SFS 2018:777 Lag om ändring i föräldrabalken

SFS2018-777.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BFMIOM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:XZJFKU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:XZJFKU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BFMIOM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:XZJFKU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:XZJFKU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BFMIOM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BFMIOM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:XZJFKU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:YPERPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BFMIOM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:YPERPM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:XZJFKU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:XZJFKU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>om �ndring i f�r�ldrabalken <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 19 kap. 13 � f�r�ldrabalken2 ska ha </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>19 kap. <br/>13 �</b> Om det framkommer skiljaktiga meningar i en �verf�rmyndarn�mnd </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i ett �rende enligt denna balk, till�mpas f�reskrifterna i 16 kap. r�tteg�ngs-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">balken om omr�stning i tvistem�l. I 30 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">best�mmelser om r�tt att f� en avvikande mening antecknad. </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r varje beslut av en �verf�rmyndare eller en �verf�rmyndarn�mnd i ett </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�rende enligt denna balk ska det finnas en handling som visar vem som har </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fattat beslutet, vem som har varit f�redragande samt beslutets dag och dess </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">inneh�ll. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett protokoll hos �verf�rmyndare eller �verf�rmyndarn�mnd i ett annat </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�rende �n enligt denna balk beh�ver endast inneh�lla en f�rteckning �ver </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">dem som har deltagit i handl�ggningen samt beslutet i �rendet. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Danijela Pavic </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Balken omtryckt 1995:974. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:777 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i f�r�ldrabalken
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 19 kap. 13 � f�r�ldrabalken2 ska ha

f�ljande lydelse.

19 kap.
13 �
Om det framkommer skiljaktiga meningar i en �verf�rmyndarn�mnd

i ett �rende enligt denna balk, till�mpas f�reskrifterna i 16 kap. r�tteg�ngs-

balken om omr�stning i tvistem�l. I 30 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns

best�mmelser om r�tt att f� en avvikande mening antecknad.

F�r varje beslut av en �verf�rmyndare eller en �verf�rmyndarn�mnd i ett

�rende enligt denna balk ska det finnas en handling som visar vem som har

fattat beslutet, vem som har varit f�redragande samt beslutets dag och dess

inneh�ll.

Ett protokoll hos �verf�rmyndare eller �verf�rmyndarn�mnd i ett annat

�rende �n enligt denna balk beh�ver endast inneh�lla en f�rteckning �ver

dem som har deltagit i handl�ggningen samt beslutet i �rendet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Danijela Pavic

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Balken omtryckt 1995:974.

SFS 2018:777

Publicerad

den 15 juni 2018

;