SFS 2018:769 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

SFS2018-769.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:NUUNHI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:JORPDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:JORPDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:JORPDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:IKOAMD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:NUUNHI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:IKOAMD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:21px;line-height:39px;font-family:JORPDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:JORPDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BOVJOR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:NUUNHI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:HLSDBU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:9px;font-family:NUUNHI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:JORPDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;font-family:JORPDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;font-family:HLSDBU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:13px;font-family:NUUNHI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:18px;line-height:29px;font-family:JORPDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft211{font-size:17px;line-height:28px;font-family:JORPDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft212{font-size:17px;line-height:29px;font-family:HLSDBU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:16px;font-family:JORPDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:QIGWWI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:NUUNHI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:HLSDBU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:JORPDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;line-height:29px;font-family:HLSDBU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;line-height:28px;font-family:JORPDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:16px;font-family:JORPDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:ZLCWOQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:17px;font-family:NUUNHI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:HLSDBU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;font-family:JORPDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;line-height:28px;font-family:JORPDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1987:452) om avgifter vid de </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>allm�nna domstolarna <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (1987:452) om avgifter </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">vid de allm�nna domstolarna ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Anneli Skoglund </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS 2018:769 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15">den 15 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 2018:769 </b></p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga</i>1<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:65px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>Avgiftslista <br/>Ans�kningsavgifter <br/></b>En ans�kningsavgift tas ut med nedan angivet belopp n�r n�gon inleder </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">n�got av f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft212"><i>Kategori A </i>........................................................................................... <i>900 kr <br/></i>Allm�nna domstols�renden: </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:234px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">adoption, v�rdnad eller umg�ngesr�tt,</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:254px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">tillf�llig �tg�rd i fr�ga om v�rdnad, boende, umg�nge eller f�rmynderskap</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">enligt 8 � lagen (2008:450) med kompletterande best�mmelser till Bryssel</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">II-f�rordningen eller 5 � lagen (2012:318) om 1996 �rs Haagkonvention,</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:316px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">namn enligt lagen (2016:1013) om personnamn,</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:336px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">testamentsvittnesf�rh�r,</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">f�rordnande av boutredningsman, bodelningsf�rr�ttare eller skiftesman,</p> <p style="position:absolute;top:379px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">tillst�nd till f�rs�ljning m.m. enligt 7 kap. 8 � �ktenskapsbalken eller 24 �</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">sambolagen (2003:376),</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:418px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">beslut om s�rskild f�rvaltning enligt 9 kap. 8 � �ktenskapsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:438px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">f�rordnande om r�tt att bo kvar i det gemensamma hemmet enligt 18 kap.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">2 � �ktenskapsbalken eller 28 � sambolagen,</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:479px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">tillst�nd till f�rs�ljning av fast egendom eller tomtr�tt enligt 19 kap. 13 �</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">�rvdabalken,</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:520px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">f�rordnande enligt 3 eller 6 � lagen (1904:48 s. 1) om sam�gander�tt,</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:540px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">tillst�nd till fusion enligt 16 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska f�r-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">eningar,</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">likvidation och f�rordnande av likvidator enligt 17 kap. lagen om ekono-</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">miska f�reningar, 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) eller 2 kap. 37 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">entledigande av styrelseledamot eller f�rvaltare enligt 9 kap. 6 � stiftelse-</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">lagen (1994:1220),</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:683px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">kraftl�shetsf�rklaring av fullmakt enligt 17 � lagen (1915:218) om avtal</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">och andra r�ttshandlingar p� f�rm�genhetsr�ttens omr�de,</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:724px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">f�rordnande enligt lagen (1929:145) om skiljem�n,</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:744px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">f�rordnande av sammantr�desledare enligt 7 och 20 �� lagen (1973:1150)</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">om f�rvaltning av samf�lligheter,</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:785px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">blodunders�kning enligt lagen (1958:642) om blodunders�kning m.m. vid</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">utredning av faderskap,</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:826px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">sj�f�rklaring,</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:846px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">entledigande av n�gon annan �n s�kanden fr�n ett uppdrag som angetts</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">ovan,</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:887px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">informationsf�rel�ggande enligt 53 c � lagen (1960:729) om upphovsr�tt</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">till litter�ra och konstn�rliga verk, 57 c � patentlagen (1967:837), 35 c �</p> <p style="position:absolute;top:928px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">m�nsterskyddslagen (1970:485), 18 b � firmalagen (1974:156), 9 c � lagen</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">(1992:1685) om skydd f�r kretsm�nster f�r halvledarprodukter, 9 kap. 5 a �</p> <p style="position:absolute;top:969px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">v�xtf�r�dlarr�t slagen (1997:306) el er 9 kap. 1 � varum�rkeslagen (2010:1877),</p> <p style="position:absolute;top:992px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:989px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">medling eller f�rl�ngd tid f�r p�g�ende medling enligt lagen (2017:322)</p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">om medling i vissa upphovsr�ttstvister,</p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">intagande i protokoll f�r framtida s�kerhet, och</p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"></p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22">verkst�llbarhetsf�rklaring enligt lagen (2011:860) om medling i vissa privat-</p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">r�ttsliga tvister.