SFS 2018:768 Förordning om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)

SFS2018-768.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 19 a § bostadsrättsförordningen (1991:630) ska

ha följande lydelse.

19 a §1 En ansökan enligt bostadsrättslagen (1991:614) eller denna förord-

ning som ska handläggas av Bolagsverket får överföras elektroniskt till

Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

Bestämmelserna i 2 kap. 1 § tredje stycket och 2 § andra stycket och

5 kap. 1 och 8 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar ska

tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:105.

SFS 2018:768

Publicerad

den 15 juni 2018