SFS 2018:828 Lag om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

SFS2018-828.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.