SFS 2018:756 Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

SFS2018-756.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:CIBIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:CIBIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ZBNQUQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:CIBIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:CIBIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:NGJGHY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:NGJGHY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:CIBIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:CIBIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ZBNQUQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:CIBIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:23px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:CIBIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:CIBIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:CIBIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:CIBIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:11px;font-family:ZBNQUQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:11px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:9px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:13px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:CIBIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;font-family:CIBIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:17px;font-family:CIBIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:11px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft56{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft57{font-size:9px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft58{font-size:13px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft59{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft510{font-size:18px;line-height:29px;font-family:CIBIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:17px;font-family:FKPFAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:CIBIKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2016:752) om tillf�l iga </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>begr�nsningar av m�jligheten att f� uppeh�llstil st�nd </b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>i Sverige <br/></b>Utf�rdad den 8 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2016:752) om till-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�lliga begr�nsningar av m�jligheten att f� uppeh�llstillst�nd i Sverige2 </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att nuvarande 16 f16 h �� ska betecknas 16 g16 i ��, </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att de nya 16 g16 i �� ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 16 a, 16 c16 e, 17, 19 och 21 �� ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att rubrikerna n�rmast f�re nuvarande 16 f och 16 h �� ska s�ttas </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">n�rmast f�re de nya 16 g respektive 16 i �, </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 16 f och 16 j ��, och n�rmast </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 16 j � en ny rubrik, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>16 a �</b>3 Giltighetstiden f�r ett uppeh�llstillst�nd som beviljas en utl�nning </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 5 kap. 1 eller 6 � eller 12 kap. 18 � f�rsta stycket utl�nningslagen </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2005:716) ska best�mmas i enlighet med fj�rde stycket om det leder till en </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�ngre giltighetstid �n vad som f�ljer av 5, 12 eller 15 � och utl�nningen </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. har fyllt 17 men inte 25 �r,</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. studerar p�</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasies�rskolan eller</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">p� heltid p� en annan motsvarande utbildning, </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underl�tta etablering p�</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">arbetsmarknaden och som ges inom ramen f�r ett introduktionsprogram i </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">gymnasieskolan, eller </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">c) heltid p� en sammanh�llen yrkesutbildning inom den kommunala</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">vuxenutbildningen eller den s�rskilda utbildningen f�r vuxna, och </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. inte tidigare har fullf�ljt en s�dan utbildning eller, i fr�ga om en s�dan</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">utbildning som avses i 2 a, en utl�ndsk motsvarande utbildning. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r en utl�nning som har fullf�ljt en s�dan utbildning som avses i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket 2 b och c f�re den 1 juli 2018 och som studerar p� ett nationellt pro-</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">gram i gymnasieskolan eller i gymnasies�rskolan eller p� heltid p� en annan </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">motsvarande utbildning g�ller, i st�llet f�r vad som anges i f�rsta stycket 3, </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">att utl�nningen inte tidigare ska ha fullf�ljt en s�dan utbildning som avses i </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rsta stycket 2 a eller en utl�ndsk motsvarande utbildning. </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Prop. 2017/18:252, bet. 2017/18:FiU49, rskr. 2017/18:358. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">rubriken n�rmast f�re 16 f � 2017:352 </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">rubriken n�rmast f�re 16 h � 2017:352. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2017:352. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:756 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 13 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Giltighetstiden f�r ett uppeh�llstillst�nd som beviljas ett ensamkomman-</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">de barn enligt 5 kap. 11 � utl�nningslagen f�r att det saknas ett ordnat mot-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">tagande i hemlandet ska ocks� best�mmas i enlighet med fj�rde stycket om </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">det leder till en l�ngre giltighetstid �n vad som annars skulle ha best�mts och </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">barnet </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. har fyllt 17 �r, och </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. studerar p� </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasies�rskolan, eller </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underl�tta etablering p� </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">arbetsmarknaden och som ges inom ramen f�r ett introduktionsprogram i </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">gymnasieskolan. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Giltighetstiden ska best�mmas till sex m�nader ut�ver den tid som �terst�r </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">av utbildningen enligt utl�nningens individuella studieplan, eller, om utl�n-</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">ningen studerar p� folkh�gskola, enligt motsvarande planeringsdokument. </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det finns s�rskilda sk�l f�r giltighetstiden best�mmas enligt fj�rde </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">stycket �ven om utl�nningen studerar p� deltid.