SFS 2018:773 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

SFS2018-773.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:KPATRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:GJXQNR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:GJXQNR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:KPATRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:GJXQNR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:GJXQNR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:KPATRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:KPATRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:GJXQNR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:DQQAUN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:KPATRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:OAAZGM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:GJXQNR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:GJXQNR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:KPATRJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:GJXQNR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:NMCEAT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2000:192) om allm�nna </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>pensionsfonder (AP-fonder) <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 kap. 1 och 2 �� lagen (2000:192) </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om allm�nna pensionsfonder (AP-fonder) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>5 kap. <br/>1 �</b>2 Sjunde AP-fonden f�rvaltar fonder f�r de �ndam�l som framg�r av </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">best�mmelserna om premiepension i socialf�rs�kringsbalken. F�rvaltningen </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ske uteslutande i pensionsspararnas intresse. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r medel f�rs �ver med st�d av 64 kap. 23 � tredje stycket social-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rs�kringsbalken, ska pensionsspararen kunna best�mma att medlen ska </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. placeras i en eller flera angivna fonder,</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�rdelas mellan fonderna efter pensionsspararens �lder, eller</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. f�rdelas mellan fonderna efter den riskniv� som pensionsspararen</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">anger. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r medel f�rs �ver med st�d av 64 kap. 24 � eller 26 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">socialf�rs�kringsbalken, ska medlen f�rdelas mellan fonderna efter pen-</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">sionsspararens �lder. </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Sjunde AP-fonden f�r ur var och en av fonderna ta ut medel f�r de f�r-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">valtningskostnader som uppkommit f�r respektive fond. Om kostnaderna </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">avser flera av fonderna, ska de f�rdelas mellan fonderna p� ett sk�ligt s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Sjunde AP-fonden ska ta emot medel till och betala ut medel fr�n fond-</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">erna enligt de anvisningar som Pensionsmyndigheten l�mnar. </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b>3 Sjunde AP-fonden ska ing� samarbetsavtal enligt 64 kap. 3 � andra </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket 2 socialf�rs�kringsbalken med Pensionsmyndigheten och �ta sig att </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">uppfylla kraven i 17 c � andra stycket 36. </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Fondbest�mmelserna f�r de fonder som f�rvaltas av Sjunde AP-fonden </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r inte till�ta att medel delas ut till n�gon annan �n Pensionsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Sjunde AP-fonden f�r inte heller genom fonderna ut�va s�dan fondverk-</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">samhet som avser f�rvaltning av specialfonder enligt 12 kap. lagen </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2013:561) om f�rvaltare av alternativa investeringsfonder. </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2018. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18: 347. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2010:1281. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2013:571. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:773 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 15 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2018:773 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">Tord Gransbo </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2000:192) om allm�nna

pensionsfonder (AP-fonder)
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 kap. 1 och 2 �� lagen (2000:192)

om allm�nna pensionsfonder (AP-fonder) ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.
1 �
2 Sjunde AP-fonden f�rvaltar fonder f�r de �ndam�l som framg�r av

best�mmelserna om premiepension i socialf�rs�kringsbalken. F�rvaltningen

ska ske uteslutande i pensionsspararnas intresse.

N�r medel f�rs �ver med st�d av 64 kap. 23 � tredje stycket social-

f�rs�kringsbalken, ska pensionsspararen kunna best�mma att medlen ska

1. placeras i en eller flera angivna fonder,

2. f�rdelas mellan fonderna efter pensionsspararens �lder, eller

3. f�rdelas mellan fonderna efter den riskniv� som pensionsspararen

anger.

N�r medel f�rs �ver med st�d av 64 kap. 24 � eller 26 � andra stycket

socialf�rs�kringsbalken, ska medlen f�rdelas mellan fonderna efter pen-

sionsspararens �lder.

Sjunde AP-fonden f�r ur var och en av fonderna ta ut medel f�r de f�r-

valtningskostnader som uppkommit f�r respektive fond. Om kostnaderna

avser flera av fonderna, ska de f�rdelas mellan fonderna p� ett sk�ligt s�tt.

Sjunde AP-fonden ska ta emot medel till och betala ut medel fr�n fond-

erna enligt de anvisningar som Pensionsmyndigheten l�mnar.

2 �3 Sjunde AP-fonden ska ing� samarbetsavtal enligt 64 kap. 3 � andra

stycket 2 socialf�rs�kringsbalken med Pensionsmyndigheten och �ta sig att

uppfylla kraven i 17 c � andra stycket 36.

Fondbest�mmelserna f�r de fonder som f�rvaltas av Sjunde AP-fonden

f�r inte till�ta att medel delas ut till n�gon annan �n Pensionsmyndigheten.

Sjunde AP-fonden f�r inte heller genom fonderna ut�va s�dan fondverk-

samhet som avser f�rvaltning av specialfonder enligt 12 kap. lagen

(2013:561) om f�rvaltare av alternativa investeringsfonder.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2018.

1

Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18: 347.

2

Senaste lydelse 2010:1281.

3

Senaste lydelse 2013:571.

SFS 2018:773

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS 2018:773

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

;