</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft29"> Senaste lydelse 2017:414. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 2018:769 </b></p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">M�l i en mark- och milj�domstol enligt lagen (2006:412) om allm�nna vatten-</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">tj�nster, om v�rdet av vad som yrkas inte uppenbart �verstiger h�lften av </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">�rende i en mark- och milj�domstol som det inte tas ut n�gon avgift f�r </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">enligt 2 eller 3 kap. f�rordningen (1998:940) om avgifter f�r pr�vning och </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">tillsyn enligt milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">Tvistem�l d�r 1 kap. 3 d � f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken ska till�mpas, </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">inklusive tvistem�l enligt f�rordningen (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">om inr�ttande av ett europeiskt sm�m�lsf�rfarande. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">�ktenskapsm�l eller m�l om underh�ll enligt �ktenskapsbalken och m�l som </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">g�ller faderskap, f�r�ldraskap enligt 1 kap. 9 � f�r�ldrabalken, v�rdnad om </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">barn, barns boende, umg�nge med barn eller underh�ll till barn, inklusive </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">m�l som inleds genom en gemensam ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">F�r ett tvistem�l d�r 1 kap. 3 d � f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken till�mpas </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">tas ingen ny avgift ut om m�let enligt r�ttens beslut ska handl�ggas enligt </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">andra best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><i>Kategori B </i>........................................................................................<i> 2 800 kr <br/></i>Annat tvistem�l �n s�dant som angetts under kategori A. </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">�rende som avser s�kerhets�tg�rd enligt 15 kap. r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">�rende om kvarstad p� bankmedel enligt Europaparlamentets och r�dets </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">f�rordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inr�ttande av ett euro-</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">peiskt f�rfarande f�r kvarstad p� bankmedel f�r att underl�tta gr�ns�ver-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">skridande skuldindrivning i m�l och �renden av privatr�ttslig natur. </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">Enskilt �tal. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">Konkurs�rende. </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">�rende om f�retagsrekonstruktion. </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">Annat m�l i en mark- och milj�domstol �n s�dant som angetts under kate-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">gori A, med undantag f�r m�l om utd�mande av vite efter s�rskild ans�kan </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">av myndighet, m�l om utd�mande av till�ggsavgift enligt plan- och bygg-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">lagen (1987:10) och m�l som det tas ut avgift f�r enligt 2 eller 3 kap. f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">ningen om avgifter f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>Till�ggsavgifter <br/></b>En till�ggsavgift tas ut med nedan angivet belopp n�r ett m�l eller �rende </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">har �verl�mnats till domstol enligt f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">Tvistem�l d�r 1 kap. 3 d � f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken ska till�mpas, </p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">inklusive tvistem�l enligt f�rordningen (EG) nr 861/2007 om inr�ttande av </p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">ett europeiskt sm�m�lsf�rfarande, efter �verl�mnande fr�n Kronofogde-</p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">myndigheten enligt 36 eller 54 � lagen (1990:746) om betalningsf�rel�ggande </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">och handr�ckning eller 10 � lagen (2008:879) om europeiskt betalningsf�re-</p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">l�ggande............................................................................................... <i>600 kr</i> </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 2018:769 </b></p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft42">4 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">Annat tvistem�l, efter �verl�mnande fr�n Kronofogdemyndigheten enligt </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">36 eller 54 � lagen om betalningsf�rel�ggande och handr�ckning eller enligt </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">10 � lagen om europeiskt betalningsf�rel�ggande............................ <i>2 500 kr</i> </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">Tvistem�l om administrativ h�vning av en registrerad firma, efter �ver-</p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">l�mnande av �rende fr�n registreringsmyndighet enligt 16 j eller 16 m � firma-</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">lagen.................................................................................................. <i>2 350 kr</i> </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">Tvistem�l om administrativ h�vning av ett registrerat varum�rke, efter �ver-</p> <p style="position:absolute;top:232px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">l�mnande fr�n Patent- och registreringsverket enligt 3 kap. 13 eller 16 � varu-</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">m�rkeslagen...................................................................................... <i>2 350 kr</i> </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">M�l i en mark- och milj�domstol enligt lagen om allm�nna vattentj�nster, </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">om v�rdet av vad som yrkas inte uppenbart �verstiger h�lften av prisbas-</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">beloppet enligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken, efter �verl�mnande </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">fr�n Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 � lagen om betalningsf�re-</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">l�ggande och handr�ckning eller 10 � lagen om europeiskt betalningsf�re-</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">l�ggande............................................................................................... <i>600 kr</i> </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">Annat m�l i en mark- och milj�domstol enligt lagen om allm�nna vatten-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">tj�nster, efter �verl�mnande fr�n Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">54 � lagen om betalningsf�rel�ggande och handr�ckning eller 10 � lagen om </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">europeiskt betalningsf�rel�ggande................................................... <i>2 500 kr</i> </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>Kung�randeavgifter <br/></b>En kung�randeavgift tas ut med nedan angivet belopp i f�ljande �renden. </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">Konkurs�rende ................................................................................. <i>3 000 kr</i> </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft42">�rende om f�retagsrekonstruktion ................................................... <i>3 000 kr </i></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1987:452) om avgifter vid de

