SFS 2018:772 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2018-772.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:IXWSQY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:IXWSQY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:FVIAAE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:IXWSQY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:IXWSQY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:IXWSQY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:KFKSRT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:KFKSRT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:21px;line-height:39px;font-family:IXWSQY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:29px;font-family:IXWSQY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:IXWSQY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:IXWSQY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;font-family:FVIAAE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:5px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:9px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:13px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:IXWSQY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:IXWSQY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;font-family:FVIAAE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:9px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:IXWSQY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:FVIAAE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:5px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;font-family:IXWSQY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:11px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:18px;font-family:IXWSQY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft49{font-size:9px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft410{font-size:13px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft411{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:IXWSQY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:IXWSQY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:11px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:17px;font-family:FVIAAE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft57{font-size:18px;font-family:IXWSQY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft58{font-size:5px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft59{font-size:9px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft510{font-size:13px;font-family:LEFKGS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft511{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>om �ndring i socialf�rs�kringsbalken <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om socialf�rs�kringsbalken </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 64 kap. 41 � ska upph�ra att g�lla, </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 56 kap. 5 och 9 ��, 64 kap. 1, 3, 14, 19, 2225 och 40 ��, 108 kap. </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">15, 17 och 19 ��, 113 kap. 1 � och rubrikerna n�rmast f�re 64 kap. 24 och </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">40 �� ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubriken n�rmast efter 64 kap. 22 � ska lyda �verf�ring av medel</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">och byte av fond,</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 64 kap. 17 a17 d och 46 �� </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och 113 kap. 41 �, och n�rmast f�re 64 kap. 17 a, 17 c och 46 �� och </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">113 kap. 41 � nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>56 kap. <br/>5 �</b> Allm�n �lderspension f�r l�mnas f�r h�gst tre m�nader f�re ans�k-</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsm�naden om den f�rs�krade fick sjukers�ttning omedelbart f�re 65 �rs </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�lder. </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i f�rsta stycket till�mpas bara i fr�ga om pension som </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�mnas tidigast fr�n och med den m�nad d� den f�rs�krade fyller 65 �r. </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>9 �</b>2 Det som f�reskrivs i 4 och 6 �� g�ller ocks� i fr�ga om �kat uttag av </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">allm�n �lderspension. </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>64 kap. <br/>1 �</b> I detta kapitel finns allm�nna best�mmelser om premiepension i 2</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">6 ��. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vidare finns best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"></p> <p style="position:absolute;top:871px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">uttag av premiepension i 714 ��,</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"></p> <p style="position:absolute;top:891px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">kapitalf�rvaltning, m.m. i 1522 ��,</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"></p> <p style="position:absolute;top:912px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">�verf�ring av medel och byte av fond i 2327 ��,</p> <p style="position:absolute;top:935px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"></p> <p style="position:absolute;top:932px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">�ndrad pensionsr�tt i 2831 ��,</p> <p style="position:absolute;top:955px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">skadest�nd i 3236 ��,</p> <p style="position:absolute;top:976px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"></p> <p style="position:absolute;top:973px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">kostnader f�r premiepensionsverksamheten i 3745 ��, och</p> <p style="position:absolute;top:996px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"></p> <p style="position:absolute;top:994px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rbud mot marknadsf�ring och f�rs�ljning via telefon i 46 �.</p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft19"> Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347. </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">�ndringen inneb�r att andra stycket tas bort. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 2018:772 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">den 15 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b>3 Pensionsmyndigheten �r f�rs�kringsgivare f�r premiepension. Pen-</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">sionsmyndigheten ska erbjuda pensionsspararna valbara fonder med olika </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">placeringsinriktning och riskprofil p� ett fondtorg f�r premiepension. Myn-</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">dighetens verksamhet i fr�ga om premiepension ska bedrivas enligt f�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">ringsm�ssiga principer. </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Pensionsmyndigheten ska f�rvalta premiepensionsmedlen genom att </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. ing� avtal om att erbjuda en fond p� fondtorget (fondavtal) med fond-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">bolag, fondf�retag eller f�rvaltningsbolag enligt 1 kap. 1 � lagen (2004:46) </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">om v�rdepappersfonder (fondf�rvaltare), </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. ing� samarbetsavtal med Sjunde AP-fonden, och </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">3. placera medlen i fonder. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Pensionsmyndigheten ska granska att </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. fondf�rvaltare och fonder l�pande uppfyller villkoren i fondavtalen, och </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. fondf�rvaltare l�pande uppfyller kraven i 17 c � andra stycket 26. </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Ytterligare best�mmelser om Pensionsmyndighetens verksamhet m.m. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">finns i lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens f�rs�kringsverksamhet </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">i premiepensionssystemet. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>14 �</b> Vid �verg�ng till premiepension i form av livr�nta ska pensionen </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">best�mmas med utg�ngspunkt i tillg�ngarnas v�rde vid inl�sen av innehavet. </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Inl�sen ska ske snarast efter det att beg�ran kom in till Pensionsmyndig-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">heten, dock tidigast tre m�nader f�re den m�nad d� livr�ntan f�rsta g�ngen </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">ska betalas ut. </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>Pensionsmyndighetens fondavtal </i></p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>17 a �</b> Pensionsmyndighetens fondavtal ska vara aff�rsm�ssiga och stan-</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">dardiserade och i �vrigt inneh�lla de villkor som kr�vs f�r att kunna uppr�tt-</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">h�lla god sed p� premiepensionsomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om en fondf�rvaltare ska ett fondavtal minst inneh�lla villkor om </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. aff�rsmodell, strategier och riktlinjer, </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. organisation och nyckelpersoner, </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">3. innehav av och handel med finansiella instrument, </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">4. hantering av intressekonflikter, </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">5. marknadsf�ring, </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">6. tredjepartsf�rh�llande och tredjepartsinformation, </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">7. deltagande i gransknings- och uppf�ljningsarbete, och </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">8. h�llbarhetsarbete vid fondf�rvaltning. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om fonden ska ett fondavtal minst inneh�lla villkor om </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. minsta till�tna f�rvaltat kapital utanf�r premiepensionssystemet, och </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. innehav av och handel med finansiella instrument. </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>17 b �</b> Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�reskrifter om villkoret i 17 a � tredje stycket 1. </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>Ans�kan om fondavtal </i></p> <p style="position:absolute;top:974px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>17 c �</b> Ett fondavtal ing�s efter ans�kan av en fondf�rvaltare hos Pensions-</p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">myndigheten. Om ans�kan bifalls, �r ett avtal ing�nget mellan fondf�rval-</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">taren och Pensionsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">3</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft29"> Senaste lydelse 2017:232. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>2018:772</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Pensionsmyndigheten ska bifalla ans�kan, om </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. fondf�rvaltaren uppfyller krav p� verksamhetshistorik, </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. fondf�rvaltaren l�mnar och �tar sig att l�mna s�dan information som </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">avses i 4 kap. 24 � lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder, </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. fondf�rvaltaren �tar sig att p� beg�ran l�mna s�dana informations-</p> <p style="position:absolute;top:189px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">handlingar som avses i 4 kap. 15, 16 a och 18 �� lagen om v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">fonder till pensionssparare som har valt eller �verv�ger att v�lja f�rvaltarens </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">fond i premiepensionssystemet, </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">4. fondf�rvaltaren �tar sig att inte ta ut n�gra avgifter f�r inl�sen av fond-</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">andelar, </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">5. fondf�rvaltaren �tar sig att, med eller utan prisneds�ttning, inte ta ut </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">avgifter i �vrigt ut�ver vad som godtagits av Pensionsmyndigheten, </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">6. fondf�rvaltaren �tar sig att f�r varje �r till Pensionsmyndigheten rap-</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">portera dels alla kostnader som har tagits ut ur fonden, uppdelade p� olika </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">kostnadsslag, dels de kostnader som dagligen belastat fonden redovisade per </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">fondandel, och