SFS 2018:771 Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

SFS2018-771.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:YDMCDX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:USJEZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:USJEZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:USJEZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:RQAMJL+Calibri;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:USJEZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:11px;font-family:YDMCDX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:YDMCDX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:YDMCDX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:USJEZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:ZCRJPQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:YDMCDX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ZCRJPQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:USJEZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:16px;line-height:29px;font-family:RQAMJL+Calibri;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:29px;font-family:USJEZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:YDMCDX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:USJEZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:KXWKTU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:USJEZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:USJEZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:YDMCDX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:YDMCDX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:YDMCDX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:18px;line-height:29px;font-family:USJEZF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2015:406) om st�d f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>landsbygdsutvecklings�tg�rder <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver at 1 kap. 6 b �, 3 kap. 3 �, 5 kap. 2 och 3 �� och 8 kap. </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">4 � f�rordningen (2015:406) om st�d f�r landsbygdsutvecklings�tg�rder ska </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>6 b �</b>1 Den myndighet som beslutar om st�d f�r st�lla som villkor f�r st�det </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">att st�dmottagaren har den offentliga finansiering som beh�vs n�r en s�dan </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ytterligare finansiering �r en f�ruts�ttning f�r att st�det ska kunna l�mnas. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om st�dmottagaren �r en offentlig akt�r ska den ytterligare finansieringen </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">vara minst 30 procent. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Hur villkor om offentlig finansiering ska till�mpas ska framg� av de hand-</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lingsplaner som utarbetas enligt 1 kap. 15 �. </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>3 kap. <br/>3 �</b>2 F�r r�dgivningstj�nster inom fokusomr�de 2 a, 3 a, 6 a och 6 b samt f�r </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tv�rvillkors- och f�rgr�ningsr�dgivning inom fokusomr�de 4, 5 c och 5 d i </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">artikel 5 i f�rordning (EU) nr 1305/2013 ska den som tar emot r�dgivningen </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">betala 30 procent av det upphandlade priset. Om st�dmyndigheten genomf�r </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">r�dgivningen i egen regi ska den som tar emot r�dgivningen betala 30 pro-</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">cent av myndighetens kostnader f�r det specifika r�dgivningstillf�llet. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r r�dgivningstj�nster om energieffektivisering inom fokusomr�de 5 c i </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">samma artikel ska den som tar emot r�dgivningen betala 10 procent av det </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">upphandlade priset. Om st�dmyndigheten genomf�r r�dgivningen i egen regi </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ska den som tar emot r�dgivningen betala 10 procent av myndighetens kost-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">nader f�r det specifika r�dgivningstillf�llet. </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r andra r�dgivningstj�nster inom fokusomr�de 4, 5 c och 5 d i samma </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">artikel f�r en avgift tas ut fr�n den som tar emot r�dgivningen. </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>5 kap. <br/>2 �</b>3 St�d f�r l�mnas f�r nyetablering til unga jordbrukare och renn�ringsf�re-</p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tagare med 250 000 kronor. Ans�kan om st�d ska l�mnas in senast 24 m�nader </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">efter etableringen. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Senaste lydelse 2018:124. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2018:124. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2016:16. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:771 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 15 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2018:771 </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b> Det nyetablerade f�retaget ska vid ans�kningstillf�llet ha en produktions-</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">potential inom jordbrukssektorn, tr�dg�rdssektorn eller renn�ringen som f�r </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">den s�kandens del motsvarar 860 standardtimmar per �r. </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Verksamheten ska enligt aff�rsplanen f�r den s�kandens del uppg� til h�gst </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">17 200 standardtimmar per �r vid ans�kanstillf�llet. </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>8 kap. <br/>4 �</b>4 Den myndighet som fattar beslut om st�d f�r medge att ett �tagande </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 2 � omvandlas till ett annat �tagande under f�ruts�ttning att de villkor </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">som anges i artikel 14.1 i f�rordning (EU) nr 807/2014 �r uppfyllda. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett s�dant nytt �tagande ska minst omfatta en period om fem �r, oavsett hur </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">l�ng period som �terst�r av det ursprungliga �tagandet. </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">I de fall en kompletterande insats l�ggs till ett befintligt �tagande f�r betes-</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">marker och sl�tter�ngar eller f�bodar ska det befintliga �tagandet omvandlas </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">i enlighet med f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">�ven i de fall niv�n s�rskild sk�tsel l�ggs till ett befintligt �tagande f�r betes-</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">marker och sl�tter�ngar ska det befintliga �tagandet omvandlas i enlighet med </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">SVEN-ERIK BUCHT </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">Maria Wetterling </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">4</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft27"> Senaste lydelse 2018:124. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2015:406) om st�d f�r

landsbygdsutvecklings�tg�rder
Utf�rdad den 7 juni 2018

Regeringen f�reskriver at 1 kap. 6 b �, 3 kap. 3 �, 5 kap. 2 och 3 �� och 8 kap.

