SFS 2018:758 Förordning om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

SFS2018-758.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion

för Myndigheten för yrkeshögskolan

Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 13 och 13 a §§ förordningen (2011:1162) med
instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.

13 §1 Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns
Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd. Rådet ska bistå myndigheten med
information inom yrkeshögskolans område.

Rådet ska bestå av en ordförande och högst åtta ledamöter. Ordföranden

ska vara myndighetschefen eller den som myndighetschefen bestämmer.

13 a §2 Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Rådet
för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar. Det rådgivande organet
ska

1. lämna förslag till myndigheten på vilka utbildningar som ska beviljas

stöd enligt 4 § 1 förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kultur-
utbildningar och vissa andra utbildningar, och

2. bistå myndigheten med utformningen av kriterier, indikatorer och

principer för uppföljning, kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring av de
utbildningar som stöd lämnas för enligt 4 § 1 förordningen om stöd för
konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Rådet ska bestå av en ordförande och högst fyra andra ledamöter.

Ordföranden ska vara myndighetschefen eller den som myndighetschefen
bestämmer. De andra ledamöterna ska ha kunskaper om konstnärlig
verksamhet. Minst två av dem ska företräda universitet eller högskolor med
högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:722.

2 Senaste lydelse 2014:1004.

SFS

2018:758

Publicerad
den

15 juni 2018