SFS 2018:761 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

SFS2018-761.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:KFEKQO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:KFEKQO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:KFEKQO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:KFEKQO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:11px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:KFEKQO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:ANXPTD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:KKAXDJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:KFEKQO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:KFEKQO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:KFEKQO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:KFEKQO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;font-family:KFEKQO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:5px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:9px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:13px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:KFEKQO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:KFEKQO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:KFEKQO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:KFEKQO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:11px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:9px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:13px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:KFEKQO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;font-family:KFEKQO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:5px;font-family:ADGHGI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:17px;font-family:KFEKQO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft57{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>om �ndring i f�rs�kringsr�relsef�rordningen (2011:257) <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 kap. 25, 14, 16, 23 och 27 ��, 4 kap. 4, 2224, </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">2628, 30, 33, 37 och 39 ��, 5 kap. 2 � och 7 kap. 4 � f�rs�kringsr�relse-</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordningen (2011:257) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>3 kap. <br/>2 �</b>1 F�r anm�lan f�r registrering och s�dan ans�kan som ska handl�ggas </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av Bolagsverket n�r det g�ller ett �msesidigt f�rs�kringsbolag g�ller 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">1 � f�rsta och andra styckena, 2 � f�rsta stycket, 4 och 5 ��, 6 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket 1, 2 och 46 och andra stycket och 712, 17, 18, 2127 och 30 �� </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordningen (2018:759) om ekonomiska f�reningar, om inte n�got annat </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljer av 16 �. D�rut�ver g�ller best�mmelserna om </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"></p> <p style="position:absolute;top:576px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">anm�lan f�r registrering enligt f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043) i 6</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">10 ��, </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"></p> <p style="position:absolute;top:617px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">tillst�nd i 11 och 12 ��,</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"></p> <p style="position:absolute;top:637px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">�ndring av bolagsordning i 13 �,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"></p> <p style="position:absolute;top:658px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">ledning i 14 �,</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"></p> <p style="position:absolute;top:678px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">garantikapital i 1719 ��,</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"></p> <p style="position:absolute;top:699px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">�verl�telse av f�rs�kringsbest�nd i 22 �,</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"></p> <p style="position:absolute;top:719px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">frivillig likvidation i 23 �, och</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"></p> <p style="position:absolute;top:740px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">avgifter i 24 och 27 ��.</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b> Vid till�mpningen av f�rordningen (2018:759) om ekonomiska f�r-</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eningar p� �msesidiga f�rs�kringsbolag ska det som d�r s�gs om </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ekonomisk f�rening i st�llet avse �msesidigt f�rs�kringsbolag,</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. medlem i st�llet avse del�gare,</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. stadgar i st�llet avse bolagsordning,</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. f�reningsst�mma i st�llet avse bolagsst�mma, och</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. f�reningsregistret i st�llet avse f�rs�kringsregistret.</p> <p style="position:absolute;top:944px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b>2 F�r anm�lan f�r registrering och s�dan ans�kan som ska handl�ggas </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av Bolagsverket n�r det g�ller en f�rs�kringsf�rening g�ller 2 kap. 1 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och andra styckena och 2, 412, 17, 18, 2127 och 30 �� f�rordningen </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2018:759) om ekonomiska f�reningar, om inte n�got annat f�ljer av 16 �. </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">D�rut�ver g�ller best�mmelserna om </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"></p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">anm�lan f�r registrering enligt f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043) i 6</p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">10 ��, </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"></p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">tillst�nd i 11 �,</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Senaste lydelse 2016:328. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2016:328. