SFS 2018:805 Lag om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

SFS2018-805.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.