d� ange hur stor del som avser f�rvaltningskostnader, inklu-</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">sive kostnader f�r f�rvaring av fondtillg�ngarna, </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">7. fonden uppfyller krav p� avkastningshistorik, </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">8. fonden uppfyller krav p� minsta till�tna f�rvaltat kapital utanf�r premie-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">pensionssystemet, och </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">9. fondf�rvaltaren och fonden i �vrigt uppfyller de villkor i fondavtalet </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">som Pensionsmyndigheten best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>17 d �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om ans�k-</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ningsf�rfarandet enligt 17 c � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om kraven i 17 c � andra stycket 1, 7 </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">och 8. </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>19 �</b>4 �verf�ring enligt 18 � f�rsta stycket 1 f�r g�ras till en fond, om </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. fondf�rvaltaren och fonden uppfyller villkoren i fondavtalet, och </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. fondf�rvaltaren uppfyller kraven i 17 c � andra stycket 26. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>22 �</b> Pensionsmyndigheten f�r best�mma ett h�gsta antal fondavtal som </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">en fondf�rvaltare f�r ing�. </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>23 �</b> Pensionsspararen har r�tt att best�mma var de medel som f�r spara-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">rens r�kning f�rs �ver enligt 18 � ska placeras<i>, </i>utom i det fall som avses i </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">24 �. </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om ett h�gsta antal </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">fonder som samtidigt f�r antecknas p� ett premiepensionskonto. </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Best�mmelser om f�rdelningen av medel n�r pensionsspararen best�m-</p> <p style="position:absolute;top:964px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">mer att hans eller hennes medel ska f�ras �ver till en eller flera fonder som </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rvaltas av Sjunde AP-fonden finns i 5 kap. 1 � andra stycket lagen </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">(2000:192) om allm�nna pensionsfonder (AP-fonder). </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">4</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft38"> Senaste lydelse 2013:581. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>2018:772</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>�verf�ring av medel n�r pensionsr�tt fastst�lls f�rsta g�ngen </i></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>24 �</b>5 N�r pensionsr�tt f�r premiepension fastst�lls f�rsta g�ngen f�r en </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">pensionssparare, ska Pensionsmyndigheten f�ra �ver de medel som avses i </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">23 � till s�dan f�rvaltning som avses i 5 kap. 1 � tredje stycket lagen </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">(2000:192) om allm�nna pensionsfonder (AP-fonder). </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>25 �</b> P� beg�ran av pensionsspararen ska Pensionsmyndigheten placera </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">om spararens fondmedel p� det s�tt som spararen anger. </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Pensionsspararen ska upplysas om r�tten att placera om fondmedlen. </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">En beg�ran om byte av fond ska vara egenh�ndigt undertecknad av pen-</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">sionsspararen<i>.</i> </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Avgifter fr�n fondf�rvaltare </i></p> <p style="position:absolute;top:323px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"> </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>40 �</b> Pensionsmyndigheten ska ta ut avgifter fr�n fondf�rvaltare f�r att </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">t�cka myndighetens kostnader f�r </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47"></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft41"> handl�ggning av ans�kan enligt 17 c �, </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47"></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft41"> granskning av fondf�rvaltare och fonder enligt 3 � tredje stycket, och </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47"></p> <p style="position:absolute;top:411px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft41"> information om fonder. </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Best�mmelserna i 37 � andra stycket g�ller �ven f�r s�dana avgifter. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>F�rbud mot marknadsf�ring och f�rs�ljning via telefon </b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"> </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>46 �</b> Marknadsf�ring eller f�rs�ljning av tj�nster och produkter p� premie-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">pensionsomr�det f�r inte ske via telefon. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett avtal som har ing�tts i strid med f�rbudet i f�rsta stycket �r ogiltigt. </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">Pensionsspararen �r d� inte skyldig att betala f�r n�gra tj�nster eller pro-</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">dukter. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett handlande som strider mot f�rbudet i f�rsta stycket ska vid till�mpning </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">av 5, 23 och 26 �� marknadsf�ringslagen (2008:486) anses som otillb�rligt </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">mot konsumenter. Ett s�dant handlande kan medf�ra marknadsst�rnings-</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">avgift enligt best�mmelserna i 2936 �� marknadsf�ringslagen. </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>108 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:728px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"> </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>15 �</b> Den som �r �terbetalningsskyldig enligt best�mmelserna i n�gon av </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">29 �� ska betala r�nta p� det �terkr�vda beloppet om den handl�ggande </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">myndigheten avseende det �terkr�vda beloppet har </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. tr�ffat avtal med honom eller henne om en avbetalningsplan, eller </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. medgett honom eller henne anst�nd med betalningen. