SFS 2018:817 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2018-817.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ELIWJG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BJUZTM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BJUZTM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ELIWJG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BJUZTM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BJUZTM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ELIWJG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ELIWJG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BJUZTM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:YEFDLH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ELIWJG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:NDSPND+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:BJUZTM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:BJUZTM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2004:297) om bank- och </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>finansieringsr�relse <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 17 kap. 1 � lagen (2004:297) om </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bank- och finansieringsr�relse ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>17 kap. <br/>1 �</b>2 Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 12 � och 15 kap. 9 a � och </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">18 � tredje stycket f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionens beslut som avses i 10 kap. 1 � andra stycket 1 f�r </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�verklagas till regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag f�r �verklagas till </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rbud, f�rel�ggande eller </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�terkallelse ska g�lla omedelbart. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Erik Eldhagen </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2015:184. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:817 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 15 juni 2018</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsr�relse
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 17 kap. 1 � lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsr�relse ska ha f�ljande lydelse.

17 kap.
1 �
2 Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 12 � och 15 kap. 9 a � och

18 � tredje stycket f�r inte �verklagas.

Finansinspektionens beslut som avses i 10 kap. 1 � andra stycket 1 f�r

�verklagas till regeringen.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag f�r �verklagas till

allm�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

Inspektionen f�r best�mma att ett beslut om f�rbud, f�rel�ggande eller

�terkallelse ska g�lla omedelbart.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2015:184.

SFS 2018:817

Publicerad

den 15 juni 2018

;