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:761 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 15 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft21"> �ndring av stadgar i 13 �, </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft21"> ledning i 14 �, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"></p> <p style="position:absolute;top:89px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft21"> verksamhetskapital i 20 och 21 ��, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"></p> <p style="position:absolute;top:110px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft21"> �verl�telse av f�rs�kringsbest�nd i 22 �, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"></p> <p style="position:absolute;top:130px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft21"> frivillig likvidation i 23 �, och </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"></p> <p style="position:absolute;top:151px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft21"> avgifter i 24 och 27 ��. </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b> Vid till�mpningen av f�rordningen (2018:759) om ekonomiska f�r-</p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">eningar p� f�rs�kringsf�reningar ska det som d�r s�gs om </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. ekonomisk f�rening i st�llet avse f�rs�kringsf�rening, och </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. f�reningsregistret i st�llet avse f�rs�kringsregistret. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>14 �</b> Till en anm�lan f�r registrering enligt 7 kap. 44 � lagen (2018:672) </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">om ekonomiska f�reningar, som avser annat �n enbart en �ndring av hemvist </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">eller postadress, ska det bifogas en kopia av ett protokoll eller n�gon annan </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">handling som styrker uppgifterna i anm�lan om val eller entledigande av en </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">styrelseledamot eller styrelsesuppleant. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>16 �</b>3 I st�llet f�r 1 kap. 3 � tredje stycket aktiebolagsf�rordningen </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">(2005:559) och 2 kap. 6 � f�rsta stycket 1, 2 och 6 f�rordningen (2018:759) </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">om ekonomiska f�reningar g�ller att anm�lan f�r registrering ska inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">en f�rs�kran p� heder och samvete att revisorn uppfyller de kompetenskrav </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">som anges i 11 kap. 12 �, 12 kap. 43 � eller 13 kap. 18 � f�rs�kringsr�relse-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">lagen (2010:2043). </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>23 �</b> I en anm�lan f�r registrering enligt 17 kap. 9 � lagen (2018:672) om </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">ekonomiska f�reningar av ett beslut om frivillig likvidation av ett �msesidigt </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rs�kringsbolag eller en f�rs�kringsf�rening ska det anges n�r likvidatio-</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">nen ska intr�da, om beslutet inte har omedelbar verkan. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Till anm�lan ska en kopia av bolags- eller f�reningsst�mmans protokoll </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">med beslutet om likvidationen bifogas. </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>27 �</b>4 F�r handl�ggning och pr�vning av en ans�kan enligt lagen </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">(2018:672) om ekonomiska f�reningar ska en avgift betalas till Bolagsverket </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">med f�ljande belopp: </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. undantag enligt 7 kap. 8 eller 30 � fr�n bos�ttningskravet f�r verk-</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">st�llande direkt�r eller styrelseledamot, 475 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. tillst�nd till minskning av reservfonden enligt 15 kap. 4 �, 900 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">3. likvidation enligt 17 kap. 11 �, 475 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b> Handlingar som avser en anm�lan eller underr�ttelse enligt lagen </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">(2018:672) om ekonomiska f�reningar, f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043) </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">eller aktiebolagslagen (2005:551) ska bil�ggas f�rs�kringsregistret. S�dana </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">handlingar ska f�r varje f�rs�kringsf�retag sammanf�ras i akter. </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>22 �</b> F�r �msesidiga f�rs�kringsbolag ska, ut�ver det som f�reskrivs i </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">15 och 16 ��, f�ljande antecknas: </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. uppgifter som avses i 12 kap. 11 � f�rsta stycket 611, 14, 16 och </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">17 f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043) och 7 kap. 44 � och 8 kap. 51 � </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, och </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">3</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft29"> Senaste lydelse 2016:328. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">4</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft29"> Senaste lydelse 2016:328. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>2018:761</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. fullst�ndigt namn, postadress och, om postadressen avviker fr�n </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">hemvisten, hemvist samt personnummer eller, om s�dant saknas, f�delse-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">datum f�r lekmannarevisor. </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>23 �</b>5 Det ska antecknas i f�rs�kringsregistret om ett �msesidigt f�r-</p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">s�kringsbolags bolagsordning inneh�ller </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. villkor enligt 12 kap. 73 � andra stycket andra meningen f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">r�relselagen (2010:2043), </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. en best�mmelse enligt 6 kap. 51 � f�rsta stycket lagen (2018:672) om </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ekonomiska f�reningar, eller </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. en best�mmelse att bolagets verksamhet ska upph�ra vid en viss tid </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">eller under vissa villkor. