SFS 2018:760 Förordning om ändring i förordningen (2015:1035) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut

SFS2018-760.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:NPZFAT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:NPZFAT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:NPZFAT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:NPZFAT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:NPZFAT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:RHEGRQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:NPZFAT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:GGRSTM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:21px;line-height:39px;font-family:NPZFAT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2015:1035) om f�rebyggande </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>statligt st�d til kreditinstitut <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 8 � f�rordningen (2015:1035) om f�rebyggande </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">statligt st�d till kreditinstitut ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>8 �</b> Av 4 kap. 1 � lagen (2015:1017) om f�rebyggande statligt st�d till </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kreditinstitut f�ljer att ett kreditinstitut ska l�mna Riksg�ldskontoret och </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">regeringen de upplysningar som beh�vs. Om Riksg�ldskontoret beg�r det, </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ska uppgifterna ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">med 4 a kap. 1 � sparbankslagen (1987:619), 7 a kap. 1 � lagen (1995:1570) </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om medlemsbanker, 9 kap. 8 � aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 8 � </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Erik Eldhagen </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2018:760 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2015:1035) om f�rebyggande

statligt st�d til kreditinstitut
Utf�rdad den 31 maj 2018

Regeringen f�reskriver att 8 � f�rordningen (2015:1035) om f�rebyggande

statligt st�d till kreditinstitut ska ha f�ljande lydelse.

8 � Av 4 kap. 1 � lagen (2015:1017) om f�rebyggande statligt st�d till

kreditinstitut f�ljer att ett kreditinstitut ska l�mna Riksg�ldskontoret och

regeringen de upplysningar som beh�vs. Om Riksg�ldskontoret beg�r det,

ska uppgifterna ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet

med 4 a kap. 1 � sparbankslagen (1987:619), 7 a kap. 1 � lagen (1995:1570)

om medlemsbanker, 9 kap. 8 � aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 8 �

lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

SFS 2018:760

Publicerad

den 15 juni 2018

;