SFS 2018:780 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2018-780.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:SQJBRY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:OKGDNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:OKGDNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:SQJBRY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:OKGDNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:OKGDNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:SQJBRY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:SQJBRY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:OKGDNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:ATLFRO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:SQJBRY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:KVONBU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:OKGDNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:OKGDNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:SQJBRY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:OKGDNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:JBULQF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>om �ndring i socialf�rs�kringsbalken <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 112 kap. 6 och 7 �� och 113 kap. 22 � </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">socialf�rs�kringsbalken ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>112 kap. <br/>6 �</b> Skatteverkets beslut om pensionsgrundande inkomst f�r fattas genom </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">automatiserad behandling om en klarg�rande motivering f�r beslutet f�r ute-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�mnas enligt 32 � f�rsta stycket f�rvaltningslagen (2017:900). </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut som avses i f�rsta stycket f�r �ven s�ttas upp i form av elektroniska </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">dokument. Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">med hj�lp av automatiserad behandling och vars inneh�ll och utst�llare kan </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">verifieras genom ett visst tekniskt f�rfarande. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 �</b> Beslut om allm�n �lderspension f�r fattas genom automatiserad be-</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">handling av Pensionsmyndigheten om en klarg�rande motivering f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">slutet f�r utel�mnas enligt 32 � f�rsta stycket f�rvaltningslagen (2017:900). </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Detsamma g�ller i till�mpliga delar f�r beslut om efterlevandepension och </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">efterlevandest�d. </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>113 kap. <br/>22 �</b>2 Best�mmelserna om �ndring i 36 �� till�mpas inte i �renden om </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">allm�n �lderspension. I 36 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om r�ttelse av skrivfel och liknande. </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om ompr�vning av Pensionsmyndighetens och Skatteverkets </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">beslut i �renden om allm�n �lderspension till�mpas endast 7 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">samt 9, 21 och 2331 ��. </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r det g�ller ompr�vning av ett beslut om pensionsgrundande inkomst ska </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">vad som i de i andra stycket angivna best�mmelserna, utom 25 och 28 ��, </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reskrivs om Pensionsmyndigheten och det allm�nna ombudet i st�llet avse </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteverket och det allm�nna ombudet hos Skatteverket enligt 67 kap. 3 � </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">skattef�rfarandelagen (2011:1244). </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2011:1434. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:780 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 15 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2018:780 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNIKA STRANDH�LL </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">Kjell Rempler </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">(Socialdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i socialf�rs�kringsbalken
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 112 kap. 6 och 7 �� och 113 kap. 22 �

socialf�rs�kringsbalken ska ha f�ljande lydelse.

112 kap.
6 �
Skatteverkets beslut om pensionsgrundande inkomst f�r fattas genom

automatiserad behandling om en klarg�rande motivering f�r beslutet f�r ute-

l�mnas enligt 32 � f�rsta stycket f�rvaltningslagen (2017:900).

Beslut som avses i f�rsta stycket f�r �ven s�ttas upp i form av elektroniska

dokument. Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts

med hj�lp av automatiserad behandling och vars inneh�ll och utst�llare kan

verifieras genom ett visst tekniskt f�rfarande.

7 � Beslut om allm�n �lderspension f�r fattas genom automatiserad be-

handling av Pensionsmyndigheten om en klarg�rande motivering f�r be-

slutet f�r utel�mnas enligt 32 � f�rsta stycket f�rvaltningslagen (2017:900).

Detsamma g�ller i till�mpliga delar f�r beslut om efterlevandepension och

efterlevandest�d.

113 kap.
22 �
2 Best�mmelserna om �ndring i 36 �� till�mpas inte i �renden om

allm�n �lderspension. I 36 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser

om r�ttelse av skrivfel och liknande.

I fr�ga om ompr�vning av Pensionsmyndighetens och Skatteverkets

beslut i �renden om allm�n �lderspension till�mpas endast 7 � andra stycket

samt 9, 21 och 2331 ��.

N�r det g�ller ompr�vning av ett beslut om pensionsgrundande inkomst ska

vad som i de i andra stycket angivna best�mmelserna, utom 25 och 28 ��,

f�reskrivs om Pensionsmyndigheten och det allm�nna ombudet i st�llet avse

Skatteverket och det allm�nna ombudet hos Skatteverket enligt 67 kap. 3 �

skattef�rfarandelagen (2011:1244).

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2011:1434.

SFS 2018:780

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS 2018:780

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

;