SFS 2018:845 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

SFS2018-845.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.