SFS 2018:786 Lag om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.

SFS2018-786.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:IZSDND+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ETUFJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ETUFJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:IZSDND+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ETUFJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:IZSDND+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:IZSDND+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ETUFJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ZBORVA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:IZSDND+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:JYMZFG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:ETUFJL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1975:490) om beslutander�tt f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Sveriges export- och investeringsr�d betr�ffande </b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>handelssekreterare m.m. <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (1975:490) om beslutande-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">r�tt f�r Sveriges export- och investeringsr�d betr�ffande handelssekreterare </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">m.m.2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b>3 F�rvaltningslagen (2017:900) till�mpas vid handl�ggning av �renden </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">hos Sveriges export- och investeringsr�d enligt 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut i s�dana �renden f�r �verklagas hos regeringen, om n�got annat </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">inte f�ljer av </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"></p> <p style="position:absolute;top:552px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1971:309) om beh�righet f�r allm�n f�rvaltningsdomstol att pr�va</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">vissa m�l, </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"></p> <p style="position:absolute;top:593px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1987:439) om inskr�nkning i r�tten att �verklaga,</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"></p> <p style="position:absolute;top:613px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">andra f�reskrifter.</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANN LINDE </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Lars Nilsson </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Utrikesdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse av lagens rubrik 2012:536. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2012:536. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:786 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1975:490) om beslutander�tt f�r

Sveriges export- och investeringsr�d betr�ffande

handelssekreterare m.m.
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (1975:490) om beslutande-

r�tt f�r Sveriges export- och investeringsr�d betr�ffande handelssekreterare

m.m.2 ska ha f�ljande lydelse.

2 �3 F�rvaltningslagen (2017:900) till�mpas vid handl�ggning av �renden

hos Sveriges export- och investeringsr�d enligt 1 �.

Beslut i s�dana �renden f�r �verklagas hos regeringen, om n�got annat

inte f�ljer avlagen (1971:309) om beh�righet f�r allm�n f�rvaltningsdomstol att pr�va

vissa m�l,lagen (1987:439) om inskr�nkning i r�tten att �verklaga,andra f�reskrifter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

ANN LINDE

Lars Nilsson

(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2012:536.

3

Senaste lydelse 2012:536.

SFS 2018:786

Publicerad

den 15 juni 2018

;