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>24 �</b> Vid registrering av en fusion enligt 16 kap. 24 � lagen (2018:672) om </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ekonomiska f�reningar ska det antecknas att ett �verl�tande �msesidigt </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rs�kringsbolag �r uppl�st. </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Om Bolagsverket enligt 16 kap. 26 � lagen om ekonomiska f�reningar har </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rklarat att fr�gan om fusion har fallit, ska det antecknas n�r beslutet har </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�tt laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>26 �</b> F�r f�rs�kringsf�reningar ska, ut�ver det som s�gs i 15 och 16 ��, </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�ljande antecknas: </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. uppgifter som avses i 7 kap. 44 � och 8 kap. 51 � lagen (2018:672) om </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ekonomiska f�reningar, </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. de villkor som ska g�lla f�r intr�de i f�reningen, </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. storleken p� verksamhetskapitalet, </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">4. den eventuella r�tt till avkastning som tillfaller den som har skjutit till </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">verksamhetskapital, </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">5. den eventuella r�str�tt p� f�reningsst�mman som tillfaller den som har </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">skjutit till verksamhetskapital, </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">6. i vilken ordning verksamhetskapitalet ska betalas in och betalas </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">tillbaka, </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">7. f�r vilka slag av f�rs�kringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">i vilken ordning uttaxering kan ske hos medlemmarna och hur uttaxeringen </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ska genomf�ras, och </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">8. hur meddelanden ska komma till medlemmarnas eller fullm�ktiges </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">k�nnedom. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r en livf�rs�kringsf�rening g�ller dessutom att det i f�rs�kringsregistret </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ska anges hur f�reningens f�rlust f�r t�ckas. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>27 �</b>6 Det ska antecknas i f�rs�kringsregistret om en f�rs�kringsf�renings </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">stadgar inneh�ller </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. en best�mmelse enligt 6 kap. 51 � f�rsta stycket lagen (2018:672) om </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ekonomiska f�reningar, eller </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. en best�mmelse att f�reningens verksamhet ska upph�ra vid en viss tid </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">eller under vissa villkor. </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>28 �</b> Vid registrering av en fusion enligt 16 kap. 24 � lagen (2018:672) om </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ekonomiska f�reningar ska det antecknas att en �verl�tande f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rening �r uppl�st. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">5</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft36"> Senaste lydelse 2016:328. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">6</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft36"> Senaste lydelse 2016:328. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>2018:761</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Om Bolagsverket enligt 16 kap. 26 � lagen om ekonomiska f�reningar har </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�rklarat att fr�gan om fusion har fallit, ska det antecknas n�r beslutet har </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�tt laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>30 �</b>7 En anteckning i f�rs�kringsregistret p� grund av anm�lan eller </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">underr�ttelse enligt lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, f�r-</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">s�kringsr�relselagen (2010:2043) eller aktiebolagslagen (2005:551) g�rs p� </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�rs�kringsf�retagets registeruppl�gg. </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Vid registrering p� grund av en anm�lan eller underr�ttelse enligt 16 kap. </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">12, 24 eller 29 � lagen om ekonomiska f�reningar, 14 kap. 4 eller 12 � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">s�kringsr�relselagen eller 23 kap. 14 eller 25 � eller 24 kap. 16 eller 27 � </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">aktiebolagslagen g�rs anteckning p� b�de det �verl�tande och det �verta-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">gande f�rs�kringsf�retagets uppl�gg. </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">En anteckning om �ndring av ett f�rs�kringsf�retags firma och om ett f�r-</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">s�kringsf�retags likvidation och uppl�sning ska g�ras �ven i den f�rteckning </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">som anges i 3 �. </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>33 �</b> I en kung�relse enligt 27 kap. 3 � aktiebolagslagen (2005:551) eller </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">19 kap. 5 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar ska f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�retagets