SFS 2018:752 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

SFS2018-752.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:GNFAWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:CCCCSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:CCCCSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:GNFAWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ZATKCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:CCCCSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:XXPTAO+Calibri;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:CCCCSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:GNFAWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:GNFAWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:CCCCSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:DRPSBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:GNFAWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:TPMKRB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:21px;line-height:39px;font-family:CCCCSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:16px;line-height:29px;font-family:XXPTAO+Calibri;color:#000000;} .ft116{font-size:18px;line-height:29px;font-family:CCCCSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:GNFAWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CCCCSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:BUMJFG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:CCCCSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:CCCCSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:GNFAWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:GNFAWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:GNFAWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:18px;line-height:29px;font-family:CCCCSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:28px;font-family:CCCCSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:GNFAWW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:CCCCSE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:QHKPZC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>om �ndring i fartygss�kerhetsf�rordningen (2003:438) <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om fartygss�kerhetsf�rordningen (2003:438)2 </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 3 kap. 5 � och 9 kap. 1 b � ska upph�ra att g�lla, </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1 kap. 7 �, 3 kap. 7 �, 9 kap. 1 � och 10 kap. 2 � ska ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 3 kap. 4 a och 4 b ��, 6 kap. </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">8 c, 14, 15 och 16 �� och n�rmast f�re 6 kap. 14 och 15 ��, nya rubriker av </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>1 kap. <br/>7 �</b>3 Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om vilka zoner som ska </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">finnas och vilka inre vattenv�gar som ska ing� i varje zon enligt fartygs-</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�kerhetslagen (2003:364). Zonindelningen ska vara den som anges i FN:s </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ekonomiska kommission f�r Europas resolution nr 61 med rekommenda-</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tioner om harmoniserade europeiska tekniska krav f�r fartyg i inlandssj�fart. </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen f�r hos Europeiska kommissionen beg�ra att �ndringar </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">g�rs av bilaga I till Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/1629 </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av den 14 september 2016 om tekniska krav f�r fartyg i inlandssj�fart, om </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�ndring av direktiv 2009/100/EG och om upph�vande av direktiv </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">2006/87/EG betr�ffande klassificeringen av de svenska inre vattenv�garna. </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>3 kap. <br/>4 a �</b> �garen till en farkost eller �garens ombud f�r beg�ra en frivillig </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">besiktning av farkosten i syfte att f� ett unionscertifikat f�r inlandssj�fart. </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">En s�dan beg�ran ska beviljas. Om farkosten uppfyller kraven f�r att f� ett </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dant certifikat ska detta utf�rdas, �ven om farkosten inte omfattas av 3 kap. </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">1 a � fartygss�kerhetslagen (2003:364). </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 b �</b> Transportstyrelsen f�r f�rnya ett unionscertifikat f�r inlandssj�fart </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�ven om Transportstyrelsen inte har utf�rdat certifikatet. </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>7 �</b>4 Transportstyrelsen ska f�ra ett register �ver utf�rdade unionscertifikat </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r inlandssj�fart. </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft19"> Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">tekniska krav f�r fartyg i inlandssj�fart, om �ndring av direktiv 2009/100/EG och om upph�vande </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">av direktiv 2006/87/EG. </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">3 kap. 5 � 2008:1144 </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">9 kap. 1 b � 2014:1488. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">Senaste lydelse 2014:1093. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">4</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">Senaste lydelse 2014:1093. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 2018:752 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">den 13 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2018:752 </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>6 kap. <br/>8 c �</b> Tillsyn av farkoster som trafikerar eller �r avsedda att trafikera inre </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">vattenv�gar ska ske i enlighet med artikel 2.01 i bilaga V till Europaparla-</p> <p style="position:absolute;top:119px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">mentets och r�dets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">tekniska krav f�r fartyg i inlandssj�fart, om �ndring av direktiv 2009/100/EG </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">och om upph�vande av direktiv 2006/87/EG, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>Europeiskt identifieringsnummer f�r fartyg <br/>14 �</b> Transportstyrelsen ska tilldela farkoster ett unikt europeiskt identi-</p> <p style="position:absolute;top:249px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">fieringsnummer f�r fartyg, om inte farkosten redan har ett s�dant nummer. </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">Numret ska vara of�r�ndrat under hela farkostens livstid och ska anges p� </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">unionscertifikatet f�r inlandssj�fart. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>Den europeiska databasen f�r fartygsskrov <br/>15 �</b> Transportstyrelsen ska registrera, radera och hantera uppgifter om </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">farkoster i den europeiska databasen f�r fartygsskrov enligt artikel 19 i </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">direktiv (EU) 2016/1629, i den ursprungliga lydelsen, och enligt delegerade </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">akter som har antagits av Europeiska kommissionen med st�d av den </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">artikeln. </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>16 �</b> Om Transportstyrelsen efter tillsyn har ersatt ett unionscertifikat f�r </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">inlandssj�fart med ett nytt, ska Transportstyrelsen skicka det ersatta certi-</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">fikatet till den myndighet som har utf�rdat det. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>9 kap. <br/>1 �</b>5 Transportstyrelsen f�r till Europeiska kommissionen �verl�mna en </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">beg�ran om att en organisation eller ett klassificeringss�llskap ska erk�nnas </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r att f� utf�rda och f�rnya certifikat f�r svenska fartyg samt att i s�dant </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">syfte fastst�lla minsta till�tna fribord. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om f�rfarandet i fr�ga om organisationer finns i Europa-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 391/2009 av den 23 april 2009 </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">om gemensamma regler och standarder f�r organisationer som utf�r inspek-</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">tioner och ut�var tillsyn av fartyg. </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>10 kap. <br/>2 �</b>6 Transportstyrelsen ska underr�tta </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. bef�lhavaren, fartygets redare eller �gare samt den beh�riga myndig-</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">heten i flaggstaten om beslut enligt 6 kap. 13, 6, 11 eller 13 �� fartygs-</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">s�kerhetslagen (2003:364), </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. bef�lhavaren, fartygets redare eller �gare, den beh�riga myndigheten i</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">flaggstaten, ber�rda svenska myndigheter samt ber�rda svenska hamnar om </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">beslut enligt 6 kap. 1, 2 eller 3 � fartygss�kerhetslagen och f�rbud enligt </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">7 kap. 1, 1 a, 1 b eller 2 � och om n�r ett s�dant f�rbud har upph�rt att g�lla, </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. de beh�riga myndigheterna i �vriga stater inom Europeiska ekono-</p> <p style="position:absolute;top:989px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">miska samarbetsomr�det om </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">a) ett fartyg har till�tits att g� till ett svenskt reparationsvarv men inte</p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">uppfyller villkoren f�r resan eller forts�tter den utan att anl�pa varvet, eller </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">b) ett f�rbud mot ett fartygs resa har h�vts f�r att hindra �verbel�ggning</p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">av inspektionshamnen, </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">5</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft28"> Senaste lydelse 2011:552. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">6</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft28">Senaste lydelse 2012:356. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2018:752 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">4. den beh�riga myndigheten i en flaggstat och i en medlemsstat inom</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det vars hamn omfattas av ett fartygs </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">regulj�ra trafik, ber�rda svenska myndigheter samt Europeiska kommis-</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">sionen om resultatet av f�rr�ttningar enligt 5 kap. 12 och 13 �� fartygss�ker-</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">hetslagen och om beslut enligt 6 kap. 13, 6, 11 eller 13 � samma lag med-</p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">delade med anledning av f�rr�ttningarna, </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">5. Europeiska kommissionen om det r�der best�ende oenighet mellan</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">beh�riga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det om </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">huruvida ett fartyg uppfyller kraven avseende inledande kontroller enligt </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">5 kap. 12 � fartygss�kerhetslagen, </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">6. den beh�riga myndigheten i en stat utanf�r Europeiska ekonomiska</p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">samarbetsomr�det som b�r antingen flaggstatens ansvar eller ansvar lik-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">nande v�rdstatens f�r ett s�dant fartyg som avses i 5 kap. 11 � fartygs-</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">s�kerhetslagen och som g�r i trafik mellan en hamn inom Europeiska eko-</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">nomiska samarbetsomr�det och en hamn utanf�r detta omr�de, om de krav </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">som g�ller f�r ett rederi i r�dets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999 </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">om ett system med obligatoriska besiktningar f�r en s�ker drift av ro-ro-</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">passagerarfartyg och h�ghastighetspassagerarfartyg i regulj�r trafik, senast </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">�ndrat genom Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 219/2009 </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">av den 11 mars 2009 om anpassning till r�dets beslut 1999/468/EG av vissa </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">r�ttsakter som omfattas av det f�rfarande som anges i artikel 251 i f�rdraget, </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">med avseende p� det f�reskrivande f�rfarandet med kontroll, </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">7. ber�rda medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">r�det om resultatet av en kontroll enligt 6 kap. 8 a �, </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">8. Europeiska kommissionen samt den beh�riga myndigheten i �vriga</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">medlemsstater inom Europeiska unionen och i den ber�rda flaggstaten om </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">beslut enligt 7 kap. 1 c � och n�r ett s�dant beslut har upph�rt att g�lla, </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">9. Europeiska kommissionen enligt artiklarna 23.5 och 24.3 i Europa-</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">parlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">om tekniska krav f�r fartyg i inlandssj�fart, om �ndring av direktiv </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">2009/100/EG och om upph�vande av direktiv 2006/87/EG, i den ursprungliga </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">lydelsen, och enligt artikel 2.20 bg i bilaga V till samma direktiv, </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">10. den beh�riga myndigheten i den medlemsstat som har utf�rdat eller</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rnyat en farkosts unionscertifikat f�r inlandssj�fart enligt artiklarna 14 </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">andra stycket, 22.1 tredje stycket och 22.4 i direktiv (EU) 2016/1629, i den </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">ursprungliga lydelsen, och enligt artiklarna 2.07.3, 2.09.3 och 2.20 bg i </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">bilaga V till samma direktiv, </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">11. Europeiska kommissionen enligt artikel 3.6 och 4.3 i Europaparla-</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">mentets och r�dets direktiv 2009/100/EG av den 16 september 2009 om </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">�msesidigt erk�nnande av fartcertifikat f�r fartyg i inlandssj�fart, i den </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 7 oktober 2018. </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft30">Jonas Ragell </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft30">(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i fartygss�kerhetsf�rordningen (2003:438)
Utf�rdad den 7 juni 2018

Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om fartygss�kerhetsf�rordningen (2003:438)2

dels att 3 kap. 5 � och 9 kap. 1 b � ska upph�ra att g�lla,

dels att 1 kap. 7 �, 3 kap. 7 �, 9 kap. 1 � och 10 kap. 2 � ska ha f�ljande

lydelse,

dels att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 3 kap. 4 a och 4 b ��, 6 kap.

8 c, 14, 15 och 16 �� och n�rmast f�re 6 kap. 14 och 15 ��, nya rubriker av

f�ljande lydelse.

1 kap.
7 �
3 Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om vilka zoner som ska

finnas och vilka inre vattenv�gar som ska ing� i varje zon enligt fartygs-

s�kerhetslagen (2003:364). Zonindelningen ska vara den som anges i FN:s

ekonomiska kommission f�r Europas resolution nr 61 med rekommenda-

tioner om harmoniserade europeiska tekniska krav f�r fartyg i inlandssj�fart.

Transportstyrelsen f�r hos Europeiska kommissionen beg�ra att �ndringar

g�rs av bilaga I till Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/1629

av den 14 september 2016 om tekniska krav f�r fartyg i inlandssj�fart, om

�ndring av direktiv 2009/100/EG och om upph�vande av direktiv

2006/87/EG betr�ffande klassificeringen av de svenska inre vattenv�garna.

