SFS 2018:757 Förordning om ändring i förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

SFS2018-757.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:65) om statsbidrag til

barn- och ungdomsorganisationer
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 33 § förordningen (2011:65) om statsbidrag till

barn- och ungdomsorganisationer ska ha följande lydelse.

33 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om sådana

organisationsbidrag som avses i 10 § 1 och 2 får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Angela �st

(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2017:949.

SFS 2018:757

Publicerad

den 13 juni 2018