firma och organisationsnummer anges liksom styrelsens s�te </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">eller, om f�rs�kringsf�retaget �r i likvidation, den tingsr�tt som handl�gger </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">likvidationen. </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>37 �</b>8 En avgift f�r registrering ska betalas med f�ljande belopp: </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. vid anm�lan f�r registrering av ett nybildat f�rs�kringsf�retag, </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">2 200 kronor eller, om en s�dan anm�lan �verf�rs elektroniskt och under-</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">tecknas med en elektronisk underskrift, 1 900 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. vid anm�lan av en �ndring av firma eller bifirma eller av firma i dess </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">lydelse p� fr�mmande spr�k, 1 100 kronor eller, om en s�dan anm�lan </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">�verf�rs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">900 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">3. vid anm�lan om en bolags- eller f�reningsst�mmas beslut om likvi-</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">dation enligt 25 kap. 8 � aktiebolagslagen (2005:551) eller 17 kap. 9 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">(2018:672) om ekonomiska f�reningar, 800 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">4. vid anm�lan om att likvidationen ska upph�ra och val av styrelse enligt </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">25 kap. 45 � tredje stycket aktiebolagslagen eller 17 kap. 43 � tredje stycket </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">lagen om ekonomiska f�reningar, 480 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">5. vid anm�lan om en fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 � aktiebolagslagen </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">eller 16 kap. 24 eller 44 � lagen om ekonomiska f�reningar, 1 000 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">6. vid anm�lan om en delning enligt 24 kap. 27 � aktiebolagslagen, </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">1 000 kronor, och </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">7. vid annan anm�lan till f�rs�kringsregistret eller d� en anteckning i re-</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">gistret annars ska g�ras, 900 kronor, eller, om en s�dan anm�lan �verf�rs </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>39 �</b> N�gon avgift ska inte betalas f�r registrering av </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. �ndrad postadress, </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. eget uttr�de fr�n uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmanna-</p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">revisor eller suppleant f�r lekmannarevisor, </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 � aktiebolagslagen (2005:551), </p> <p style="position:absolute;top:1072px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">7</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft46"> Senaste lydelse 2015:707. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">8</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft46"> Senaste lydelse 2016:591. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>2018:761</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">4. f�rh�llanden som en likvidator ska anm�la, om inte n�got annat f�ljer </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">av 37 � 4, </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">5. en underr�ttelse fr�n domstol, en konkursf�rvaltare eller Finans-</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">inspektionen, eller </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">6. en underr�ttelse fr�n en beh�rig utl�ndsk myndighet enligt 23 kap. 47 � </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">aktiebolagslagen eller 16 kap. 43 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�r-</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">eningar. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:236px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"> </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>2 �</b> Best�mmelserna i 3 kap. om registrering i f�rs�kringsregistret ska, i </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">fr�ga om europabolag och europakooperativ som driver f�rs�kringsr�relse </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">till�mpas vid registrering i europabolagsregistret respektive europakoope-</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">rativsregistret. </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Denna f�rordning ska �ven i �vrigt till�mpas p� europabolag och europa-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">kooperativ som driver f�rs�kringsr�relse om inte n�got annat framg�r av </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">SE-f�rordningen, SCE-f�rordningen, lagen (2018:672) om ekonomiska </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">f�reningar, f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043) eller aktiebolagslagen </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">(2005:511). </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:469px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"> </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>4 �</b> Finansinspektionen f�r meddela f�reskrifter om att best�mmelserna </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">om koncerner i f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043), i f�reskrifter som har </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">meddelats med st�d av samma lag och i lagen (2018:672) om ekonomiska </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">f�reningar ska g�lla helt eller delvis f�r en s�dan grupp av f�retag som inte </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">utg�r en koncern enligt 1 kap. 1014 �� lagen om ekonomiska f�reningar </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">Tord Gransbo </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>2018:761</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rs�kringsr�relsef�rordningen (2011:257)
Utf�rdad den 31 maj 2018

