SFS 2018:799 Lag om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

SFS2018-799.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:NAFRRX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:JUHTNF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:JUHTNF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:NAFRRX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:JUHTNF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:NAFRRX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:NAFRRX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:JUHTNF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:MEFQIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:NAFRRX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:FROAOY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:JUHTNF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1992:318) om �verl�mnande av </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�rvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets </b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>verksamhetsomr�de <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 17 � lagen (1992:318) om �ver-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�mnande av f�rvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhets-</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">omr�de ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>17 �</b> Om ett beslut som avses i 6 och 10 �� f�r �verklagas, till�mpas </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">4347 �� f�rvaltningslagen (2017:900). </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ALICE BAH KUHNKE </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Helena Swenz�n </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Kulturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:799 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 15 juni 2018</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1992:318) om �verl�mnande av

f�rvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets

verksamhetsomr�de
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 17 � lagen (1992:318) om �ver-

l�mnande av f�rvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhets-

omr�de ska ha f�ljande lydelse.

17 � Om ett beslut som avses i 6 och 10 �� f�r �verklagas, till�mpas

4347 �� f�rvaltningslagen (2017:900).

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenz�n

(Kulturdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:799

Publicerad

den 15 juni 2018

;