SFS 2018:763 Förordning om ändring i förordningen (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

SFS2018-763.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:789) om Skatteverkets

hantering av vissa borgenärsuppgifter
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:789) om Skatteverkets

hantering av vissa borgenärsuppgifter ska ha följande lydelse.

9 § När Skatteverket har tagit emot en underrättelse från Bolagsverket om

kallelse på borgenärer enligt 5 § lagen (1981:131) om kallelse på okända

borgenärer, 20 kap. 26 §, 23 kap. 22 § eller 24 kap. 24 § aktiebolagslagen

(2005:551) eller 16 kap. 21 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,

ska verket informera Kronofogdemyndigheten om detta, om bolaget eller

föreningen är gäldenär hos Kronofogdemyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling

(Finansdepartementet)

SFS 2018:763

Publicerad

den 15 juni 2018