SFS 2018:841 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

SFS2018-841.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.