SFS 2018:751 Förordning om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

SFS2018-751.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 § mönstringsförordningen (1984:831)1

ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 Mönstringslagen (1983:929) gäller inte för fartyg som används i

Trafikverkets färjetrafik.

För intendenturpersonal som arbetar på fartyg som uteslutande används i

inre fart gäller inte mönstringslagen. Om personalen ingår i fartygets säkerhets-

besättning eller säkerhetsorganisation gäller dock 18�21 §§ mönstringslagen.

Med inre fart avses detsamma som i 1 kap. 3 § förordningen (2007:237)

om behörigheter för sjöpersonal.

Mönstringslagen gäller inte för de isnavigatörer som avses i 4 kap. 8 b §

fjärde stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2007:119.

2

Senaste lydelse 2011:275.

SFS 2018:751

Publicerad

den 13 juni 2018