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">R�ntan ska ber�knas fr�n den dag d� avtalet om avbetalningsplanen </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">tr�ffades eller anst�ndet medgavs. R�nta ska dock inte betalas f�r tid innan </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">�terkravet har f�rfallit till betalning. </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>17 �</b>6 Den som �r �terbetalningsskyldig f�r premiepension enligt 2 � ska </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">betala r�nta p� det felaktigt utbetalda beloppet med basr�nta enligt 65 kap. </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">3 � skattef�rfarandelagen (2011:1244) fr�n utbetalningsdagen till och med </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">dagen f�r Pensionsmyndighetens beslut om �terkrav. </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rsta stycket till�mpas inte om �terkravet grundar sig p� att premie-</p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">pension har betalats ut f�r tid efter det att den f�rs�krade har avlidit. </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft49">5</p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft410"> �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort. </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft49">6</p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft410"> Senaste lydelse 2011:1434. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft411"><b>2018:772</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>19 �</b>7 Om ett belopp som har �terkr�vts enligt n�gon<i> </i>av best�mmelserna i </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">29 �� inte betalas i r�tt tid, ska dr�jsm�lsr�nta tas ut p� beloppet. </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">F�r uttag av dr�jsm�lsr�nta g�ller i till�mpliga delar r�ntelagen (1975:635). </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>113 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:175px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft58"> </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>1 �</b>8 I detta kapitel finns allm�nna best�mmelser i 2 �. </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Vidare finns best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56"></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft51"> �ndring av beslut i 36 ��, </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56"></p> <p style="position:absolute;top:241px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft51"> ompr�vning av beslut i 79 ��, </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56"></p> <p style="position:absolute;top:262px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft51"> �verklagande av F�rs�kringskassans och Pensionsmyndighetens beslut </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">i 1015 ��, </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56"></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft51"> �verklagande av allm�n f�rvaltningsdomstols beslut i 16 och 17 ��, </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56"></p> <p style="position:absolute;top:323px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft51"> tidsfrister f�r beg�ran om ompr�vning och �verklagande i 19 och 20 ��, </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56"></p> <p style="position:absolute;top:344px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft51"> handlingar till fel myndighet i 20 a �, och </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56"></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft51"> avvisningsbeslut i 21 �. </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Slutligen finns s�rskilda best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56"></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft51"> allm�n �lderspension i 2236 ��, </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56"></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft51"> f�rm�ner till efterlevande i 3740 ��, och </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56"></p> <p style="position:absolute;top:446px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft51"> beslut som r�r fondf�rvaltare i 41 �. </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>S�rskilda best�mmelser om beslut som r�r fondf�rvaltare </b></p> <p style="position:absolute;top:509px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft58"> </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>41 �</b> I fr�ga om r�ttelse, �ndring och �verklagande av f�ljande beslut av </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">Pensionsmyndigheten g�ller best�mmelserna i 3649 �� f�rvaltningslagen </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">(2017:900): </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">1. Beslut enligt 64 kap. 17 c � om ans�kan att ing� fondavtal med Pensions-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">2. Beslut enligt 64 kap. 40 � om att ta ut avgift fr�n fondf�rvaltare. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018 i fr�ga om 64 kap. 25 och 46 �� </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">och i �vrigt den 1 november 2018. </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om samarbetsavtal som </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">Pensionsmyndigheten har ing�tt med fondf�rvaltare f�re den 1 november </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">2018. </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">Tord Gransbo </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">7</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft510"> �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket tas bort. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">8</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft510"> Senaste lydelse 2013:82. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft511"><b>2018:772</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i socialf�rs�kringsbalken
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om socialf�rs�kringsbalken