<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:375px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>16 c �</b>4 En utl�nning som har haft ett uppeh�llstillst�nd som har tids-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">begr�nsats enligt 5, 12 eller 15 �, och som inte kan f� ett nytt s�dant tillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">ska beviljas ett uppeh�llstillst�nd f�r studier p� gymnasial niv� om han eller </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">hon </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. har fyllt 18 men inte 25 �r, </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. studerar p� ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, och </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">3. inte tidigare har fullf�ljt en gymnasieutbildning eller<i> </i>en utl�ndsk mot-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">svarande utbildning. </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Detsamma ska g�lla f�r en utl�nning som har haft, eller annars skulle </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">beviljas, ett uppeh�llstillst�nd enligt 5 kap. 11 � utl�nningslagen (2005:716) </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet. Den nedre �ldersgr�n-</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">sen ska dock i detta fall vara 17 �r. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Uppeh�llstillst�ndet ska vara tidsbegr�nsat och g�lla i tretton m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Uppeh�llstillst�nd enligt denna paragraf kan endast beviljas en g�ng. </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">Uppeh�llstillst�nd enligt denna paragraf f�r inte beviljas en utl�nning som </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">avses i f�rsta stycket som studerar p� en s�dan utbildning som avses i 16 a � </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rsta stycket 2 b. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>16 d �</b>5 En utl�nning som har haft ett uppeh�llstillst�nd som har tids-</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">begr�nsats enligt 5, 12 eller 15 � och som inte kan f� ett nytt s�dant tillst�nd, </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">eller som har haft ett uppeh�llstillst�nd som har beviljats enligt 16 c, 16 f </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">eller 16 h �, ska beviljas ett uppeh�llstillst�nd f�r studier p� gymnasial niv� </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">om han eller hon har fyllt 18 men inte 25 �r och uppfyller villkoren i 16 a � </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rsta stycket 2 och 3. </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Detsamma ska g�lla f�r en utl�nning som uppfyller villkoren i 16 a � </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rsta stycket och som har haft ett uppeh�llstillst�nd enligt 5 kap. 11 � </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">utl�nningslagen (2005:716) f�r att det saknas ett ordnat mottagande i hem-</p> <p style="position:absolute;top:947px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">landet och som inte kan f� ett nytt s�dant tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r att uppeh�llstillst�nd enligt f�rsta eller andra stycket ska beviljas en </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">utl�nning som avses i 16 a � andra stycket kr�vs att utl�nningen uppfyller </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">villkoren i det stycket i st�llet f�r vad som anges i 16 a � f�rsta stycket 3. </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Uppeh�llstillst�ndet ska vara tidsbegr�nsat och g�lla i sex m�nader ut�ver </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">den tid som �terst�r av utbildningen enligt utl�nningens individuella studie-</p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">plan, eller, om utl�nningen studerar p� folkh�gskola, enligt motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">planeringsdokument. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">4</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft27"> Senaste lydelse 2017:352. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">5</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft27"> Senaste lydelse 2017:352. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>2018:756</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Om det finns s�rskilda sk�l f�r uppeh�llstillst�nd beviljas �ven om utl�n-</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ningen studerar p� deltid. </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>16 e �</b>6 En utl�nning som p� grund av att det saknas ett ordnat mottagande </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">i hemlandet har f�tt, eller annars skulle f�, ett beslut om av- eller utvisning </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">med uppskjuten verkst�llighet eller som av samma sk�l har haft ett uppe-</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">h�llstillst�nd enligt 5 kap. 11 � utl�nningslagen (2005:716), och som inte </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">kan f� ett nytt s�dant tillst�nd, ska beviljas ett uppeh�llstillst�nd f�r studier </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">p� gymnasial niv� om </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. utl�nningens f�rsta ans�kan om uppeh�llstillst�nd har registrerats hos </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">tidigare, </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. utl�nningen befinner sig i Sverige n�r ans�kan om uppeh�llstillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r studier p� gymnasial niv� g�rs, och </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. utl�nningen studerar </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">a) i gymnasieskolan eller i gymnasies�rskolan eller p� heltid p� en annan </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">motsvarande utbildning, eller </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">b) p� heltid p� en sammanh�llen yrkesutbildning inom den kommunala </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">vuxenutbildningen eller den s�rskilda utbildningen f�r vuxna. </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Uppeh�llstillst�ndet ska vara tidsbegr�nsat och g�lla i fyra �r. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Om det finns s�rskilda sk�l f�r uppeh�llstillst�nd beviljas �ven om utl�n-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ningen studerar p� deltid. </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>16 f �</b> En utl�nning som har f�tt, eller annars skulle f�, ett beslut om utvis-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ning ska beviljas ett uppeh�llstillst�nd f�r studier p� gymnasial niv� om </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. utl�nningens f�rsta ans�kan om uppeh�llstillst�nd har registrerats hos </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidi-</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">gare, </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. det f�r utl�nningen har, eller borde ha, anvisats en kommun som ska </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ordna boendet enligt 3 � andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">asyls�kande m.fl., </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. beslutet om utvisning har fattats, eller annars skulle fattas, 15 m�nader </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">eller senare fr�n registreringsdatumet men tidigast den 20 juli 2016, </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">4. beslutet om utvisning har fattats, eller annars skulle fattas, n�r utl�n-</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ningen �r 18 �r eller �ldre, </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">5. utl�nningen befinner sig i Sverige n�r ans�kan om uppeh�llstillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r studier p� gymnasial niv� g�rs, och </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">6. utl�nningen studerar eller har f�r avsikt att studera </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">a) i gymnasieskolan eller i gymnasies�rskolan eller p� heltid p� en annan </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">motsvarande utbildning, eller </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">b) p� heltid p� en sammanh�llen yrkesutbildning inom den kommunala </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">vuxenutbildningen eller den s�rskilda utbildningen f�r vuxna. </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r att uppeh�llstillst�nd ska beviljas en utl�nning som har f�r avsikt att </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">studera kr�vs att han eller hon tidigare har studerat i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Uppeh�llstillst�nd f�r beviljas �ven om utl�nningens identitet �r oklar och </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">han eller hon inte kan g�ra sin uppgivna identitet sannolik. </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Uppeh�llstillst�ndet ska vara tidsbegr�nsat och g�lla i tretton m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Om det finns s�rskilda sk�l f�r uppeh�llstillst�nd beviljas �ven vid studier </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">p� deltid. </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">En ans�kan om uppeh�llstillst�nd ska ha kommit in till Migrationsverket </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">senast den 30 september 2018 och f�r g�ras vid endast ett tillf�lle. </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">6</p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft36"> Senaste lydelse 2017:352. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>2018:756</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>16 g �</b><i>7</i> En utl�nning som har haft ett uppeh�llstillst�nd som har tids-</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">begr�nsats enligt 16 a � och som inte kan f� ett nytt s�dant tillst�nd, eller </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">som har haft ett uppeh�llstillst�nd som har beviljats enligt 16 d �, ska bevil-</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">jas ett uppeh�llstillst�nd f�r fortsatta studier om han eller hon inte har fyllt </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">25 �r, uppfyller f�ruts�ttningarna i 16 a � f�rsta stycket 2 och 3, och aktivt </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">har deltagit i utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">En utl�nning som studerar p� en s�dan utbildning som avses i 16 a � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">stycket 2 b och c f�r beviljas uppeh�llstillst�nd f�r endast en s�dan utbild-</p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">ning. </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">F�r att uppeh�llstillst�nd enligt f�rsta stycket ska beviljas en utl�nning </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">som avses i 16 a � andra stycket kr�vs att utl�nningen uppfyller villkoren i </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">det stycket i st�llet f�r vad som anges i 16 a � f�rsta stycket 3. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Uppeh�llstillst�ndet ska vara tidsbegr�nsat och g�lla i sex m�nader ut�ver </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">den tid som �terst�r av utbildningen enligt utl�nningens individuella studie-</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">plan, eller, om utl�nningen studerar p� folkh�gskola, enligt motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">planeringsdokument, dock l�ngst tretton m�nader i taget. </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Om det finns s�rskilda sk�l f�r uppeh�llstillst�nd beviljas �ven om utl�n-</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">ningen studerar p� deltid. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>16 h �</b>8 En utl�nning som vid f�rsta pr�vningen av hans eller hennes </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">asylans�kan beviljades ett uppeh�llstillst�nd enligt 16 c � andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">eller som har beviljats ett uppeh�llstillst�nd enligt 16 f �, ska beviljas ett </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">uppeh�llstillst�nd f�r fortsatta studier om han eller hon </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. inte har fyllt 25 �r, och </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. studerar p� ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rsta stycket g�ller inte om utl�nningen, n�r uppeh�llstillst�ndet enligt </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">16 c � andra stycket eller 16 f � l�per ut, har p�b�rjat studier p� </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasies�rskolan eller </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">p� heltid p� en annan motsvarande utbildning, </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underl�tta etablering p� </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">arbetsmarknaden och som ges inom ramen f�r ett introduktionsprogram i </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">gymnasieskolan, eller </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">c) en sammanh�llen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbild-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">ningen eller den s�rskilda utbildningen f�r vuxna. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Uppeh�llstillst�ndet ska vara tidsbegr�nsat och g�lla i tretton m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Uppeh�llstillst�nd enligt denna paragraf kan endast beviljas en g�ng. </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>16 i �</b>9 En utl�nning som har haft ett uppeh�llstillst�nd som har tids-</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">begr�nsats enligt 16 a � och som inte kan f� ett nytt s�dant tillst�nd, eller </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">som har haft ett uppeh�llstillst�nd som har beviljats enligt 16 d, 16 f eller </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">16 g �, ska om utbildningen fullf�ljts beviljas ett uppeh�llstillst�nd efter </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">fullf�ljd utbildning. </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Uppeh�llstillst�ndet ska vara tidsbegr�nsat och g�lla i sex m�nader efter </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">den dag examensbeviset eller motsvarande �r utf�rdat eller sex m�nader </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">efter den dag en s�dan yrkesinriktad utbildning eller en s�dan sammanh�llen </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">yrkesutbildning som avses i 16 a � f�rsta stycket 2 b och c har avslutats i </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">enlighet med en individuell studieplan. </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">7</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft47"> Senaste lydelse av tidigare 16 f � 2017:352. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">8</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft47"> Senaste lydelse av tidigare 16 g � 2017:352. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">9</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft47"> Senaste lydelse av tidigare 16 h � 2017:352. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>2018:756</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510"><b>Inhibition <br/>16 j �</b> Om en utl�nning har ans�kt om uppeh�llstillst�nd enligt 16 e eller </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">16 f � f�r Migrationsverket eller, om ett beslut om ett s�dant uppeh�llstill-</p> <p style="position:absolute;top:119px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">st�nd har �verklagats, en domstol besluta om inhibition av ett beslut att </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">avvisa eller utvisa utl�nningen. </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>17 �</b>10 En arbetsgivare som anst�ller en utl�nning som har beviljats ett </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">uppeh�llstillst�nd som har tidsbegr�nsats enligt 5, 12, 15, 16 a eller 16 b �, </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">eller en utl�nning som har beviljats ett uppeh�llstillst�nd enligt n�gon av </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">16 c16 i ��, ska senast m�naden efter den kalenderm�nad d� anst�llningen </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">p�b�rjades underr�tta Skatteverket om anst�llningen. </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">En utl�nning som har haft ett uppeh�llstillst�nd som har tidsbegr�nsats </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">enligt 5, 12, 15, 16 a eller 16 b � eller ett uppeh�llstillst�nd som har beviljats </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">enligt n�gon av 16 c16 i �� ska, s�vida inte n�got annat f�ljer av 17 a �, </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">n�r tiden f�r det tillst�ndet har l�pt ut, beviljas ett permanent uppeh�llstill-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">st�nd, om han eller hon har en anst�llning som har anm�lts enligt f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">stycket och som g�r det m�jligt f�r honom eller henne att f�rs�rja sig och </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">l�nen, f�rs�kringsskyddet och �vriga anst�llningsvillkor inte �r s�mre �n de </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">villkor som f�ljer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">branschen. Detsamma ska g�lla f�r en utl�nning som kan f�rs�rja sig genom </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">inkomster fr�n n�ringsverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Uppeh�llstillst�nd enligt andra stycket f�r beviljas en utl�nning som inte </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">har fyllt 25 �r endast om han eller hon har fullf�ljt en </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">a) gymnasieutbildning eller motsvarande, </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">b) yrkesinriktad utbildning som syftar till att underl�tta etablering p� </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">arbetsmarknaden och som ges inom ramen f�r ett introduktionsprogram i </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">gymnasieskolan, eller </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">c) sammanh�llen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbild-</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">ningen eller den s�rskilda utbildningen f�r vuxna. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare f�reskrifter om f�rs�rj-</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">ningsf�rm�ga och om underr�ttelse till Skatteverket. </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>19 �</b>11 Det som f�reskrivs i 5 kap. 18 � f�rsta stycket utl�nningslagen </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">(2005:716) g�ller inte f�r en utl�nning som ans�ker om f�rl�ngning av ett </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">uppeh�llstillst�nd som har tidsbegr�nsats enligt 8 eller 14 �, som ans�ker </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">om tidsbegr�nsat uppeh�llstillst�nd enligt n�gon av 16 c16 i �� eller som </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">ans�ker om permanent uppeh�llstillst�nd enligt 17 �. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>21 �</b>12 Om ett uppeh�llstillst�nd har tidsbegr�nsats enligt 16 a � f�r giltig-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">hetstiden f�r tillst�ndet ompr�vas om f�ruts�ttningarna f�r ett l�ngre uppe-</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">h�llstillst�nd f�r studier inte l�ngre �r uppfyllda eller om utl�nningen trots </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">p�minnelse inte uppfyller sin skyldighet att redovisa studieaktivitet eller inte </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">aktivt deltar i utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Ett uppeh�llstillst�nd som har tidsbegr�nsats enligt 16 b � eller som har </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">beviljats enligt n�gon av 16 c16 e �� eller 16 g16 h �� f�r �terkallas om </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">f�ruts�ttningarna f�r uppeh�llstillst�ndet inte l�ngre �r uppfyllda, om utl�n-</p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">ningen trots p�minnelse inte uppfyller sin skyldighet att redovisa studie-</p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">aktivitet eller om utl�nningen inte aktivt deltar i utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:740px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">10</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft58"> Senaste lydelse 2017:352. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">11</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft58"> Senaste lydelse 2017:352. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">12</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft58"> Senaste lydelse 2017:352. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft59"><b>2018:756</b></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft61">6 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare f�reskrifter om vad som </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">avses med att aktivt delta i en utbildning. </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft61">Johanna Johnsson </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft61">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>2018:756</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2016:752) om tillf�l iga

