SFS 2018:807 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

SFS2018-807.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.