningar och senast tv� �r efter det att

registreringen av planen har kungjorts enligt 19 kap. 5 � lagen (2018:672)

om ekonomiska f�reningar.

Finansinspektionen ska underr�tta Bolagsverket och Skatteverket om

ans�kningar enligt f�rsta stycket. Finansinspektionen ska vidare underr�tta

11

Senaste lydelse 2016:437.

12

Senaste lydelse 2016:437.

13

Senaste lydelse 2009:711.

14

Senaste lydelse 2009:711.

2018:725

background image

4

SFS

Bolagsverket om beslut som har f�tt laga kraft och som har meddelats med

anledning av s�dana ans�kningar.

17 �15 I st�llet f�r det som f�reskrivs i 16 kap. 24 � andra stycket lagen

(2018:672) om ekonomiska f�reningar om tidpunkten f�r anm�lan av fusio-

nen f�r registrering ska anm�lan g�ras senast tv� m�nader fr�n det att

Finansinspektionens tillst�nd att verkst�lla fusionsplanen har f�tt laga kraft.

18 �16 I st�llet f�r 16 kap. 48 � andra stycket lagen (2018:672) om eko-

nomiska f�reningar g�ller f�ljande. Det s�rskilda bokslutet ska inneh�lla en

balansr�kning och en resultatr�kning. N�r dessa handlingar uppr�ttas ska

lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappers-

bolag till�mpas. Det s�rskilda bokslutet ska dessutom inneh�lla vissa

till�ggsupplysningar och specifikationer. D� g�ller 6 kap. 5 och 8 �� bok-

f�ringslagen (1999:1078) i till�mpliga delar. Bokslutet ska undertecknas och

l�mnas in till registreringsmyndigheten inom en m�nad fr�n utg�ngen av den

period som bokslutet omfattar.

20 �17 Det som f�reskrivs i 21 kap. 13 �� lagen (2018:672) om ekono-

miska f�reningar om ansvar vid �vertr�delse av den lagen, av till�mplig lag

om �rsredovisning och av stadgarna g�ller betr�ffande kreditmarknads-

f�reningar �ven vid �vertr�delse av denna lag, f�rordning (EU) nr 575/2013,

lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappers-

bolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

29 �18 R�tten att teckna firman f�r ett europakooperativ f�r ut�vas bara av

tv� eller flera personer i f�rening, om inte n�got annat f�ljer av 7 kap. 36 �

lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar.

13 kap.

1 �19 Registreringsmyndighet f�r banker och filialer till utl�ndska bank-

f�retag �r Bolagsverket. Hos registreringsmyndigheten f�rs ett bankregister.

I detta skrivs de uppgifter in som enligt denna lag, aktiebolagslagen

(2005:551), sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlems-

banker, lagen (1992:160) om utl�ndska filialer m.m. eller andra f�rfattningar

ska anm�las f�r registrering eller i �vrigt ska tas in i registret.

F�r registrering av kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsf�reningar

g�ller det som f�reskrivs i aktiebolagslagen respektive lagen (2018:672) om

ekonomiska f�reningar. F�r registrering av filialer till utl�ndska kredit-

f�retag g�ller lagen om utl�ndska filialer m.m.

Registreringsmyndigheten ska l�mna ut uppgifter och handlingar i bank-

registret i elektronisk form, om det beg�rs.

10 �20 En revisor eller en s�rskild granskare ska omg�ende rapportera till

Finansinspektionen om han eller hon vid fullg�randet av sitt uppdrag i ett

kreditinstitut f�r k�nnedom om f�rh�llanden som

1. kan utg�ra en v�sentlig �vertr�delse av de f�rfattningar som reglerar

institutets verksamhet,

2. kan p�verka institutets fortsatta drift negativt, eller

15

Senaste lydelse 2009:711.

16

Senaste lydelse 2010:1530.

17

Senaste lydelse 2014:982.

18

Senaste lydelse 2006:612.

19

Senaste lydelse 2007:1465.

20

Senaste lydelse 2005:932.

2018:725

background image

5

SFS

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansr�kningen eller resultat-

r�kningen fastst�lls eller till anm�rkning enligt 9 kap. 33 eller 34 � aktie-

bolagslagen (2005:551), 8 kap. 36 eller 37 � lagen (2018:672) om ekono-

miska f�reningar, 4 a kap. 14 eller 15 � sparbankslagen (1987:619) eller

7 a kap. 14 eller 15 � lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om

han eller hon f�r k�nnedom om f�rh�llanden som avses i f�rsta stycket vid

fullg�rande av uppdrag i kreditinstitutets moderf�retag eller dotterf�retag

eller i ett f�retag som har en likartad f�rbindelse med institutet.

15 kap.

19 �21 Om ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk f�rening inte

f�ljer ett f�rel�ggande enligt 18 � f�rsta stycket att upph�ra med r�relsen,

ska allm�n domstol, efter ans�kan av Finansinspektionen, besluta att f�reta-

get ska g� i likvidation. I dessa fall till�mpas best�mmelserna i 25 kap. 10,

25, 2844, 46 och 47 �� aktiebolagslagen (2005:551) och 17 kap. 18, 19,

2642, 44 och 45 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar.

Ett beslut om likvidation ska dock inte meddelas om det under �rendets

handl�ggning vid tingsr�tten visas att r�relsen har upph�rt.

Beslutet om likvidation g�ller omedelbart.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

21

Senaste lydelse 2005:932.

2018:725

;