begr�nsningar av m�jligheten att f� uppeh�llstil st�nd

i Sverige
Utf�rdad den 8 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2016:752) om till-

f�lliga begr�nsningar av m�jligheten att f� uppeh�llstillst�nd i Sverige2

dels att nuvarande 16 f16 h �� ska betecknas 16 g16 i ��,

dels att de nya 16 g16 i �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att 16 a, 16 c16 e, 17, 19 och 21 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att rubrikerna n�rmast f�re nuvarande 16 f och 16 h �� ska s�ttas

n�rmast f�re de nya 16 g respektive 16 i �,

dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 16 f och 16 j ��, och n�rmast

f�re 16 j � en ny rubrik, av f�ljande lydelse.

16 a �3 Giltighetstiden f�r ett uppeh�llstillst�nd som beviljas en utl�nning

enligt 5 kap. 1 eller 6 � eller 12 kap. 18 � f�rsta stycket utl�nningslagen

(2005:716) ska best�mmas i enlighet med fj�rde stycket om det leder till en

l�ngre giltighetstid �n vad som f�ljer av 5, 12 eller 15 � och utl�nningen

1. har fyllt 17 men inte 25 �r,

2. studerar p�

a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasies�rskolan eller

p� heltid p� en annan motsvarande utbildning,

b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underl�tta etablering p�

arbetsmarknaden och som ges inom ramen f�r ett introduktionsprogram i

gymnasieskolan, eller

c) heltid p� en sammanh�llen yrkesutbildning inom den kommunala

vuxenutbildningen eller den s�rskilda utbildningen f�r vuxna, och

3. inte tidigare har fullf�ljt en s�dan utbildning eller, i fr�ga om en s�dan

utbildning som avses i 2 a, en utl�ndsk motsvarande utbildning.

F�r en utl�nning som har fullf�ljt en s�dan utbildning som avses i f�rsta

stycket 2 b och c f�re den 1 juli 2018 och som studerar p� ett nationellt pro-

gram i gymnasieskolan eller i gymnasies�rskolan eller p� heltid p� en annan

motsvarande utbildning g�ller, i st�llet f�r vad som anges i f�rsta stycket 3,

att utl�nningen inte tidigare ska ha fullf�ljt en s�dan utbildning som avses i

f�rsta stycket 2 a eller en utl�ndsk motsvarande utbildning.

1

Prop. 2017/18:252, bet. 2017/18:FiU49, rskr. 2017/18:358.

2

Senaste lydelse av

rubriken n�rmast f�re 16 f � 2017:352

rubriken n�rmast f�re 16 h � 2017:352.

3

Senaste lydelse 2017:352.

SFS 2018:756

Publicerad

den 13 juni 2018

background image

2

SFS

Giltighetstiden f�r ett uppeh�llstillst�nd som beviljas ett ensamkomman-

de barn enligt 5 kap. 11 � utl�nningslagen f�r att det saknas ett ordnat mot-

tagande i hemlandet ska ocks� best�mmas i enlighet med fj�rde stycket om

det leder till en l�ngre giltighetstid �n vad som annars skulle ha best�mts och

barnet

1. har fyllt 17 �r, och

2. studerar p�

a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasies�rskolan, eller

b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underl�tta etablering p�

arbetsmarknaden och som ges inom ramen f�r ett introduktionsprogram i

gymnasieskolan.

Giltighetstiden ska best�mmas till sex m�nader ut�ver den tid som �terst�r

av utbildningen enligt utl�nningens individuella studieplan, eller, om utl�n-

ningen studerar p� folkh�gskola, enligt motsvarande planeringsdokument.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r giltighetstiden best�mmas enligt fj�rde

stycket �ven om utl�nningen studerar p� deltid.

