SFS 2018:811 Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

SFS2018-811.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.