allm�nna domstolarna
Utf�rdad den 31 maj 2018

Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (1987:452) om avgifter

vid de allm�nna domstolarna ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Anneli Skoglund

(Justitiedepartementet)

SFS 2018:769

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

SFS 2018:769

2

Bilaga1

Avgiftslista
Ans�kningsavgifter
En ans�kningsavgift tas ut med nedan angivet belopp n�r n�gon inleder

n�got av f�ljande.

Kategori A ........................................................................................... 900 kr
Allm�nna domstols�renden:adoption, v�rdnad eller umg�ngesr�tt,tillf�llig �tg�rd i fr�ga om v�rdnad, boende, umg�nge eller f�rmynderskap

enligt 8 � lagen (2008:450) med kompletterande best�mmelser till Bryssel

II-f�rordningen eller 5 � lagen (2012:318) om 1996 �rs Haagkonvention,namn enligt lagen (2016:1013) om personnamn,testamentsvittnesf�rh�r,f�rordnande av boutredningsman, bodelningsf�rr�ttare eller skiftesman,tillst�nd till f�rs�ljning m.m. enligt 7 kap. 8 � �ktenskapsbalken eller 24 �

sambolagen (2003:376),beslut om s�rskild f�rvaltning enligt 9 kap. 8 � �ktenskapsbalken,f�rordnande om r�tt att bo kvar i det gemensamma hemmet enligt 18 kap.

2 � �ktenskapsbalken eller 28 � sambolagen,tillst�nd till f�rs�ljning av fast egendom eller tomtr�tt enligt 19 kap. 13 �

�rvdabalken,f�rordnande enligt 3 eller 6 � lagen (1904:48 s. 1) om sam�gander�tt,tillst�nd till fusion enligt 16 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska f�r-

eningar,likvidation och f�rordnande av likvidator enligt 17 kap. lagen om ekono-

miska f�reningar, 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) eller 2 kap. 37 � lagen

(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,entledigande av styrelseledamot eller f�rvaltare enligt 9 kap. 6 � stiftelse-

lagen (1994:1220),kraftl�shetsf�rklaring av fullmakt enligt 17 � lagen (1915:218) om avtal

och andra r�ttshandlingar p� f�rm�genhetsr�ttens omr�de,f�rordnande enligt lagen (1929:145) om skiljem�n,f�rordnande av sammantr�desledare enligt 7 och 20 �� lagen (1973:1150)

om f�rvaltning av samf�lligheter,blodunders�kning enligt lagen (1958:642) om blodunders�kning m.m. vid

utredning av faderskap,sj�f�rklaring,entledigande av n�gon annan �n s�kanden fr�n ett uppdrag som angetts

ovan,informationsf�rel�ggande enligt 53 c � lagen (1960:729) om upphovsr�tt

till litter�ra och konstn�rliga verk, 57 c � patentlagen (1967:837), 35 c �

m�nsterskyddslagen (1970:485), 18 b � firmalagen (1974:156), 9 c � lagen

(1992:1685) om skydd f�r kretsm�nster f�r halvledarprodukter, 9 kap. 5 a �

v�xtf�r�dlarr�t slagen (1997:306) el er 9 kap. 1 � varum�rkeslagen (2010:1877),medling eller f�rl�ngd tid f�r p�g�ende medling enligt lagen (2017:322)

om medling i vissa upphovsr�ttstvister,intagande i protokoll f�r framtida s�kerhet, ochverkst�llbarhetsf�rklaring enligt lagen (2011:860) om medling i vissa privat-

r�ttsliga tvister.

1

Senaste lydelse 2017:414.

background image

SFS 2018:769

3

M�l i en mark- och milj�domstol enligt lagen (2006:412) om allm�nna vatten-

tj�nster, om v�rdet av vad som yrkas inte uppenbart �verstiger h�lften av

prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken.