3 kap.
4 a �
�garen till en farkost eller �garens ombud f�r beg�ra en frivillig

besiktning av farkosten i syfte att f� ett unionscertifikat f�r inlandssj�fart.

En s�dan beg�ran ska beviljas. Om farkosten uppfyller kraven f�r att f� ett

s�dant certifikat ska detta utf�rdas, �ven om farkosten inte omfattas av 3 kap.

1 a � fartygss�kerhetslagen (2003:364).

4 b � Transportstyrelsen f�r f�rnya ett unionscertifikat f�r inlandssj�fart

�ven om Transportstyrelsen inte har utf�rdat certifikatet.

7 �4 Transportstyrelsen ska f�ra ett register �ver utf�rdade unionscertifikat

f�r inlandssj�fart.

1

Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om

tekniska krav f�r fartyg i inlandssj�fart, om �ndring av direktiv 2009/100/EG och om upph�vande

av direktiv 2006/87/EG.

2

Senaste lydelse av

3 kap. 5 � 2008:1144

9 kap. 1 b � 2014:1488.

3

Senaste lydelse 2014:1093.

4

Senaste lydelse 2014:1093.

SFS 2018:752

Publicerad

den 13 juni 2018

background image

2

SFS 2018:752

6 kap.
8 c �
Tillsyn av farkoster som trafikerar eller �r avsedda att trafikera inre

vattenv�gar ska ske i enlighet med artikel 2.01 i bilaga V till Europaparla-

mentets och r�dets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om

tekniska krav f�r fartyg i inlandssj�fart, om �ndring av direktiv 2009/100/EG

och om upph�vande av direktiv 2006/87/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Europeiskt identifieringsnummer f�r fartyg
14 �
Transportstyrelsen ska tilldela farkoster ett unikt europeiskt identi-

fieringsnummer f�r fartyg, om inte farkosten redan har ett s�dant nummer.

Numret ska vara of�r�ndrat under hela farkostens livstid och ska anges p�

unionscertifikatet f�r inlandssj�fart.

Den europeiska databasen f�r fartygsskrov
15 �
Transportstyrelsen ska registrera, radera och hantera uppgifter om

farkoster i den europeiska databasen f�r fartygsskrov enligt artikel 19 i

direktiv (EU) 2016/1629, i den ursprungliga lydelsen, och enligt delegerade

akter som har antagits av Europeiska kommissionen med st�d av den

artikeln.

16 � Om Transportstyrelsen efter tillsyn har ersatt ett unionscertifikat f�r

inlandssj�fart med ett nytt, ska Transportstyrelsen skicka det ersatta certi-

fikatet till den myndighet som har utf�rdat det.

9 kap.
1 �
5 Transportstyrelsen f�r till Europeiska kommissionen �verl�mna en

beg�ran om att en organisation eller ett klassificeringss�llskap ska erk�nnas

f�r att f� utf�rda och f�rnya certifikat f�r svenska fartyg samt att i s�dant

syfte fastst�lla minsta till�tna fribord.

Best�mmelser om f�rfarandet i fr�ga om organisationer finns i Europa-

parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 391/2009 av den 23 april 2009

om gemensamma regler och standarder f�r organisationer som utf�r inspek-

tioner och ut�var tillsyn av fartyg.

