SFS 2018:821 Lag om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund

SFS2018-821.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.