SFS 2018:735 Lag om ändring i lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision

SFS2018-735.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:XYZVEO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:URLDOU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:URLDOU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:XYZVEO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:URLDOU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:XYZVEO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:XYZVEO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:URLDOU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:UZEFYK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:XYZVEO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:21px;line-height:39px;font-family:URLDOU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2016:429) om tillsyn �ver f�retag av </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>al m�nt intresse i fr�ga om revision <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 � lagen (2016:429) om tillsyn �ver </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�retag av allm�nt intresse i fr�ga om revision ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b> Finansinspektionen f�r ingripa mot ett f�retag av allm�nt intresse, om </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�retaget </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. inte inr�ttar ett revisionsutskott eller beslutar att styrelsen ska utf�ra</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">utskottets uppgifter eller ser till att minst en ledamot i utskottet eller, i </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">till�mpliga fall, styrelsen har f�reskriven redovisningskompetens eller </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">revisionskompetens i enlighet med 3 kap. 4 a � sparbankslagen (1987:619), </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">6 kap. 4 a � lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 8 kap. 49 a � aktie-</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bolagslagen (2005:551) eller 7 kap. 47 � lagen (2018:672) om ekonomiska </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reningar, </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. inte v�ljer revisor i enlighet med artikel 16.116.5 i EU:s revisors-</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordning, i den ursprungliga lydelsen, </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. anlitar samma revisor under en l�ngre period �n vad som �r till�tet</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt artikel 17 i EU:s revisorsf�rordning, i den ursprungliga lydelsen, </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">4 a kap. 1 a � sparbankslagen, 7 a kap. 1 a � lagen om medlemsbanker, </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">9 kap. 21 a � aktiebolagslagen eller 8 kap. 54 � lagen om ekonomiska f�r-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eningar, eller </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. i f�rtid entledigar revisorn utan saklig grund i strid med 4 a kap. 6 �</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rsta stycket 2 sparbankslagen, 7 a kap. 6 � f�rsta stycket 2 lagen om med-</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lemsbanker, 9 kap. 22 � f�rsta stycket 2 aktiebolagslagen eller 8 kap. 25 � </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rsta stycket 2 lagen om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Magnus Hermansson </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:735 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 8 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2016:429) om tillsyn �ver f�retag av

al m�nt intresse i fr�ga om revision
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 � lagen (2016:429) om tillsyn �ver

f�retag av allm�nt intresse i fr�ga om revision ska ha f�ljande lydelse.

5 � Finansinspektionen f�r ingripa mot ett f�retag av allm�nt intresse, om

f�retaget

1. inte inr�ttar ett revisionsutskott eller beslutar att styrelsen ska utf�ra

utskottets uppgifter eller ser till att minst en ledamot i utskottet eller, i

till�mpliga fall, styrelsen har f�reskriven redovisningskompetens eller

revisionskompetens i enlighet med 3 kap. 4 a � sparbankslagen (1987:619),

6 kap. 4 a � lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 8 kap. 49 a � aktie-

bolagslagen (2005:551) eller 7 kap. 47 � lagen (2018:672) om ekonomiska

f�reningar,

2. inte v�ljer revisor i enlighet med artikel 16.116.5 i EU:s revisors-

f�rordning, i den ursprungliga lydelsen,

3. anlitar samma revisor under en l�ngre period �n vad som �r till�tet

enligt artikel 17 i EU:s revisorsf�rordning, i den ursprungliga lydelsen,

4 a kap. 1 a � sparbankslagen, 7 a kap. 1 a � lagen om medlemsbanker,

9 kap. 21 a � aktiebolagslagen eller 8 kap. 54 � lagen om ekonomiska f�r-

eningar, eller

4. i f�rtid entledigar revisorn utan saklig grund i strid med 4 a kap. 6 �

f�rsta stycket 2 sparbankslagen, 7 a kap. 6 � f�rsta stycket 2 lagen om med-

lemsbanker, 9 kap. 22 � f�rsta stycket 2 aktiebolagslagen eller 8 kap. 25 �

f�rsta stycket 2 lagen om ekonomiska f�reningar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:735

Publicerad

den 8 juni 2018

;