SFS 2018:844 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

SFS2018-844.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.