dels att 64 kap. 41 � ska upph�ra att g�lla,

dels att 56 kap. 5 och 9 ��, 64 kap. 1, 3, 14, 19, 2225 och 40 ��, 108 kap.

15, 17 och 19 ��, 113 kap. 1 � och rubrikerna n�rmast f�re 64 kap. 24 och

40 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att rubriken n�rmast efter 64 kap. 22 � ska lyda �verf�ring av medel

och byte av fond,

dels att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 64 kap. 17 a17 d och 46 ��

och 113 kap. 41 �, och n�rmast f�re 64 kap. 17 a, 17 c och 46 �� och

113 kap. 41 � nya rubriker av f�ljande lydelse.

56 kap.
5 �
Allm�n �lderspension f�r l�mnas f�r h�gst tre m�nader f�re ans�k-

ningsm�naden om den f�rs�krade fick sjukers�ttning omedelbart f�re 65 �rs

�lder.

Best�mmelserna i f�rsta stycket till�mpas bara i fr�ga om pension som

l�mnas tidigast fr�n och med den m�nad d� den f�rs�krade fyller 65 �r.

9 �2 Det som f�reskrivs i 4 och 6 �� g�ller ocks� i fr�ga om �kat uttag av

allm�n �lderspension.

64 kap.
1 �
I detta kapitel finns allm�nna best�mmelser om premiepension i 2

6 ��.

Vidare finns best�mmelser omuttag av premiepension i 714 ��,kapitalf�rvaltning, m.m. i 1522 ��,�verf�ring av medel och byte av fond i 2327 ��,�ndrad pensionsr�tt i 2831 ��,skadest�nd i 3236 ��,kostnader f�r premiepensionsverksamheten i 3745 ��, ochf�rbud mot marknadsf�ring och f�rs�ljning via telefon i 46 �.

1

Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347.

2

�ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.

SFS 2018:772

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS

3 �3 Pensionsmyndigheten �r f�rs�kringsgivare f�r premiepension. Pen-

sionsmyndigheten ska erbjuda pensionsspararna valbara fonder med olika

placeringsinriktning och riskprofil p� ett fondtorg f�r premiepension. Myn-

dighetens verksamhet i fr�ga om premiepension ska bedrivas enligt f�rs�k-

ringsm�ssiga principer.

Pensionsmyndigheten ska f�rvalta premiepensionsmedlen genom att

1. ing� avtal om att erbjuda en fond p� fondtorget (fondavtal) med fond-

bolag, fondf�retag eller f�rvaltningsbolag enligt 1 kap. 1 � lagen (2004:46)

om v�rdepappersfonder (fondf�rvaltare),

2. ing� samarbetsavtal med Sjunde AP-fonden, och

3. placera medlen i fonder.

Pensionsmyndigheten ska granska att

1. fondf�rvaltare och fonder l�pande uppfyller villkoren i fondavtalen, och

2. fondf�rvaltare l�pande uppfyller kraven i 17 c � andra stycket 26.

Ytterligare best�mmelser om Pensionsmyndighetens verksamhet m.m.

finns i lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens f�rs�kringsverksamhet

i premiepensionssystemet.

14 � Vid �verg�ng till premiepension i form av livr�nta ska pensionen

best�mmas med utg�ngspunkt i tillg�ngarnas v�rde vid inl�sen av innehavet.

Inl�sen ska ske snarast efter det att beg�ran kom in till Pensionsmyndig-

heten, dock tidigast tre m�nader f�re den m�nad d� livr�ntan f�rsta g�ngen

ska betalas ut.

Pensionsmyndighetens fondavtal

17 a � Pensionsmyndighetens fondavtal ska vara aff�rsm�ssiga och stan-

dardiserade och i �vrigt inneh�lla de villkor som kr�vs f�r att kunna uppr�tt-

h�lla god sed p� premiepensionsomr�det.

I fr�ga om en fondf�rvaltare ska ett fondavtal minst inneh�lla villkor om

1. aff�rsmodell, strategier och riktlinjer,

2. organisation och nyckelpersoner,

3. innehav av och handel med finansiella instrument,

4. hantering av intressekonflikter,

5. marknadsf�ring,

6. tredjepartsf�rh�llande och tredjepartsinformation,

7. deltagande i gransknings- och uppf�ljningsarbete, och

8. h�llbarhetsarbete vid fondf�rvaltning.

I fr�ga om fonden ska ett fondavtal minst inneh�lla villkor om

1. minsta till�tna f�rvaltat kapital utanf�r premiepensionssystemet, och

2. innehav av och handel med finansiella instrument.

17 b � Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela

f�reskrifter om villkoret i 17 a � tredje stycket 1.

