SFS 2018:757 Förordning om ändring i förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

SFS2018-757.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BLBZZL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:YENHJR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:YENHJR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:YENHJR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:BLBZZL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BLBZZL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BLBZZL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:YENHJR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ZFSVIV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BLBZZL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:OEFMKR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:21px;line-height:39px;font-family:YENHJR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2011:65) om statsbidrag til </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>barn- och ungdomsorganisationer <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 33 � f�rordningen (2011:65) om statsbidrag till </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">barn- och ungdomsorganisationer ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>33 �</b>1 I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �ver-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">klagande till allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut om s�dana </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">organisationsbidrag som avses i 10 � 1 och 2 f�r dock inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Angela �st </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 2017:949. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:757 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">den 13 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2011:65) om statsbidrag til

barn- och ungdomsorganisationer
Utf�rdad den 7 juni 2018

Regeringen f�reskriver att 33 � f�rordningen (2011:65) om statsbidrag till

barn- och ungdomsorganisationer ska ha f�ljande lydelse.

33 �1 I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �ver-

klagande till allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut om s�dana

organisationsbidrag som avses i 10 � 1 och 2 f�r dock inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Angela �st

(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2017:949.

SFS 2018:757

Publicerad

den 13 juni 2018

;