SFS 2018:812 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

SFS2018-812.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.