SFS 2018:760 Förordning om ändring i förordningen (2015:1035) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut

SFS2018-760.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:1035) om förebyggande

statligt stöd til kreditinstitut
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2015:1035) om förebyggande

statligt stöd till kreditinstitut ska ha följande lydelse.

8 § Av 4 kap. 1 § lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till

kreditinstitut följer att ett kreditinstitut ska lämna Riksgäldskontoret och

regeringen de upplysningar som behövs. Om Riksgäldskontoret begär det,

ska uppgifterna ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet

med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619), 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570)

om medlemsbanker, 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 8 §

lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

SFS 2018:760

Publicerad

den 15 juni 2018