SFS 2018:795 Lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

SFS2018-795.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:FYGZFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BSDBBV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BSDBBV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:FYGZFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BSDBBV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:FYGZFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:FYGZFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BSDBBV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:NIZUSD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:FYGZFN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:NIZUSD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:21px;line-height:39px;font-family:BSDBBV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>TV i al m�nhetens tj�nst <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 14 � lagen (1989:41) om finansiering </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av radio och TV i allm�nhetens tj�nst2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 �</b>3 F�rvaltningslagen (2017:900) till�mpas n�r RIKAB handl�gger </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�renden enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ALICE BAH KUHNKE </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Helena Swenz�n </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Kulturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft16">Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:798. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft16">Senaste lydelse 2006:798. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:795</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och

TV i al m�nhetens tj�nst
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 14 � lagen (1989:41) om finansiering

av radio och TV i allm�nhetens tj�nst2 ska ha f�ljande lydelse.

14 �3 F�rvaltningslagen (2017:900) till�mpas n�r RIKAB handl�gger

�renden enligt denna lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenz�n

(Kulturdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:798.

3

Senaste lydelse 2006:798.

SFS 2018:795

Publicerad

den 15 juni 2018

;