Ans�kan om fondavtal

17 c � Ett fondavtal ing�s efter ans�kan av en fondf�rvaltare hos Pensions-

myndigheten. Om ans�kan bifalls, �r ett avtal ing�nget mellan fondf�rval-

taren och Pensionsmyndigheten.

3

Senaste lydelse 2017:232.

2018:772

background image

3

SFS

Pensionsmyndigheten ska bifalla ans�kan, om

1. fondf�rvaltaren uppfyller krav p� verksamhetshistorik,

2. fondf�rvaltaren l�mnar och �tar sig att l�mna s�dan information som

avses i 4 kap. 24 � lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder,

3. fondf�rvaltaren �tar sig att p� beg�ran l�mna s�dana informations-

handlingar som avses i 4 kap. 15, 16 a och 18 �� lagen om v�rdepappers-

fonder till pensionssparare som har valt eller �verv�ger att v�lja f�rvaltarens

fond i premiepensionssystemet,

4. fondf�rvaltaren �tar sig att inte ta ut n�gra avgifter f�r inl�sen av fond-

andelar,

5. fondf�rvaltaren �tar sig att, med eller utan prisneds�ttning, inte ta ut

avgifter i �vrigt ut�ver vad som godtagits av Pensionsmyndigheten,

6. fondf�rvaltaren �tar sig att f�r varje �r till Pensionsmyndigheten rap-

portera dels alla kostnader som har tagits ut ur fonden, uppdelade p� olika

kostnadsslag, dels de kostnader som dagligen belastat fonden redovisade per

fondandel, och d� ange hur stor del som avser f�rvaltningskostnader, inklu-

sive kostnader f�r f�rvaring av fondtillg�ngarna,

7. fonden uppfyller krav p� avkastningshistorik,

8. fonden uppfyller krav p� minsta till�tna f�rvaltat kapital utanf�r premie-

pensionssystemet, och

9. fondf�rvaltaren och fonden i �vrigt uppfyller de villkor i fondavtalet

som Pensionsmyndigheten best�mmer.

17 d � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan

med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om ans�k-

ningsf�rfarandet enligt 17 c � f�rsta stycket.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om kraven i 17 c � andra stycket 1, 7

och 8.

19 �4 �verf�ring enligt 18 � f�rsta stycket 1 f�r g�ras till en fond, om

1. fondf�rvaltaren och fonden uppfyller villkoren i fondavtalet, och

2. fondf�rvaltaren uppfyller kraven i 17 c � andra stycket 26.

22 � Pensionsmyndigheten f�r best�mma ett h�gsta antal fondavtal som

en fondf�rvaltare f�r ing�.

23 � Pensionsspararen har r�tt att best�mma var de medel som f�r spara-

rens r�kning f�rs �ver enligt 18 � ska placeras, utom i det fall som avses i

24 �.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om ett h�gsta antal

fonder som samtidigt f�r antecknas p� ett premiepensionskonto.

Best�mmelser om f�rdelningen av medel n�r pensionsspararen best�m-

mer att hans eller hennes medel ska f�ras �ver till en eller flera fonder som

f�rvaltas av Sjunde AP-fonden finns i 5 kap. 1 � andra stycket lagen

(2000:192) om allm�nna pensionsfonder (AP-fonder).

4

Senaste lydelse 2013:581.

2018:772

background image

4

SFS

�verf�ring av medel n�r pensionsr�tt fastst�lls f�rsta g�ngen

24 �5 N�r pensionsr�tt f�r premiepension fastst�lls f�rsta g�ngen f�r en

pensionssparare, ska Pensionsmyndigheten f�ra �ver de medel som avses i

23 � till s�dan f�rvaltning som avses i 5 kap. 1 � tredje stycket lagen

(2000:192) om allm�nna pensionsfonder (AP-fonder).

25 � P� beg�ran av pensionsspararen ska Pensionsmyndigheten placera

om spararens fondmedel p� det s�tt som spararen anger.

Pensionsspararen ska upplysas om r�tten att placera om fondmedlen.

En beg�ran om byte av fond ska vara egenh�ndigt undertecknad av pen-

sionsspararen.

Avgifter fr�n fondf�rvaltare

40 � Pensionsmyndigheten ska ta ut avgifter fr�n fondf�rvaltare f�r att

t�cka myndighetens kostnader f�rhandl�ggning av ans�kan enligt 17 c �,granskning av fondf�rvaltare och fonder enligt 3 � tredje stycket, ochinformation om fonder.

