SFS 2018:810 Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

SFS2018-810.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.