16 c �4 En utl�nning som har haft ett uppeh�llstillst�nd som har tids-

begr�nsats enligt 5, 12 eller 15 �, och som inte kan f� ett nytt s�dant tillst�nd,

ska beviljas ett uppeh�llstillst�nd f�r studier p� gymnasial niv� om han eller

hon

1. har fyllt 18 men inte 25 �r,

2. studerar p� ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, och

3. inte tidigare har fullf�ljt en gymnasieutbildning eller en utl�ndsk mot-

svarande utbildning.

Detsamma ska g�lla f�r en utl�nning som har haft, eller annars skulle

beviljas, ett uppeh�llstillst�nd enligt 5 kap. 11 � utl�nningslagen (2005:716)

f�r att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet. Den nedre �ldersgr�n-

sen ska dock i detta fall vara 17 �r.

Uppeh�llstillst�ndet ska vara tidsbegr�nsat och g�lla i tretton m�nader.

Uppeh�llstillst�nd enligt denna paragraf kan endast beviljas en g�ng.

Uppeh�llstillst�nd enligt denna paragraf f�r inte beviljas en utl�nning som

avses i f�rsta stycket som studerar p� en s�dan utbildning som avses i 16 a �

f�rsta stycket 2 b.

16 d �5 En utl�nning som har haft ett uppeh�llstillst�nd som har tids-

begr�nsats enligt 5, 12 eller 15 � och som inte kan f� ett nytt s�dant tillst�nd,

eller som har haft ett uppeh�llstillst�nd som har beviljats enligt 16 c, 16 f

eller 16 h �, ska beviljas ett uppeh�llstillst�nd f�r studier p� gymnasial niv�

om han eller hon har fyllt 18 men inte 25 �r och uppfyller villkoren i 16 a �

f�rsta stycket 2 och 3.

Detsamma ska g�lla f�r en utl�nning som uppfyller villkoren i 16 a �

f�rsta stycket och som har haft ett uppeh�llstillst�nd enligt 5 kap. 11 �

utl�nningslagen (2005:716) f�r att det saknas ett ordnat mottagande i hem-

landet och som inte kan f� ett nytt s�dant tillst�nd.

F�r att uppeh�llstillst�nd enligt f�rsta eller andra stycket ska beviljas en

utl�nning som avses i 16 a � andra stycket kr�vs att utl�nningen uppfyller

villkoren i det stycket i st�llet f�r vad som anges i 16 a � f�rsta stycket 3.

Uppeh�llstillst�ndet ska vara tidsbegr�nsat och g�lla i sex m�nader ut�ver

den tid som �terst�r av utbildningen enligt utl�nningens individuella studie-

plan, eller, om utl�nningen studerar p� folkh�gskola, enligt motsvarande

planeringsdokument.

4

Senaste lydelse 2017:352.

5

Senaste lydelse 2017:352.

2018:756

background image

3

SFS

Om det finns s�rskilda sk�l f�r uppeh�llstillst�nd beviljas �ven om utl�n-

ningen studerar p� deltid.

16 e �6 En utl�nning som p� grund av att det saknas ett ordnat mottagande

i hemlandet har f�tt, eller annars skulle f�, ett beslut om av- eller utvisning

med uppskjuten verkst�llighet eller som av samma sk�l har haft ett uppe-

h�llstillst�nd enligt 5 kap. 11 � utl�nningslagen (2005:716), och som inte

kan f� ett nytt s�dant tillst�nd, ska beviljas ett uppeh�llstillst�nd f�r studier

p� gymnasial niv� om

1. utl�nningens f�rsta ans�kan om uppeh�llstillst�nd har registrerats hos

Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller

tidigare,

2. utl�nningen befinner sig i Sverige n�r ans�kan om uppeh�llstillst�nd

f�r studier p� gymnasial niv� g�rs, och

3. utl�nningen studerar

a) i gymnasieskolan eller i gymnasies�rskolan eller p� heltid p� en annan

motsvarande utbildning, eller

b) p� heltid p� en sammanh�llen yrkesutbildning inom den kommunala

vuxenutbildningen eller den s�rskilda utbildningen f�r vuxna.

Uppeh�llstillst�ndet ska vara tidsbegr�nsat och g�lla i fyra �r.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r uppeh�llstillst�nd beviljas �ven om utl�n-

ningen studerar p� deltid.

