SFS 2018:840 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

SFS2018-840.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.