SFS 2018:790 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

SFS2018-790.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:VSVUFS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:SQHCPY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:SQHCPY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:VSVUFS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:SQHCPY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:SQHCPY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:VSVUFS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:VSVUFS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:SQHCPY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:MZYRHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:VSVUFS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:LIRJMM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:SQHCPY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:SQHCPY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1980:424) om �tg�rder mot </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>f�rorening fr�n fartyg <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 kap. 10 � lagen (1980:424) om </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�tg�rder mot f�rorening fr�n fartyg2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>8 kap. <br/>10 �</b>3 I avgifts�renden hos Kustbevakningen �r fartygets bef�lhavare </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">beh�rig att p� partens v�gnar ta emot en underr�ttelse och yttra sig enligt </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">25 � f�rvaltningslagen (2017:900). Bef�lhavaren �r p� motsvarande s�tt </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">beh�rig att ta emot en underr�ttelse om inneh�llet i Kustbevakningens beslut </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 33 och 34 �� f�rvaltningslagen och att �verklaga beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Jonas Ragell </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 1988:437. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:790</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1980:424) om �tg�rder mot

f�rorening fr�n fartyg
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 kap. 10 � lagen (1980:424) om

�tg�rder mot f�rorening fr�n fartyg2 ska ha f�ljande lydelse.

8 kap.
10 �
3 I avgifts�renden hos Kustbevakningen �r fartygets bef�lhavare

beh�rig att p� partens v�gnar ta emot en underr�ttelse och yttra sig enligt

25 � f�rvaltningslagen (2017:900). Bef�lhavaren �r p� motsvarande s�tt

beh�rig att ta emot en underr�ttelse om inneh�llet i Kustbevakningens beslut

enligt 33 och 34 �� f�rvaltningslagen och att �verklaga beslutet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(N�ringsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:527.

3

Senaste lydelse 1988:437.

SFS 2018:790

Publicerad

den 15 juni 2018

;