16 f � En utl�nning som har f�tt, eller annars skulle f�, ett beslut om utvis-

ning ska beviljas ett uppeh�llstillst�nd f�r studier p� gymnasial niv� om

1. utl�nningens f�rsta ans�kan om uppeh�llstillst�nd har registrerats hos

Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidi-

gare,

2. det f�r utl�nningen har, eller borde ha, anvisats en kommun som ska

ordna boendet enligt 3 � andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av

asyls�kande m.fl.,

3. beslutet om utvisning har fattats, eller annars skulle fattas, 15 m�nader

eller senare fr�n registreringsdatumet men tidigast den 20 juli 2016,

4. beslutet om utvisning har fattats, eller annars skulle fattas, n�r utl�n-

ningen �r 18 �r eller �ldre,

5. utl�nningen befinner sig i Sverige n�r ans�kan om uppeh�llstillst�nd

f�r studier p� gymnasial niv� g�rs, och

6. utl�nningen studerar eller har f�r avsikt att studera

a) i gymnasieskolan eller i gymnasies�rskolan eller p� heltid p� en annan

motsvarande utbildning, eller

b) p� heltid p� en sammanh�llen yrkesutbildning inom den kommunala

vuxenutbildningen eller den s�rskilda utbildningen f�r vuxna.

F�r att uppeh�llstillst�nd ska beviljas en utl�nning som har f�r avsikt att

studera kr�vs att han eller hon tidigare har studerat i Sverige.

Uppeh�llstillst�nd f�r beviljas �ven om utl�nningens identitet �r oklar och

han eller hon inte kan g�ra sin uppgivna identitet sannolik.

Uppeh�llstillst�ndet ska vara tidsbegr�nsat och g�lla i tretton m�nader.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r uppeh�llstillst�nd beviljas �ven vid studier

p� deltid.

En ans�kan om uppeh�llstillst�nd ska ha kommit in till Migrationsverket

senast den 30 september 2018 och f�r g�ras vid endast ett tillf�lle.

6

Senaste lydelse 2017:352.

2018:756

background image

4

SFS

16 g �7 En utl�nning som har haft ett uppeh�llstillst�nd som har tids-

begr�nsats enligt 16 a � och som inte kan f� ett nytt s�dant tillst�nd, eller

som har haft ett uppeh�llstillst�nd som har beviljats enligt 16 d �, ska bevil-

jas ett uppeh�llstillst�nd f�r fortsatta studier om han eller hon inte har fyllt

25 �r, uppfyller f�ruts�ttningarna i 16 a � f�rsta stycket 2 och 3, och aktivt

har deltagit i utbildningen.

En utl�nning som studerar p� en s�dan utbildning som avses i 16 a � f�rsta

stycket 2 b och c f�r beviljas uppeh�llstillst�nd f�r endast en s�dan utbild-

ning.

F�r att uppeh�llstillst�nd enligt f�rsta stycket ska beviljas en utl�nning

som avses i 16 a � andra stycket kr�vs att utl�nningen uppfyller villkoren i

det stycket i st�llet f�r vad som anges i 16 a � f�rsta stycket 3.

Uppeh�llstillst�ndet ska vara tidsbegr�nsat och g�lla i sex m�nader ut�ver

den tid som �terst�r av utbildningen enligt utl�nningens individuella studie-

plan, eller, om utl�nningen studerar p� folkh�gskola, enligt motsvarande

planeringsdokument, dock l�ngst tretton m�nader i taget.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r uppeh�llstillst�nd beviljas �ven om utl�n-

ningen studerar p� deltid.

16 h �8 En utl�nning som vid f�rsta pr�vningen av hans eller hennes

asylans�kan beviljades ett uppeh�llstillst�nd enligt 16 c � andra stycket,

eller som har beviljats ett uppeh�llstillst�nd enligt 16 f �, ska beviljas ett

uppeh�llstillst�nd f�r fortsatta studier om han eller hon

1. inte har fyllt 25 �r, och

2. studerar p� ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.

F�rsta stycket g�ller inte om utl�nningen, n�r uppeh�llstillst�ndet enligt

16 c � andra stycket eller 16 f � l�per ut, har p�b�rjat studier p�

a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasies�rskolan eller

p� heltid p� en annan motsvarande utbildning,

b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underl�tta etablering p�

arbetsmarknaden och som ges inom ramen f�r ett introduktionsprogram i

gymnasieskolan, eller

c) en sammanh�llen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbild-

ningen eller den s�rskilda utbildningen f�r vuxna.

Uppeh�llstillst�ndet ska vara tidsbegr�nsat och g�lla i tretton m�nader.

Uppeh�llstillst�nd enligt denna paragraf kan endast beviljas en g�ng.

16 i �9 En utl�nning som har haft ett uppeh�llstillst�nd som har tids-

begr�nsats enligt 16 a � och som inte kan f� ett nytt s�dant tillst�nd, eller

som har haft ett uppeh�llstillst�nd som har beviljats enligt 16 d, 16 f eller

16 g �, ska om utbildningen fullf�ljts beviljas ett uppeh�llstillst�nd efter

fullf�ljd utbildning.

