SFS 2018:843 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

SFS2018-843.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.