SFS 2018:834 Lag om ändring i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

SFS2018-834.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.