SFS 2018:816 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

SFS2018-816.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.