SFS 2018:801 Lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

SFS2018-801.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:TRIAWR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:PGKCSZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:PGKCSZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:TRIAWR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:PGKCSZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:PGKCSZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:TRIAWR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:TRIAWR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:PGKCSZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:SYAMNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:TRIAWR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:HXNYPF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:PGKCSZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:PGKCSZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>om �ndring i sj�lagen (1994:1009) <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 15 a � och 3 kap. 31 � sj�lagen </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:1009) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 kap. <br/>15 a �</b>2 Vid handl�ggningen hos registermyndigheten av register�renden </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">till�mpas inte 22 � andra stycket och 3739 �� f�rvaltningslagen </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2017:900). </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I 37 a och 37 b �� lagen (1984:404) om st�mpelskatt vid inskrivnings-</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">myndigheter finns best�mmelser om att inskrivningsmyndigheten ska </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ompr�va beslut om st�mpelskatt i vissa fall. </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>3 kap. <br/>31 �</b> P� ans�kan av skeppets eller skeppsbyggets �gare och efter med-</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">givande av pantbrevets innehavare f�r en inteckning d�das (d�dning). </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I lagen (2011:900) om d�dande av f�rkommen handling finns best�m-</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">melser om d�dning av inteckning n�r pantbrevet har f�rkommit. </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Mikael Hjort </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2005:155. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:801 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i sj�lagen (1994:1009)
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 15 a � och 3 kap. 31 � sj�lagen

(1994:1009) ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
15 a �
2 Vid handl�ggningen hos registermyndigheten av register�renden

till�mpas inte 22 � andra stycket och 3739 �� f�rvaltningslagen

(2017:900).

I 37 a och 37 b �� lagen (1984:404) om st�mpelskatt vid inskrivnings-

myndigheter finns best�mmelser om att inskrivningsmyndigheten ska

ompr�va beslut om st�mpelskatt i vissa fall.

3 kap.
31 �
P� ans�kan av skeppets eller skeppsbyggets �gare och efter med-

givande av pantbrevets innehavare f�r en inteckning d�das (d�dning).

I lagen (2011:900) om d�dande av f�rkommen handling finns best�m-

melser om d�dning av inteckning n�r pantbrevet har f�rkommit.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Mikael Hjort

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2005:155.

SFS 2018:801

Publicerad

den 15 juni 2018

;