Regeringen f�reskriver att 3 kap. 25, 14, 16, 23 och 27 ��, 4 kap. 4, 2224,

2628, 30, 33, 37 och 39 ��, 5 kap. 2 � och 7 kap. 4 � f�rs�kringsr�relse-

f�rordningen (2011:257) ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.
2 �
1 F�r anm�lan f�r registrering och s�dan ans�kan som ska handl�ggas

av Bolagsverket n�r det g�ller ett �msesidigt f�rs�kringsbolag g�ller 2 kap.

1 � f�rsta och andra styckena, 2 � f�rsta stycket, 4 och 5 ��, 6 � f�rsta

stycket 1, 2 och 46 och andra stycket och 712, 17, 18, 2127 och 30 ��

f�rordningen (2018:759) om ekonomiska f�reningar, om inte n�got annat

f�ljer av 16 �. D�rut�ver g�ller best�mmelserna omanm�lan f�r registrering enligt f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043) i 6

10 ��,tillst�nd i 11 och 12 ��,�ndring av bolagsordning i 13 �,ledning i 14 �,garantikapital i 1719 ��,�verl�telse av f�rs�kringsbest�nd i 22 �,frivillig likvidation i 23 �, ochavgifter i 24 och 27 ��.

3 � Vid till�mpningen av f�rordningen (2018:759) om ekonomiska f�r-

eningar p� �msesidiga f�rs�kringsbolag ska det som d�r s�gs om

1. ekonomisk f�rening i st�llet avse �msesidigt f�rs�kringsbolag,

2. medlem i st�llet avse del�gare,

3. stadgar i st�llet avse bolagsordning,

4. f�reningsst�mma i st�llet avse bolagsst�mma, och

5. f�reningsregistret i st�llet avse f�rs�kringsregistret.

4 �2 F�r anm�lan f�r registrering och s�dan ans�kan som ska handl�ggas

av Bolagsverket n�r det g�ller en f�rs�kringsf�rening g�ller 2 kap. 1 � f�rsta

och andra styckena och 2, 412, 17, 18, 2127 och 30 �� f�rordningen

(2018:759) om ekonomiska f�reningar, om inte n�got annat f�ljer av 16 �.

D�rut�ver g�ller best�mmelserna omanm�lan f�r registrering enligt f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043) i 6

10 ��,tillst�nd i 11 �,

1

Senaste lydelse 2016:328.

2

Senaste lydelse 2016:328.

SFS 2018:761

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS�ndring av stadgar i 13 �,ledning i 14 �,verksamhetskapital i 20 och 21 ��,�verl�telse av f�rs�kringsbest�nd i 22 �,frivillig likvidation i 23 �, ochavgifter i 24 och 27 ��.

5 � Vid till�mpningen av f�rordningen (2018:759) om ekonomiska f�r-

eningar p� f�rs�kringsf�reningar ska det som d�r s�gs om

1. ekonomisk f�rening i st�llet avse f�rs�kringsf�rening, och

2. f�reningsregistret i st�llet avse f�rs�kringsregistret.

14 � Till en anm�lan f�r registrering enligt 7 kap. 44 � lagen (2018:672)

om ekonomiska f�reningar, som avser annat �n enbart en �ndring av hemvist

eller postadress, ska det bifogas en kopia av ett protokoll eller n�gon annan

handling som styrker uppgifterna i anm�lan om val eller entledigande av en

styrelseledamot eller styrelsesuppleant.

16 �3 I st�llet f�r 1 kap. 3 � tredje stycket aktiebolagsf�rordningen

(2005:559) och 2 kap. 6 � f�rsta stycket 1, 2 och 6 f�rordningen (2018:759)

om ekonomiska f�reningar g�ller att anm�lan f�r registrering ska inneh�lla

en f�rs�kran p� heder och samvete att revisorn uppfyller de kompetenskrav

som anges i 11 kap. 12 �, 12 kap. 43 � eller 13 kap. 18 � f�rs�kringsr�relse-

lagen (2010:2043).

23 � I en anm�lan f�r registrering enligt 17 kap. 9 � lagen (2018:672) om

ekonomiska f�reningar av ett beslut om frivillig likvidation av ett �msesidigt

f�rs�kringsbolag eller en f�rs�kringsf�rening ska det anges n�r likvidatio-

nen ska intr�da, om beslutet inte har omedelbar verkan.

Till anm�lan ska en kopia av bolags- eller f�reningsst�mmans protokoll

med beslutet om likvidationen bifogas.

27 �4 F�r handl�ggning och pr�vning av en ans�kan enligt lagen

(2018:672) om ekonomiska f�reningar ska en avgift betalas till Bolagsverket

med f�ljande belopp:

1. undantag enligt 7 kap. 8 eller 30 � fr�n bos�ttningskravet f�r verk-

st�llande direkt�r eller styrelseledamot, 475 kronor,

2. tillst�nd till minskning av reservfonden enligt 15 kap. 4 �, 900 kronor,

3. likvidation enligt 17 kap. 11 �, 475 kronor.

4 kap.

4 � Handlingar som avser en anm�lan eller underr�ttelse enligt lagen

(2018:672) om ekonomiska f�reningar, f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043)

eller aktiebolagslagen (2005:551) ska bil�ggas f�rs�kringsregistret. S�dana

handlingar ska f�r varje f�rs�kringsf�retag sammanf�ras i akter.

