SFS 2018:754 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

SFS2018-754.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:RDUNTQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:NXWPPY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:NXWPPY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:RDUNTQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:NXWPPY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:NXWPPY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:RDUNTQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:RDUNTQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:NXWPPY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:YDSDYH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:RDUNTQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:YDSDYH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:NXWPPY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:NXWPPY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2011:326) om beh�righet och </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>legitimation f�r l�rare och f�rskoll�rare <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2011:326) om beh�righet och </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">legitimation f�r l�rare och f�rskoll�rare1 ska inf�ras en ny paragraf, 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">31 b �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 kap. <br/>31 b �</b> Beh�rig att undervisa i kommunal vuxenutbildning i grund-</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�ggande kurs i samh�llsorienterande �mnen �r den som �r beh�rig att </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">undervisa i grundskolan eller gymnasieskolan i n�got eller n�gra av �mnena </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">samh�llskunskap, religionskunskap, historia och geografi. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Beh�rig att undervisa i kommunal vuxenutbildning i grundl�ggande kurs </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i naturorienterande �mnen �r den som �r beh�rig att undervisa i grundskolan </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller gymnasieskolan i n�got eller n�gra av �mnena fysik, kemi och biologi. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Eva Lenberg </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2013:352. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:754 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 13 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2011:326) om beh�righet och

legitimation f�r l�rare och f�rskoll�rare
Utf�rdad den 31 maj 2018

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2011:326) om beh�righet och

legitimation f�r l�rare och f�rskoll�rare1 ska inf�ras en ny paragraf, 2 kap.

31 b �, av f�ljande lydelse.

2 kap.
31 b �
Beh�rig att undervisa i kommunal vuxenutbildning i grund-

l�ggande kurs i samh�llsorienterande �mnen �r den som �r beh�rig att

undervisa i grundskolan eller gymnasieskolan i n�got eller n�gra av �mnena

samh�llskunskap, religionskunskap, historia och geografi.

Beh�rig att undervisa i kommunal vuxenutbildning i grundl�ggande kurs

i naturorienterande �mnen �r den som �r beh�rig att undervisa i grundskolan

eller gymnasieskolan i n�got eller n�gra av �mnena fysik, kemi och biologi.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2013:352.

SFS 2018:754

Publicerad

den 13 juni 2018

;