�rende i en mark- och milj�domstol som det inte tas ut n�gon avgift f�r

enligt 2 eller 3 kap. f�rordningen (1998:940) om avgifter f�r pr�vning och

tillsyn enligt milj�balken.

Tvistem�l d�r 1 kap. 3 d � f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken ska till�mpas,

inklusive tvistem�l enligt f�rordningen (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007

om inr�ttande av ett europeiskt sm�m�lsf�rfarande.

�ktenskapsm�l eller m�l om underh�ll enligt �ktenskapsbalken och m�l som

g�ller faderskap, f�r�ldraskap enligt 1 kap. 9 � f�r�ldrabalken, v�rdnad om

barn, barns boende, umg�nge med barn eller underh�ll till barn, inklusive

m�l som inleds genom en gemensam ans�kan.

F�r ett tvistem�l d�r 1 kap. 3 d � f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken till�mpas

tas ingen ny avgift ut om m�let enligt r�ttens beslut ska handl�ggas enligt

andra best�mmelser.

Kategori B ........................................................................................ 2 800 kr
Annat tvistem�l �n s�dant som angetts under kategori A.

�rende som avser s�kerhets�tg�rd enligt 15 kap. r�tteg�ngsbalken.

�rende om kvarstad p� bankmedel enligt Europaparlamentets och r�dets

f�rordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inr�ttande av ett euro-

peiskt f�rfarande f�r kvarstad p� bankmedel f�r att underl�tta gr�ns�ver-

skridande skuldindrivning i m�l och �renden av privatr�ttslig natur.

Enskilt �tal.

Konkurs�rende.

�rende om f�retagsrekonstruktion.

Annat m�l i en mark- och milj�domstol �n s�dant som angetts under kate-

gori A, med undantag f�r m�l om utd�mande av vite efter s�rskild ans�kan

av myndighet, m�l om utd�mande av till�ggsavgift enligt plan- och bygg-

lagen (1987:10) och m�l som det tas ut avgift f�r enligt 2 eller 3 kap. f�rord-

ningen om avgifter f�r pr�vning och tillsyn enligt milj�balken.

Till�ggsavgifter
En till�ggsavgift tas ut med nedan angivet belopp n�r ett m�l eller �rende

har �verl�mnats till domstol enligt f�ljande.

Tvistem�l d�r 1 kap. 3 d � f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken ska till�mpas,

inklusive tvistem�l enligt f�rordningen (EG) nr 861/2007 om inr�ttande av

ett europeiskt sm�m�lsf�rfarande, efter �verl�mnande fr�n Kronofogde-

myndigheten enligt 36 eller 54 � lagen (1990:746) om betalningsf�rel�ggande

och handr�ckning eller 10 � lagen (2008:879) om europeiskt betalningsf�re-

l�ggande............................................................................................... 600 kr

background image

SFS 2018:769

4

Annat tvistem�l, efter �verl�mnande fr�n Kronofogdemyndigheten enligt

36 eller 54 � lagen om betalningsf�rel�ggande och handr�ckning eller enligt

10 � lagen om europeiskt betalningsf�rel�ggande............................ 2 500 kr

Tvistem�l om administrativ h�vning av en registrerad firma, efter �ver-

l�mnande av �rende fr�n registreringsmyndighet enligt 16 j eller 16 m � firma-

lagen.................................................................................................. 2 350 kr

Tvistem�l om administrativ h�vning av ett registrerat varum�rke, efter �ver-

l�mnande fr�n Patent- och registreringsverket enligt 3 kap. 13 eller 16 � varu-

m�rkeslagen...................................................................................... 2 350 kr

M�l i en mark- och milj�domstol enligt lagen om allm�nna vattentj�nster,

om v�rdet av vad som yrkas inte uppenbart �verstiger h�lften av prisbas-

beloppet enligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken, efter �verl�mnande

fr�n Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 � lagen om betalningsf�re-

l�ggande och handr�ckning eller 10 � lagen om europeiskt betalningsf�re-

l�ggande............................................................................................... 600 kr

Annat m�l i en mark- och milj�domstol enligt lagen om allm�nna vatten-

tj�nster, efter �verl�mnande fr�n Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller

54 � lagen om betalningsf�rel�ggande och handr�ckning eller 10 � lagen om

europeiskt betalningsf�rel�ggande................................................... 2 500 kr

Kung�randeavgifter
En kung�randeavgift tas ut med nedan angivet belopp i f�ljande �renden.

Konkurs�rende ................................................................................. 3 000 kr

�rende om f�retagsrekonstruktion ................................................... 3 000 kr

;