22 � F�r �msesidiga f�rs�kringsbolag ska, ut�ver det som f�reskrivs i

15 och 16 ��, f�ljande antecknas:

1. uppgifter som avses i 12 kap. 11 � f�rsta stycket 611, 14, 16 och

17 f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043) och 7 kap. 44 � och 8 kap. 51 �

lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, och

3

Senaste lydelse 2016:328.

4

Senaste lydelse 2016:328.

2018:761

background image

3

SFS

2. fullst�ndigt namn, postadress och, om postadressen avviker fr�n

hemvisten, hemvist samt personnummer eller, om s�dant saknas, f�delse-

datum f�r lekmannarevisor.

23 �5 Det ska antecknas i f�rs�kringsregistret om ett �msesidigt f�r-

s�kringsbolags bolagsordning inneh�ller

1. villkor enligt 12 kap. 73 � andra stycket andra meningen f�rs�krings-

r�relselagen (2010:2043),

2. en best�mmelse enligt 6 kap. 51 � f�rsta stycket lagen (2018:672) om

ekonomiska f�reningar, eller

3. en best�mmelse att bolagets verksamhet ska upph�ra vid en viss tid

eller under vissa villkor.

24 � Vid registrering av en fusion enligt 16 kap. 24 � lagen (2018:672) om

ekonomiska f�reningar ska det antecknas att ett �verl�tande �msesidigt

f�rs�kringsbolag �r uppl�st.

Om Bolagsverket enligt 16 kap. 26 � lagen om ekonomiska f�reningar har

f�rklarat att fr�gan om fusion har fallit, ska det antecknas n�r beslutet har

f�tt laga kraft.

26 � F�r f�rs�kringsf�reningar ska, ut�ver det som s�gs i 15 och 16 ��,

f�ljande antecknas:

1. uppgifter som avses i 7 kap. 44 � och 8 kap. 51 � lagen (2018:672) om

ekonomiska f�reningar,

2. de villkor som ska g�lla f�r intr�de i f�reningen,

3. storleken p� verksamhetskapitalet,

4. den eventuella r�tt till avkastning som tillfaller den som har skjutit till

verksamhetskapital,

5. den eventuella r�str�tt p� f�reningsst�mman som tillfaller den som har

skjutit till verksamhetskapital,

6. i vilken ordning verksamhetskapitalet ska betalas in och betalas

tillbaka,

7. f�r vilka slag av f�rs�kringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och

i vilken ordning uttaxering kan ske hos medlemmarna och hur uttaxeringen

ska genomf�ras, och

8. hur meddelanden ska komma till medlemmarnas eller fullm�ktiges

k�nnedom.

F�r en livf�rs�kringsf�rening g�ller dessutom att det i f�rs�kringsregistret

ska anges hur f�reningens f�rlust f�r t�ckas.

27 �6 Det ska antecknas i f�rs�kringsregistret om en f�rs�kringsf�renings

stadgar inneh�ller

1. en best�mmelse enligt 6 kap. 51 � f�rsta stycket lagen (2018:672) om

ekonomiska f�reningar, eller

2. en best�mmelse att f�reningens verksamhet ska upph�ra vid en viss tid

eller under vissa villkor.

28 � Vid registrering av en fusion enligt 16 kap. 24 � lagen (2018:672) om

ekonomiska f�reningar ska det antecknas att en �verl�tande f�rs�krings-

f�rening �r uppl�st.

5

Senaste lydelse 2016:328.

6

Senaste lydelse 2016:328.

2018:761

background image

4

SFS

Om Bolagsverket enligt 16 kap. 26 � lagen om ekonomiska f�reningar har

f�rklarat att fr�gan om fusion har fallit, ska det antecknas n�r beslutet har

f�tt laga kraft.

30 �7 En anteckning i f�rs�kringsregistret p� grund av anm�lan eller

underr�ttelse enligt lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, f�r-

s�kringsr�relselagen (2010:2043) eller aktiebolagslagen (2005:551) g�rs p�

f�rs�kringsf�retagets registeruppl�gg.

Vid registrering p� grund av en anm�lan eller underr�ttelse enligt 16 kap.

