SFS 2018:804 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

SFS2018-804.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.