Best�mmelserna i 37 � andra stycket g�ller �ven f�r s�dana avgifter.

F�rbud mot marknadsf�ring och f�rs�ljning via telefon

46 � Marknadsf�ring eller f�rs�ljning av tj�nster och produkter p� premie-

pensionsomr�det f�r inte ske via telefon.

Ett avtal som har ing�tts i strid med f�rbudet i f�rsta stycket �r ogiltigt.

Pensionsspararen �r d� inte skyldig att betala f�r n�gra tj�nster eller pro-

dukter.

Ett handlande som strider mot f�rbudet i f�rsta stycket ska vid till�mpning

av 5, 23 och 26 �� marknadsf�ringslagen (2008:486) anses som otillb�rligt

mot konsumenter. Ett s�dant handlande kan medf�ra marknadsst�rnings-

avgift enligt best�mmelserna i 2936 �� marknadsf�ringslagen.

108 kap.

15 � Den som �r �terbetalningsskyldig enligt best�mmelserna i n�gon av

29 �� ska betala r�nta p� det �terkr�vda beloppet om den handl�ggande

myndigheten avseende det �terkr�vda beloppet har

1. tr�ffat avtal med honom eller henne om en avbetalningsplan, eller

2. medgett honom eller henne anst�nd med betalningen.

R�ntan ska ber�knas fr�n den dag d� avtalet om avbetalningsplanen

tr�ffades eller anst�ndet medgavs. R�nta ska dock inte betalas f�r tid innan

�terkravet har f�rfallit till betalning.

17 �6 Den som �r �terbetalningsskyldig f�r premiepension enligt 2 � ska

betala r�nta p� det felaktigt utbetalda beloppet med basr�nta enligt 65 kap.

3 � skattef�rfarandelagen (2011:1244) fr�n utbetalningsdagen till och med

dagen f�r Pensionsmyndighetens beslut om �terkrav.

F�rsta stycket till�mpas inte om �terkravet grundar sig p� att premie-

pension har betalats ut f�r tid efter det att den f�rs�krade har avlidit.

5

�ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.

6

Senaste lydelse 2011:1434.

2018:772

background image

5

SFS

19 �7 Om ett belopp som har �terkr�vts enligt n�gon av best�mmelserna i

29 �� inte betalas i r�tt tid, ska dr�jsm�lsr�nta tas ut p� beloppet.

F�r uttag av dr�jsm�lsr�nta g�ller i till�mpliga delar r�ntelagen (1975:635).

113 kap.

1 �8 I detta kapitel finns allm�nna best�mmelser i 2 �.

Vidare finns best�mmelser om�ndring av beslut i 36 ��,ompr�vning av beslut i 79 ��,�verklagande av F�rs�kringskassans och Pensionsmyndighetens beslut

i 1015 ��,�verklagande av allm�n f�rvaltningsdomstols beslut i 16 och 17 ��,tidsfrister f�r beg�ran om ompr�vning och �verklagande i 19 och 20 ��,handlingar till fel myndighet i 20 a �, ochavvisningsbeslut i 21 �.

Slutligen finns s�rskilda best�mmelser omallm�n �lderspension i 2236 ��,f�rm�ner till efterlevande i 3740 ��, ochbeslut som r�r fondf�rvaltare i 41 �.

S�rskilda best�mmelser om beslut som r�r fondf�rvaltare

41 � I fr�ga om r�ttelse, �ndring och �verklagande av f�ljande beslut av

Pensionsmyndigheten g�ller best�mmelserna i 3649 �� f�rvaltningslagen

(2017:900):

1. Beslut enligt 64 kap. 17 c � om ans�kan att ing� fondavtal med Pensions-

myndigheten.

2. Beslut enligt 64 kap. 40 � om att ta ut avgift fr�n fondf�rvaltare.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018 i fr�ga om 64 kap. 25 och 46 ��

och i �vrigt den 1 november 2018.

2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om samarbetsavtal som

Pensionsmyndigheten har ing�tt med fondf�rvaltare f�re den 1 november

2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

7

�ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket tas bort.

8

Senaste lydelse 2013:82.

2018:772

;