SFS 2018:742 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2018-742.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:LHXDEM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:IAJLOS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:IAJLOS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:LHXDEM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:IAJLOS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:IAJLOS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:LHXDEM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:LHXDEM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:IAJLOS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:UXAQOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:LHXDEM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:JWNCQG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:IAJLOS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:IAJLOS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>om �ndring i socialf�rs�kringsbalken <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 18 kap. 20 � socialf�rs�kringsbalken </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>18 kap. <br/>20 �</b>2 Underh�llsst�d till ett barn l�mnas med </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">1 573 kronor i m�naden till och med m�naden d� barnet fyller 15 �r, och</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">2 073 kronor i m�naden fr�n och med m�naden efter den d� barnet har</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fyllt 15 �r. </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket g�ller om inte n�got annat f�ljer av 2124 och 2630 ��. </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2018.</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Den nya best�mmelsen till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga om underh�lls-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">st�d som avser september 2018. </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIKA STRANDH�LL </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Kjell Rempler </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Prop. 2017/18:173, bet. 2017/18:SfU29, rskr. 2017/18:349. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2017:1123. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:742 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 13 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i socialf�rs�kringsbalken
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 18 kap. 20 � socialf�rs�kringsbalken

ska ha f�ljande lydelse.

18 kap.
20 �
2 Underh�llsst�d till ett barn l�mnas med1 573 kronor i m�naden till och med m�naden d� barnet fyller 15 �r, och2 073 kronor i m�naden fr�n och med m�naden efter den d� barnet har

fyllt 15 �r.

F�rsta stycket g�ller om inte n�got annat f�ljer av 2124 och 2630 ��.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2018.

2. Den nya best�mmelsen till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga om underh�lls-

st�d som avser september 2018.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:173, bet. 2017/18:SfU29, rskr. 2017/18:349.

2

Senaste lydelse 2017:1123.

SFS 2018:742

Publicerad

den 13 juni 2018

;