Uppeh�llstillst�ndet ska vara tidsbegr�nsat och g�lla i sex m�nader efter

den dag examensbeviset eller motsvarande �r utf�rdat eller sex m�nader

efter den dag en s�dan yrkesinriktad utbildning eller en s�dan sammanh�llen

yrkesutbildning som avses i 16 a � f�rsta stycket 2 b och c har avslutats i

enlighet med en individuell studieplan.

7

Senaste lydelse av tidigare 16 f � 2017:352.

8

Senaste lydelse av tidigare 16 g � 2017:352.

9

Senaste lydelse av tidigare 16 h � 2017:352.

2018:756

background image

5

SFS

Inhibition
16 j �
Om en utl�nning har ans�kt om uppeh�llstillst�nd enligt 16 e eller

16 f � f�r Migrationsverket eller, om ett beslut om ett s�dant uppeh�llstill-

st�nd har �verklagats, en domstol besluta om inhibition av ett beslut att

avvisa eller utvisa utl�nningen.

17 �10 En arbetsgivare som anst�ller en utl�nning som har beviljats ett

uppeh�llstillst�nd som har tidsbegr�nsats enligt 5, 12, 15, 16 a eller 16 b �,

eller en utl�nning som har beviljats ett uppeh�llstillst�nd enligt n�gon av

16 c16 i ��, ska senast m�naden efter den kalenderm�nad d� anst�llningen

p�b�rjades underr�tta Skatteverket om anst�llningen.

En utl�nning som har haft ett uppeh�llstillst�nd som har tidsbegr�nsats

enligt 5, 12, 15, 16 a eller 16 b � eller ett uppeh�llstillst�nd som har beviljats

enligt n�gon av 16 c16 i �� ska, s�vida inte n�got annat f�ljer av 17 a �,

n�r tiden f�r det tillst�ndet har l�pt ut, beviljas ett permanent uppeh�llstill-

st�nd, om han eller hon har en anst�llning som har anm�lts enligt f�rsta

stycket och som g�r det m�jligt f�r honom eller henne att f�rs�rja sig och

l�nen, f�rs�kringsskyddet och �vriga anst�llningsvillkor inte �r s�mre �n de

villkor som f�ljer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller

branschen. Detsamma ska g�lla f�r en utl�nning som kan f�rs�rja sig genom

inkomster fr�n n�ringsverksamhet.

Uppeh�llstillst�nd enligt andra stycket f�r beviljas en utl�nning som inte

har fyllt 25 �r endast om han eller hon har fullf�ljt en

a) gymnasieutbildning eller motsvarande,

b) yrkesinriktad utbildning som syftar till att underl�tta etablering p�

arbetsmarknaden och som ges inom ramen f�r ett introduktionsprogram i

gymnasieskolan, eller

c) sammanh�llen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbild-

ningen eller den s�rskilda utbildningen f�r vuxna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare f�reskrifter om f�rs�rj-

ningsf�rm�ga och om underr�ttelse till Skatteverket.

19 �11 Det som f�reskrivs i 5 kap. 18 � f�rsta stycket utl�nningslagen

(2005:716) g�ller inte f�r en utl�nning som ans�ker om f�rl�ngning av ett

uppeh�llstillst�nd som har tidsbegr�nsats enligt 8 eller 14 �, som ans�ker

om tidsbegr�nsat uppeh�llstillst�nd enligt n�gon av 16 c16 i �� eller som

ans�ker om permanent uppeh�llstillst�nd enligt 17 �.

21 �12 Om ett uppeh�llstillst�nd har tidsbegr�nsats enligt 16 a � f�r giltig-

hetstiden f�r tillst�ndet ompr�vas om f�ruts�ttningarna f�r ett l�ngre uppe-

h�llstillst�nd f�r studier inte l�ngre �r uppfyllda eller om utl�nningen trots

p�minnelse inte uppfyller sin skyldighet att redovisa studieaktivitet eller inte

aktivt deltar i utbildningen.

Ett uppeh�llstillst�nd som har tidsbegr�nsats enligt 16 b � eller som har

beviljats enligt n�gon av 16 c16 e �� eller 16 g16 h �� f�r �terkallas om

f�ruts�ttningarna f�r uppeh�llstillst�ndet inte l�ngre �r uppfyllda, om utl�n-

ningen trots p�minnelse inte uppfyller sin skyldighet att redovisa studie-

aktivitet eller om utl�nningen inte aktivt deltar i utbildningen.

10

Senaste lydelse 2017:352.

11

Senaste lydelse 2017:352.

12

Senaste lydelse 2017:352.

2018:756

background image

6

SFS

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare f�reskrifter om vad som

avses med att aktivt delta i en utbildning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Johanna Johnsson

(Justitiedepartementet)

2018:756

;