SFS 2018:832 Lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

SFS2018-832.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.