SFS 2018:826 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

SFS2018-826.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.