SFS 2018:767 Förordning om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt

SFS2018-767.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:YCESKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:YCESKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:YCESKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:YCESKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:YCESKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:YCESKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:YCESKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:YCESKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:DFLTUX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:YCESKM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:NCJBED+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:21px;line-height:39px;font-family:YCESKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2002:106) om kooperativ </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>hyresr�tt <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 14 a � f�rordningen (2002:106) om kooperativ </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">hyresr�tt ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>14 a �</b>1 En ans�kan om tillst�nd enligt 2 kap. 12 � lagen (2002:93) om </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kooperativ hyresr�tt och en ans�kan enligt 13 � i denna f�rordning f�r �ver-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ras elektroniskt till Bolagsverket enligt f�reskrifter som Bolagsverket f�r </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">meddela. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 2 kap. 1 � tredje stycket och 2 � andra stycket och </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">5 kap. 1 och 8 �� f�rordningen (2018:759) om ekonomiska f�reningar ska </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Magnus Hermansson </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 2008:107. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:767 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2002:106) om kooperativ

hyresr�tt
Utf�rdad den 31 maj 2018

Regeringen f�reskriver att 14 a � f�rordningen (2002:106) om kooperativ

hyresr�tt ska ha f�ljande lydelse.

14 a �1 En ans�kan om tillst�nd enligt 2 kap. 12 � lagen (2002:93) om

kooperativ hyresr�tt och en ans�kan enligt 13 � i denna f�rordning f�r �ver-

f�ras elektroniskt till Bolagsverket enligt f�reskrifter som Bolagsverket f�r

meddela.

Best�mmelserna i 2 kap. 1 � tredje stycket och 2 � andra stycket och

5 kap. 1 och 8 �� f�rordningen (2018:759) om ekonomiska f�reningar ska

till�mpas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:107.

SFS 2018:767

Publicerad

den 15 juni 2018

;