10 kap.
2 �
6 Transportstyrelsen ska underr�tta

1. bef�lhavaren, fartygets redare eller �gare samt den beh�riga myndig-

heten i flaggstaten om beslut enligt 6 kap. 13, 6, 11 eller 13 �� fartygs-

s�kerhetslagen (2003:364),

2. bef�lhavaren, fartygets redare eller �gare, den beh�riga myndigheten i

flaggstaten, ber�rda svenska myndigheter samt ber�rda svenska hamnar om

beslut enligt 6 kap. 1, 2 eller 3 � fartygss�kerhetslagen och f�rbud enligt

7 kap. 1, 1 a, 1 b eller 2 � och om n�r ett s�dant f�rbud har upph�rt att g�lla,

3. de beh�riga myndigheterna i �vriga stater inom Europeiska ekono-

miska samarbetsomr�det om

a) ett fartyg har till�tits att g� till ett svenskt reparationsvarv men inte

uppfyller villkoren f�r resan eller forts�tter den utan att anl�pa varvet, eller

b) ett f�rbud mot ett fartygs resa har h�vts f�r att hindra �verbel�ggning

av inspektionshamnen,

5

Senaste lydelse 2011:552.

6

Senaste lydelse 2012:356.

background image

3

SFS 2018:752

4. den beh�riga myndigheten i en flaggstat och i en medlemsstat inom

Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det vars hamn omfattas av ett fartygs

regulj�ra trafik, ber�rda svenska myndigheter samt Europeiska kommis-

sionen om resultatet av f�rr�ttningar enligt 5 kap. 12 och 13 �� fartygss�ker-

hetslagen och om beslut enligt 6 kap. 13, 6, 11 eller 13 � samma lag med-

delade med anledning av f�rr�ttningarna,

5. Europeiska kommissionen om det r�der best�ende oenighet mellan

beh�riga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det om

huruvida ett fartyg uppfyller kraven avseende inledande kontroller enligt

5 kap. 12 � fartygss�kerhetslagen,

6. den beh�riga myndigheten i en stat utanf�r Europeiska ekonomiska

samarbetsomr�det som b�r antingen flaggstatens ansvar eller ansvar lik-

nande v�rdstatens f�r ett s�dant fartyg som avses i 5 kap. 11 � fartygs-

s�kerhetslagen och som g�r i trafik mellan en hamn inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsomr�det och en hamn utanf�r detta omr�de, om de krav

som g�ller f�r ett rederi i r�dets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999

om ett system med obligatoriska besiktningar f�r en s�ker drift av ro-ro-

passagerarfartyg och h�ghastighetspassagerarfartyg i regulj�r trafik, senast

�ndrat genom Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 219/2009

av den 11 mars 2009 om anpassning till r�dets beslut 1999/468/EG av vissa

r�ttsakter som omfattas av det f�rfarande som anges i artikel 251 i f�rdraget,

med avseende p� det f�reskrivande f�rfarandet med kontroll,

7. ber�rda medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

r�det om resultatet av en kontroll enligt 6 kap. 8 a �,

8. Europeiska kommissionen samt den beh�riga myndigheten i �vriga

medlemsstater inom Europeiska unionen och i den ber�rda flaggstaten om

beslut enligt 7 kap. 1 c � och n�r ett s�dant beslut har upph�rt att g�lla,

9. Europeiska kommissionen enligt artiklarna 23.5 och 24.3 i Europa-

parlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016

om tekniska krav f�r fartyg i inlandssj�fart, om �ndring av direktiv

2009/100/EG och om upph�vande av direktiv 2006/87/EG, i den ursprungliga

lydelsen, och enligt artikel 2.20 bg i bilaga V till samma direktiv,

10. den beh�riga myndigheten i den medlemsstat som har utf�rdat eller

f�rnyat en farkosts unionscertifikat f�r inlandssj�fart enligt artiklarna 14

andra stycket, 22.1 tredje stycket och 22.4 i direktiv (EU) 2016/1629, i den

ursprungliga lydelsen, och enligt artiklarna 2.07.3, 2.09.3 och 2.20 bg i

bilaga V till samma direktiv,

11. Europeiska kommissionen enligt artikel 3.6 och 4.3 i Europaparla-

mentets och r�dets direktiv 2009/100/EG av den 16 september 2009 om

�msesidigt erk�nnande av fartcertifikat f�r fartyg i inlandssj�fart, i den

ursprungliga lydelsen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 7 oktober 2018.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(N�ringsdepartementet)

;