SFS 2018:766 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2018-766.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:UCYNOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:KFAFEZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ZDRMMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:FJYFOY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2004:329) om bank- och </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>finansieringsr�relse <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1 kap. 2 a �, 2 kap. 5 b � och 3 kap. 1, 2 och 3 �� </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rordningen (2004:329) om bank- och finansieringsr�relse ska ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 kap. <br/>2 a �</b>1 F�r registrering m.m. av kreditmarknadsf�reningar g�ller �ven f�r-</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ordningen (2018:759) om ekonomiska f�reningar med undantag f�r 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">13 �, 15 � f�rsta stycket och 16 �. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpning av 15 � andra stycket f�rordningen om ekonomiska f�r-</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eningar ska det som s�gs d�r om Bolagsverket i st�llet avse Finans-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">inspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 kap. <br/>5 b �</b>2 Om en fusionsplan har godk�nts av fullm�ktige i en ekonomisk f�r-</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ening, ska en ans�kan enligt 12 kap. 14 � lagen (2004:297) om bank- och </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">finansieringsr�relse inneh�lla en f�rs�kran att en underr�ttelse som avses i </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">6 kap. 46 � andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar har </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�mnats. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 kap. <br/>1 �</b>3 En anm�lan f�r registrering enligt sparbankslagen (1987:619), lagen </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(1995:1570) om medlemsbanker, aktiebolagslagen (2005:551) eller lagen </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2018:672) om ekonomiska f�reningar ska g�ras hos Bolagsverket. En </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dan anm�lan f�r �verf�ras elektroniskt till Bolagsverket. </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b>4 En anm�lan f�r registrering enligt sparbankslagen (1987:619), lagen </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(1995:1570) om medlemsbanker och lagen (2018:672) om ekonomiska f�r-</p> <p style="position:absolute;top:944px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eningar ska undertecknas av en styrelseledamot eller den verkst�llande </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">direkt�ren. En anm�lan som g�rs av en sparbank, en medlemsbank eller en </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kreditmarknadsf�rening i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om flera likvidatorer utsetts, en av likvidatorerna. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Senaste lydelse 2009:717. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2016:326. </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2007:1468. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">4</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2007:1468. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:766 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 15 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 2018:766 </b></p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b>5 F�r ett bankaktiebolag och ett kreditmarknadsbolag ska en anm�lan </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">f�r registrering enligt 1 kap. 3 � aktiebolagsf�rordningen (2005:559) ocks� </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">inneh�lla en f�rs�kran p� heder och samvete att revisorerna uppfyller </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">beh�righetskraven i 10 kap. 9 � f�rsta stycket lagen (2004:297) om bank- </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">och finansieringsr�relse. F�r en kreditmarknadsf�rening ska en anm�lan </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">enligt 2 kap. 5 � f�rordningen (2018:759) om ekonomiska f�reningar inne-</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">h�lla en f�rs�kran p� heder och samvete att revisorerna uppfyller beh�rig-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">hetskraven i 12 kap. 9 � andra stycket lagen om bank- och finansierings-</p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">r�relse. </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft22">Erik Eldhagen </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft22">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">5</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft26"> Senaste lydelse 2007:1468. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsr�relse
Utf�rdad den 31 maj 2018

Regeringen f�reskriver att 1 kap. 2 a �, 2 kap. 5 b � och 3 kap. 1, 2 och 3 ��

f�rordningen (2004:329) om bank- och finansieringsr�relse ska ha f�ljande

lydelse.

1 kap.
2 a �
1 F�r registrering m.m. av kreditmarknadsf�reningar g�ller �ven f�r-

ordningen (2018:759) om ekonomiska f�reningar med undantag f�r 2 kap.

13 �, 15 � f�rsta stycket och 16 �.

Vid till�mpning av 15 � andra stycket f�rordningen om ekonomiska f�r-

eningar ska det som s�gs d�r om Bolagsverket i st�llet avse Finans-

inspektionen.

2 kap.
5 b �
2 Om en fusionsplan har godk�nts av fullm�ktige i en ekonomisk f�r-

ening, ska en ans�kan enligt 12 kap. 14 � lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsr�relse inneh�lla en f�rs�kran att en underr�ttelse som avses i

6 kap. 46 � andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar har

l�mnats.

3 kap.
1 �
3 En anm�lan f�r registrering enligt sparbankslagen (1987:619), lagen

(1995:1570) om medlemsbanker, aktiebolagslagen (2005:551) eller lagen

(2018:672) om ekonomiska f�reningar ska g�ras hos Bolagsverket. En

s�dan anm�lan f�r �verf�ras elektroniskt till Bolagsverket.

2 �4 En anm�lan f�r registrering enligt sparbankslagen (1987:619), lagen

(1995:1570) om medlemsbanker och lagen (2018:672) om ekonomiska f�r-

eningar ska undertecknas av en styrelseledamot eller den verkst�llande

direkt�ren. En anm�lan som g�rs av en sparbank, en medlemsbank eller en

kreditmarknadsf�rening i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller,

om flera likvidatorer utsetts, en av likvidatorerna.

1

Senaste lydelse 2009:717.

2

Senaste lydelse 2016:326.

3

Senaste lydelse 2007:1468.

4

Senaste lydelse 2007:1468.

SFS 2018:766

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

SFS 2018:766

2

3 �5 F�r ett bankaktiebolag och ett kreditmarknadsbolag ska en anm�lan

f�r registrering enligt 1 kap. 3 � aktiebolagsf�rordningen (2005:559) ocks�

inneh�lla en f�rs�kran p� heder och samvete att revisorerna uppfyller

beh�righetskraven i 10 kap. 9 � f�rsta stycket lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsr�relse. F�r en kreditmarknadsf�rening ska en anm�lan

enligt 2 kap. 5 � f�rordningen (2018:759) om ekonomiska f�reningar inne-

h�lla en f�rs�kran p� heder och samvete att revisorerna uppfyller beh�rig-

hetskraven i 12 kap. 9 � andra stycket lagen om bank- och finansierings-

r�relse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 2007:1468.

;