SFS 2018:751 Förordning om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

SFS2018-751.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BBVVJG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BBVVJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BBVVJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BBVVJG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BBVVJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BBVVJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BBVVJG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BBVVJG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BBVVJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:JDJDOB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BBVVJG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:JDJDOB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:BBVVJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:BBVVJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>om �ndring i m�nstringsf�rordningen (1984:831) <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1 kap. 1 � m�nstringsf�rordningen (1984:831)1 </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>1 �</b>2 M�nstringslagen (1983:929) g�ller inte f�r fartyg som anv�nds i </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Trafikverkets f�rjetrafik. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r intendenturpersonal som arbetar p� fartyg som uteslutande anv�nds i </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">inre fart g�ller inte m�nstringslagen. Om personalen ing�r i fartygets s�kerhets-</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bes�ttning eller s�kerhetsorganisation g�ller dock 1821 �� m�nstringslagen. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med inre fart avses detsamma som i 1 kap. 3 � f�rordningen (2007:237) </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om beh�righeter f�r sj�personal. </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">M�nstringslagen g�ller inte f�r de isnavigat�rer som avses i 4 kap. 8 b � </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fj�rde stycket fartygss�kerhetsf�rordningen (2003:438). </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Jonas Ragell </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2007:119. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2011:275. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:751 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 13 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i m�nstringsf�rordningen (1984:831)
Utf�rdad den 7 juni 2018

Regeringen f�reskriver att 1 kap. 1 � m�nstringsf�rordningen (1984:831)1

ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
1 �
2 M�nstringslagen (1983:929) g�ller inte f�r fartyg som anv�nds i

Trafikverkets f�rjetrafik.

F�r intendenturpersonal som arbetar p� fartyg som uteslutande anv�nds i

inre fart g�ller inte m�nstringslagen. Om personalen ing�r i fartygets s�kerhets-

bes�ttning eller s�kerhetsorganisation g�ller dock 1821 �� m�nstringslagen.

Med inre fart avses detsamma som i 1 kap. 3 � f�rordningen (2007:237)

om beh�righeter f�r sj�personal.

M�nstringslagen g�ller inte f�r de isnavigat�rer som avses i 4 kap. 8 b �

fj�rde stycket fartygss�kerhetsf�rordningen (2003:438).

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(N�ringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2007:119.

2

Senaste lydelse 2011:275.

SFS 2018:751

Publicerad

den 13 juni 2018

;