SFS 2018:774 Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

SFS2018-774.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:YRVHGH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:VKHPQN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:VKHPQN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:YRVHGH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:SDTXAT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:VKHPQN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:VKHPQN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:YRVHGH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:YRVHGH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:VKHPQN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:YJPHMR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:YRVHGH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ILNKWX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:VKHPQN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:VKHPQN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:YRVHGH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:VKHPQN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:DEWHKH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>utanf�r aff�rslokaler <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2005:59) om distans-</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">avtal och avtal utanf�r aff�rslokaler2 </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 3 kap. 4 a � ska upph�ra att g�lla, </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 3 kap. 1 och 8 �� ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>3 kap. <br/>1 �</b>3 Detta kapitel g�ller f�r distansavtal mellan en n�ringsidkare och en </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">konsument om kredit, f�rs�kring, betalning eller andra finansiella tj�nster </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller om �verl�telse eller emission av finansiella instrument. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Kapitlet g�ller �ven f�r avtal utanf�r aff�rslokaler mellan en n�ringsidkare </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och en konsument om finansiella tj�nster. Kapitlet g�ller dock inte f�r ett </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dant avtal, om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala understiger </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">400 kronor eller om avtalet omfattas av konsumentkreditlagen (2010:1846). </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna g�ller inte f�r de enskilda tj�nster eller �verl�telser som </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rs inom ramen f�r ett avtal om fortl�pande tj�nster eller �terkommande </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�verl�telser. </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om parterna inom ett �r ing�r ett nytt avtal om samma slag av finansiella </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tj�nster eller finansiella instrument, beh�ver n�ringsidkaren inte p� nytt </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�mna information enligt 3 och 4 ��. </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med finansiella instrument avses detsamma som i lagen (1991:980) om </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">handel med finansiella instrument. Det som s�gs i detta kapitel om finan-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">siella instrument g�ller ocks� andra finansiella produkter. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>8 �</b>4 �ngerfristen b�rjar l�pa den dag d� avtalet ing�s. Vid avtal om liv-</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rs�kring b�rjar �ngerfristen dock l�pa den dag d� konsumenten f�r </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">k�nnedom om att f�rs�kringsavtalet kommit till st�nd. </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">�ngerfristen b�rjar l�pa tidigast den dag d� information och avtalsvillkor </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 3 � fj�rde stycket eller 4 � andra stycket kommer konsumenten till </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">handa. </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347. </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">lagens rubrik 2014:14 </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3 kap. 4 a � 2014:221. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2014:221. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">4</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2014:221. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:774 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 15 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2018:774 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">Danijela Pavic </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal

utanf�r aff�rslokaler
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2005:59) om distans-

avtal och avtal utanf�r aff�rslokaler2

dels att 3 kap. 4 a � ska upph�ra att g�lla,

dels att 3 kap. 1 och 8 �� ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.
1 �
3 Detta kapitel g�ller f�r distansavtal mellan en n�ringsidkare och en

konsument om kredit, f�rs�kring, betalning eller andra finansiella tj�nster

eller om �verl�telse eller emission av finansiella instrument.

Kapitlet g�ller �ven f�r avtal utanf�r aff�rslokaler mellan en n�ringsidkare

och en konsument om finansiella tj�nster. Kapitlet g�ller dock inte f�r ett

s�dant avtal, om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala understiger

400 kronor eller om avtalet omfattas av konsumentkreditlagen (2010:1846).

Best�mmelserna g�ller inte f�r de enskilda tj�nster eller �verl�telser som

utf�rs inom ramen f�r ett avtal om fortl�pande tj�nster eller �terkommande

�verl�telser.

Om parterna inom ett �r ing�r ett nytt avtal om samma slag av finansiella

tj�nster eller finansiella instrument, beh�ver n�ringsidkaren inte p� nytt

l�mna information enligt 3 och 4 ��.

Med finansiella instrument avses detsamma som i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument. Det som s�gs i detta kapitel om finan-

siella instrument g�ller ocks� andra finansiella produkter.

8 �4 �ngerfristen b�rjar l�pa den dag d� avtalet ing�s. Vid avtal om liv-

f�rs�kring b�rjar �ngerfristen dock l�pa den dag d� konsumenten f�r

k�nnedom om att f�rs�kringsavtalet kommit till st�nd.

�ngerfristen b�rjar l�pa tidigast den dag d� information och avtalsvillkor

enligt 3 � fj�rde stycket eller 4 � andra stycket kommer konsumenten till

handa.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347.

2

Senaste lydelse av

lagens rubrik 2014:14

3 kap. 4 a � 2014:221.

3

Senaste lydelse 2014:221.

4

Senaste lydelse 2014:221.

SFS 2018:774

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS 2018:774

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Danijela Pavic

(Justitiedepartementet)

;