12, 24 eller 29 � lagen om ekonomiska f�reningar, 14 kap. 4 eller 12 � f�r-

s�kringsr�relselagen eller 23 kap. 14 eller 25 � eller 24 kap. 16 eller 27 �

aktiebolagslagen g�rs anteckning p� b�de det �verl�tande och det �verta-

gande f�rs�kringsf�retagets uppl�gg.

En anteckning om �ndring av ett f�rs�kringsf�retags firma och om ett f�r-

s�kringsf�retags likvidation och uppl�sning ska g�ras �ven i den f�rteckning

som anges i 3 �.

33 � I en kung�relse enligt 27 kap. 3 � aktiebolagslagen (2005:551) eller

19 kap. 5 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar ska f�rs�krings-

f�retagets firma och organisationsnummer anges liksom styrelsens s�te

eller, om f�rs�kringsf�retaget �r i likvidation, den tingsr�tt som handl�gger

likvidationen.

37 �8 En avgift f�r registrering ska betalas med f�ljande belopp:

1. vid anm�lan f�r registrering av ett nybildat f�rs�kringsf�retag,

2 200 kronor eller, om en s�dan anm�lan �verf�rs elektroniskt och under-

tecknas med en elektronisk underskrift, 1 900 kronor,

2. vid anm�lan av en �ndring av firma eller bifirma eller av firma i dess

lydelse p� fr�mmande spr�k, 1 100 kronor eller, om en s�dan anm�lan

�verf�rs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift,

900 kronor,

3. vid anm�lan om en bolags- eller f�reningsst�mmas beslut om likvi-

dation enligt 25 kap. 8 � aktiebolagslagen (2005:551) eller 17 kap. 9 � lagen

(2018:672) om ekonomiska f�reningar, 800 kronor,

4. vid anm�lan om att likvidationen ska upph�ra och val av styrelse enligt

25 kap. 45 � tredje stycket aktiebolagslagen eller 17 kap. 43 � tredje stycket

lagen om ekonomiska f�reningar, 480 kronor,

5. vid anm�lan om en fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 � aktiebolagslagen

eller 16 kap. 24 eller 44 � lagen om ekonomiska f�reningar, 1 000 kronor,

6. vid anm�lan om en delning enligt 24 kap. 27 � aktiebolagslagen,

1 000 kronor, och

7. vid annan anm�lan till f�rs�kringsregistret eller d� en anteckning i re-

gistret annars ska g�ras, 900 kronor, eller, om en s�dan anm�lan �verf�rs

elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor.

39 � N�gon avgift ska inte betalas f�r registrering av

1. �ndrad postadress,

2. eget uttr�de fr�n uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmanna-

revisor eller suppleant f�r lekmannarevisor,

3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 � aktiebolagslagen (2005:551),

7

Senaste lydelse 2015:707.

8

Senaste lydelse 2016:591.

2018:761

background image

5

SFS

4. f�rh�llanden som en likvidator ska anm�la, om inte n�got annat f�ljer

av 37 � 4,

5. en underr�ttelse fr�n domstol, en konkursf�rvaltare eller Finans-

inspektionen, eller

6. en underr�ttelse fr�n en beh�rig utl�ndsk myndighet enligt 23 kap. 47 �

aktiebolagslagen eller 16 kap. 43 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�r-

eningar.

5 kap.

2 � Best�mmelserna i 3 kap. om registrering i f�rs�kringsregistret ska, i

fr�ga om europabolag och europakooperativ som driver f�rs�kringsr�relse

till�mpas vid registrering i europabolagsregistret respektive europakoope-

rativsregistret.

Denna f�rordning ska �ven i �vrigt till�mpas p� europabolag och europa-

kooperativ som driver f�rs�kringsr�relse om inte n�got annat framg�r av

SE-f�rordningen, SCE-f�rordningen, lagen (2018:672) om ekonomiska

f�reningar, f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043) eller aktiebolagslagen

(2005:511).

7 kap.

4 � Finansinspektionen f�r meddela f�reskrifter om att best�mmelserna

om koncerner i f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043), i f�reskrifter som har

meddelats med st�d av samma lag och i lagen (2018:672) om ekonomiska

f�reningar ska g�lla helt eller delvis f�r en s�dan grupp av f�retag som inte

utg�r en koncern enligt 1 kap. 1014 �� lagen om ekonomiska f�reningar

men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

2018:761

;