SFS 2018:765 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

SFS2018-765.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:VYCCVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:VYCCVX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:VYCCVX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:VYCCVX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:VYCCVX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:VYCCVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:VYCCVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:VYCCVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:VYCCVX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:LOKDRB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:VYCCVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:LOKDRB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:VYCCVX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:VYCCVX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>om �ndring i aktiebolagsf�rordningen (2005:559) <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1 kap. 1 och 37 �� aktiebolagsf�rordningen </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2005:559) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 kap. <br/>1 �</b>1 En anm�lan f�r registrering enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">g�ras skriftligen hos Bolagsverket. Detsamma g�ller en anm�lan enligt </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar eller lagen (2004:297) om </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bank- och finansieringsr�relse som avser ett aktiebolag som deltar i en </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fusion med en ekonomisk f�rening eller en motsvarande utl�ndsk juridisk </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">person. </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En anm�lan enligt f�rsta stycket eller en ans�kan enligt aktiebolagslagen </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som ska handl�ggas av Bolagsverket f�r �verf�ras elektroniskt till Bolags-</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">verket enligt f�reskrifter som Bolagsverket f�r meddela. </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>37 �</b>2 Vid en ans�kan om tillst�nd att verkst�lla en fusionsplan enligt </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">16 kap. 18 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar ska, om fusions-</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">planen inneb�r att ett hel�gt dotterbolag ska g� upp i en moderf�rening, </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kopior av styrelsernas protokoll d�r besluten framg�r l�mnas in. </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Magnus Hermansson </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Senaste lydelse 2008:24. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2008:24. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:765 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i aktiebolagsf�rordningen (2005:559)
Utf�rdad den 31 maj 2018

Regeringen f�reskriver att 1 kap. 1 och 37 �� aktiebolagsf�rordningen

(2005:559) ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
1 �
1 En anm�lan f�r registrering enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska

g�ras skriftligen hos Bolagsverket. Detsamma g�ller en anm�lan enligt

lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar eller lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsr�relse som avser ett aktiebolag som deltar i en

fusion med en ekonomisk f�rening eller en motsvarande utl�ndsk juridisk

person.

En anm�lan enligt f�rsta stycket eller en ans�kan enligt aktiebolagslagen

som ska handl�ggas av Bolagsverket f�r �verf�ras elektroniskt till Bolags-

verket enligt f�reskrifter som Bolagsverket f�r meddela.

37 �2 Vid en ans�kan om tillst�nd att verkst�lla en fusionsplan enligt

16 kap. 18 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar ska, om fusions-

planen inneb�r att ett hel�gt dotterbolag ska g� upp i en moderf�rening,

kopior av styrelsernas protokoll d�r besluten framg�r l�mnas in.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:24.

2

Senaste lydelse 2008:24.

SFS 2018:765

Publicerad

den 15 juni 2018

;