SFS 2018:838 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

SFS2018-838.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.