SFS 2018:754 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

SFS2018-754.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och

legitimation för lärare och förskollärare
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2011:326) om behörighet och

legitimation för lärare och förskollärare1 ska införas en ny paragraf, 2 kap.

31 b §, av följande lydelse.

2 kap.
31 b §
Behörig att undervisa i kommunal vuxenutbildning i grund-

läggande kurs i samhällsorienterande ämnen är den som är behörig att

undervisa i grundskolan eller gymnasieskolan i något eller några av ämnena

samhällskunskap, religionskunskap, historia och geografi.

Behörig att undervisa i kommunal vuxenutbildning i grundläggande kurs

i naturorienterande ämnen är den som är behörig att undervisa i grundskolan

eller gymnasieskolan i något eller några av ämnena fysik, kemi och biologi.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:352.

SFS 2018:754

Publicerad

den 13 juni 2018