SFS 2018:767 Förordning om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt

SFS2018-767.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ

hyresrätt
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 14 a § förordningen (2002:106) om kooperativ

hyresrätt ska ha följande lydelse.

14 a §1 En ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 12 § lagen (2002:93) om

kooperativ hyresrätt och en ansökan enligt 13 § i denna förordning får över-

föras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får

meddela.

Bestämmelserna i 2 kap. 1 § tredje stycket och 2 § andra stycket och

5 kap. 1 och 8 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar ska

tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:107.

SFS 2018:767

Publicerad

den 15 juni 2018