4 � f�rordningen (2015:406) om st�d f�r landsbygdsutvecklings�tg�rder ska

ha f�ljande lydelse.

1 kap.
6 b �
1 Den myndighet som beslutar om st�d f�r st�lla som villkor f�r st�det

att st�dmottagaren har den offentliga finansiering som beh�vs n�r en s�dan

ytterligare finansiering �r en f�ruts�ttning f�r att st�det ska kunna l�mnas.

Om st�dmottagaren �r en offentlig akt�r ska den ytterligare finansieringen

vara minst 30 procent.

Hur villkor om offentlig finansiering ska till�mpas ska framg� av de hand-

lingsplaner som utarbetas enligt 1 kap. 15 �.

3 kap.
3 �
2 F�r r�dgivningstj�nster inom fokusomr�de 2 a, 3 a, 6 a och 6 b samt f�r

tv�rvillkors- och f�rgr�ningsr�dgivning inom fokusomr�de 4, 5 c och 5 d i

artikel 5 i f�rordning (EU) nr 1305/2013 ska den som tar emot r�dgivningen

betala 30 procent av det upphandlade priset. Om st�dmyndigheten genomf�r

r�dgivningen i egen regi ska den som tar emot r�dgivningen betala 30 pro-

cent av myndighetens kostnader f�r det specifika r�dgivningstillf�llet.

F�r r�dgivningstj�nster om energieffektivisering inom fokusomr�de 5 c i

samma artikel ska den som tar emot r�dgivningen betala 10 procent av det

upphandlade priset. Om st�dmyndigheten genomf�r r�dgivningen i egen regi

ska den som tar emot r�dgivningen betala 10 procent av myndighetens kost-

nader f�r det specifika r�dgivningstillf�llet.

F�r andra r�dgivningstj�nster inom fokusomr�de 4, 5 c och 5 d i samma

artikel f�r en avgift tas ut fr�n den som tar emot r�dgivningen.

5 kap.
2 �
3 St�d f�r l�mnas f�r nyetablering til unga jordbrukare och renn�ringsf�re-

tagare med 250 000 kronor. Ans�kan om st�d ska l�mnas in senast 24 m�nader

efter etableringen.

1

Senaste lydelse 2018:124.

2

Senaste lydelse 2018:124.

3

Senaste lydelse 2016:16.

SFS 2018:771

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS 2018:771

3 � Det nyetablerade f�retaget ska vid ans�kningstillf�llet ha en produktions-

potential inom jordbrukssektorn, tr�dg�rdssektorn eller renn�ringen som f�r

den s�kandens del motsvarar 860 standardtimmar per �r.

Verksamheten ska enligt aff�rsplanen f�r den s�kandens del uppg� til h�gst

17 200 standardtimmar per �r vid ans�kanstillf�llet.

8 kap.
4 �
4 Den myndighet som fattar beslut om st�d f�r medge att ett �tagande

enligt 2 � omvandlas till ett annat �tagande under f�ruts�ttning att de villkor

som anges i artikel 14.1 i f�rordning (EU) nr 807/2014 �r uppfyllda.

Ett s�dant nytt �tagande ska minst omfatta en period om fem �r, oavsett hur

l�ng period som �terst�r av det ursprungliga �tagandet.

I de fall en kompletterande insats l�ggs till ett befintligt �tagande f�r betes-

marker och sl�tter�ngar eller f�bodar ska det befintliga �tagandet omvandlas

i enlighet med f�rsta stycket.

�ven i de fall niv�n s�rskild sk�tsel l�ggs till ett befintligt �tagande f�r betes-

marker och sl�tter�ngar ska det befintliga �tagandet omvandlas i enlighet med

f�rsta stycket.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(N�ringsdepartementet)

4

Senaste lydelse 2018:124.

;